Loading

Am demonstrat că reprezentanții administrației publice locale au dat dovadă, de la început, de lipsă de sinceritate și au denaturat în interes propriu sensul actelor normative, dorind să limiteze atribuțiile conferite de lege unei instituții pe care nu o are în subordine – DJST Vâlcea – și transformând-o din organ de control în organ obedient pus în interesul local al conducerii Primăriei. Astăzi, avem concluzia că totul a fost bine premeditat, iar capul întregii acțiuni a fost soția primarului Mircia Gutău, Mariana Gutău, care profită de titulatura de notar public și își ajută, cu știință, soțul să încalce legea.

În episodul V am vorbit despre relațiile politice și nu numai care au făcut posibil transferul intregului activ sportiv, cu încălcarea HGurilor, am arătat comportamentul primarului Gutău, și al conducerii SCM Râmnicu Vâlcea, afișat față de delegatul Corpului de Control al MTS, presiunile din partea Primăriei asupra angajaților DJST, declarațiile acestora, am explicat apariția HGurilor, toate acestea având un singur scop – operațiunea de transfer a drepturilor de administrare a bazelor sportive de la MTS la Primărie, prin CLM.

EPISODUL VI – Mariana Gutău, la ordinul primarul Mircia Gutău, dezmembrează ilegal un teren aflat în proprietate publică

Așa cum am menționat anterior, în anul 2005, ca urmare a demersurilor efectuate pe lângă Agenția Națională pentru Sport, Consiliul Local Râmnicu Vâlcea a intrat în posesia „Complexului Sportiv 1 Mai – Zăvoi” în urma HG 737/2005 urmând ca, în conformitate cu prevederile art. 3, alin. 1, destinația să nu fie schimbată și să se desfășoare activitățile în sistemul de educație fizică și sport. În prezent, Consiliul Local nu își respectă obligațiile, noul stadion din „Complexul Sportiv 1 Mai – Zăvoi” nemaiavând prevăzută, în documentația transmisă la Compania Națională de Investiții, pista de atletism.

La art. 3, alin. 2 se stipulează: “Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea se angajează să asigure funcționalitatea bazei sportive și să contribuie la modernizarea și dezvoltarea acesteia (…)”. Ori, modernizarea Complexului Sportiv 1 Mai – Zăvoi a întârziat în a se materializa timp de 14 ani, din iulie 2005 până în mai 2019.

Imediat după preluare, CL a aprobat HCL 205/2005 – privind transmiterea în administrare a „Complexului Sportiv Municipal” către Clubul Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea, pentru ca în iunie 2009 să fie aprobată HCL 186/2009 – privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de investiții – Modernizarea Parcului Zăvoi în Râmnicu Vâlcea. În luna august 2009 este aprobată Hotărârea 238/2009 – privind aprobarea proiectului Modernizarea Parcului Zăvoi în Râmnicu Vâlcea inclus în portofoliul de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană.

Din august 2009 nu se mai fac investiții, astfel că sunt ignorate prevederile HG 737/2005, art. 3, alin. 2, iar situația trenează până în mai 2015, când Direcția Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Râmnicu Vâlcea supune spre analiză Consiliului Local „Raportul” nr. 19064 – privind preluarea din administrarea Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea în administrarea Consiliului Local, a unei suprafețe de teren.

Urmează încă 4 (patru) ani până când va fi aprobată HCL 77/2019 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform Devizului General aferent Documentației Tehnice, pentru obiectivul „Reabilitare Complex Sportiv 1 Mai, din Municipiul Râmnicu Vâlcea”.

În toată această perioadă sunt furnizate către mass-media informații denaturate cu privire la modul în care Consiliul Local se implică în dezvoltarea sportului în județul Râmnicu Vâlcea. Ziarul „Adevărul”, titra, în octombrie 2009, o declarație a primarului Mircia Gutău, cuprinsă în articolul cu titlul “Râmnicu Vâlcea: Primăria vrea să preia Sala Sporturilor și Arenele Traian – subtitlu – Complexul Zăvoi, argument pentru preluarea Sălii Sportului” în care acesta menționa:

“În 2005 am preluat stadionul care era într-o condiție deplorabilă. De-a lungul timpului și cu investiții susținute am reușit să îl transformăm într-un stadion la standarde, unde pot juca echipe de renume”.

În ceea ce privește implicarea Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, în dezvoltarea infrastructurii sportive, este că nu au fost întreprinse măsuri de natură a fi dezvoltate bazele sportive, ci s-a încercat găsirea unor soluții de mărire a valorii patrimoniului municipiului în scopul accesării unor fonduri prin contractarea de împrumuturi.

HCL 142/2009 – privind aprobarea contractării unui împrumut intern pe termen lung pentru asigurarea cofinanțării proiectelor în valoare de 38,2 milioane euro POR 2007 – 2013 – PDU;

HCL 186/2009 – privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de investiții – Modernizarea parcului Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea, în conformitate cu POR 2007 – 2013 – PDU;

HCL 77/2019 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform Devizului General aferent Documentației tehnice pentru obiectivul „Reabilitare Complex Sportiv 1 Mai, din Municipiul Râmnicu Vâlcea”.

În situația de față, privind transferul bazelor sportive de la autoritatea națională pentru sport către CL identificăm trei modele prin care s-au încălcat dispozițiile cuprinse în Hotărârile de Guvern :

MODEL 1 – HG 737/2005,

Se emite HCL 205/2005 prin care se transferă drepturile de administrare către CSM Râmnicu Vâlcea, după care, în anul 2009, sub motivația unor investiții, se readuce în administrarea CL „Complexul Sportiv” aflat în Parcul Zăvoi. După revenirea „Bazei sportive” în administrarea CL, prin HCL 200/2009, ca urmare a Raportului nr. 21189, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu Cadastru Gospodărire Comunală și Servicii Publice, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, a unui teren în suprafață de 5105 mp., situat în incinta „Bazei Sportive” a Municipiului, se aprobă transmiterea terenului în folosință gratuită către Compania Națională de Investiții (CNI), în vederea executării obiectivului denumit „Amenajare bazin de înot”, iar ulterior, prin HCL 247/2009 – privind dezmembrarea unui imobil – teren, este aprobată dezmembrarea lotului cu număr cadastral 38132 în suprafață de 5105 mp, identificat de data asta ca proprietate privată a municipiului, situat în Splaiul Independenței nr. 13.

În mod ilegal, un teren aflat în proprietatea publică este dezmembrat și transferat în proprietatea privată a Consiliului Local Municipiului Râmnicu Vâlcea.

MODEL 2 – HG 717/2011,

Pentru a se conferi o aparență de legalitate, anterior apariției HG 717/2011, administrația publică locală întreprinde demersuri la Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret și obține un document intitulat „Împuternicire” emis sub semnătura Președintelui ANST – Doina Melinte. Prin „împuternicire”, președintele ANST îl deleagă și împuternicește pe directorul executiv al DJST Vâlcea, Paul Dinu,

“să efectueze în numele Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, demersurile necesare pentru dezmembrarea imobilului denumit „Arenele Traian”, situat în Bd. Nicolae Bălcescu nr. 24, în vederea inițierii HG privind transmiterea imobilului din domeniul public al statului și administrarea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, în domeniul public al Municipiului Râmnicu Vâlcea și administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea”.

În baza „împuternicirii”, Dinu semnează la „Notariatul Public Maria Gutău” un document intitulat „Act de Dezmembrare”, în 2011, în scopul emiterii ulterioare a HG privind transferul activului dezmembrat „Arenele Traian”.

În mod ilegal, un teren aflat în proprietatea publică a statului este dezmembrat înainte de obținerea unei HG ce ar fi dat acordul, în acest sens, și transferat în proprietatea publică a CLM Râmnicu Vâlcea.

MODEL 3 – HG 245/2019,

Prin demersuri care încalcă dispozițiile cuprinse la art. 1 din HG 245/2019, demersuri efectuate atât de către Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Consiliul Local Râmnicu Vâlcea, primarul Mircia Gutău și reprezentanții conducerii SCM Râmnicu Vâlcea, pe de-o parte, cât și de persoane aflate în conducerea MTS și persoane aflate în conducerea unității subordonate – DJST Vâlcea, pe de altă parte, s-au produs grave perturbări a activității ordonatorului terțiar de credite – DJST Vâlcea, prin evacuarea abuzivă a acestei instituții publice din sediul administrativ, dat în folosință gratuită, în baza HG 245/2019.

În mod ilegal, structura care avea drepturile și atribuțiile de control privind respectarea legalității în ceea ce privește administrarea bunurilor statului român date, spre folosință, autorităților locale a fost evacuată abuziv din sediul dat în baza hotărârii de guvern.

Referitor la etapele legale ce trebuiau a fi parcurse în cazul H.G. 737/2005 și H.G. 717/2011, cu privire la acțiunile de dezmembrare a imobilelor și terenurilor aflate în domeniul public al Statului Român, menționăm că acestea nu puteau fi făcute decât de proprietarul legal, dar istoricul celor două transferuri, și faptul că autoritatea națională pentru sport, în cazul „Complexului Sportiv 1Mai – Zăvoi”, nu și-a dat niciodată acordul, observăm că există o primă situație în care DJST, ca reprezentant al ANS nu și-a îndeplinit sarcinile de organism de control în teritoriu, iar dacă ar fi raportat către ordonatorul principal de credite această situație, de încălcare flagrantă a legii sportului, cu siguranță nu s-ar fi ajuns la situația în care în anul 2011 s-a dispus demararea altei proceduri de transfer a „Arenelor Traian” în conformitate cu H.G. 717/2011.

Transferul sau operațiunile anterioare, în speță, dezmembrarea unui activ sportiv trebuia să urmeze pașii obligatori și legali. Interesul Consiliului Local Râmnicu Vâlcea pentru preluarea unui activ, prin dezmembrare, aflat în administrarea autorității naționale pentru sport (indiferent cum s-a numit aceasta: ANS, ANST sau MTS), ar fi trebuit să se materializeze prin urmărirea unor etape clare :

– Emiterea unui PROIECT de Hotărâre de Consiliu Local;

– Dezbaterea proiectului în ședințele Consiliului Local;

– Transmiterea proiectului aprobat în ședința Consiliului Local spre Prefectură cu propunerea de primire a AVIZULUI de LEGALITATE;

– Obținerea AVIZULUI de LEGALITATE din partea Prefecturii, ca organ teritorial al administrației publice centrale, reprezentant al Guvernului României în teritoriu;

– Aprobarea Hotărârii în ședința Consiliului Local și transmiterea acesteia la Guvernul României;

– Obținerea de către guvern a avizului și proiectului de hotărâre din partea organului de specialitate (Autoritatea Națională pentru Sport);

– Obținerea de către autoritatea națională pentru sport a aprobărilor de la Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor Publice;

– Înaintarea proiectului de Hotărâre de Guvern către autoritatea centrală (Guvernul României);

– Emiterea de către Guvernul României a Hotărârii de Guvern prin care activul dezmembrat era transferat către unitatea administrativ teritorială;

– Îndeplinirea formalităților administrative de predare-preluare de către autoritatea națională pentru sport către Consiliul Local Municipal Râmnicu Vâlcea.

„În cazul în care nu este necesară dezmembrarea, iar activul se transferă integral, atunci etapa legală este simplificată nemaifiind necesare mențiuni cu privire la faptul că s-a procedat la operațiunea de dezmembrare și individualizare cadastrală a activului supus procedurii de transfer asupra drepturilor de administrare, fiind făcute doar mențiuni cu privire la trecerea imobilului cu numărul de identificare menționat în inventarul centralizat al bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului”, se arară în legislație.

Nota de fundamentare „incompletă”

În Nota de Fundamentare a HG 717/2011, la pagina 2, paragraful 2, există neclarități cu privire la activul supus procedurii de transfer al drepturilor de administrare : “Având în vedere că, în momentul de față, în fila de inventar al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, la descrierea tehnică a imobilului nr. M.F. 25872, sunt prezentate date incomplete, cât și prevederile din HCL 163/2010, se impune ca prin HG, privind transmiterea respectivului imobil, să se completeze descrierea tehnică a imobilului din fila din inventarul centralizat al bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului cu informațiile din fila anterioară așa cum reiese din evidențele Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea”.

“Datele incomplete” menționate în Nota de Fundamentare la HG 717/2011 provin de la faptul că în martie 2011, conducerea ANST, aflată la acea dată în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a “omis” să informeze conducerea MECTS, mai precis pe ministrul Daniel Petru Funeriu, cu privire la faptul că a fost emis un document denumit “Împuternicire” prin care Președintele ANST (cu rang de Secretar de Stat), Doina Melinte, a delegat atribuții de reprezentare directorului DJST Vâlcea, Paul Dinu…

„să efectueze în numele Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, demersurile necesare pentru dezmembrarea imobilului denumit „Arenele Traian” situat în Bd. Nicolae Bălcescu nr. 24, în vederea inițierii HG privind transmiterea imobilului din domeniul public al statului și administrarea ANST în domeniul public al Municipiului Râmnicu Vâlcea și administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea”.

În toată perioada în care sub coordonarea MECTS, a funcționat ANST, deciziile erau date de Președintele ANST și purtau denumirea de „Ordin” ANST.

În ceea ce privește deciziile de transfer a drepturilor de administrare a bazelor sportive din domeniul public al statului administrat de ANST în domeniul public al statului administrat de UAT, având în vedere că erau probleme legate de patrimoniu, orice modificare care era făcută în gestiunea patrimonială trebuia aprobată de Președintele ANST, prin emiterea unui Ordin. Ori, emiterea Ordinului ANST trebuia să aibă la bază o Notă de Fundamentare întocmită de direcția de specialitate care gestiona problemele de patrimoniu.

În conformitate cu H.G. 141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, la Anexa 1 privind Structura Organizatorică a ANST, unitatea care avea atribuții privind gestiunea patrimonială era Direcția Buget, Financiar–Contabilitate și Patrimoniu. Ca atare, Nota de Fundamentare care trebuia să stea la baza emiterii, de către Președintele ANST, a Ordinului privind delegarea atribuțiilor de efectuare a demersurilor necesare pentru dezmembrarea imobilului denumit „Arenele Traian” și emiterii „Împuternicirii”, trebuia să fie întocmită de directorul Direcției Buget, Financiar-Contabilitate și Patrimoniu.

Din verificările efectuate a reieșit faptul că documentul intitulat „Împuternicire” nu cuprinde în text nicio referire la vreun Ordin ANST, ca atare există suspiciunea rezonabilă că un asemenea ordin nu a fost emis. Un alt element, care întărește convingerea că operațiunea de dezmembrare și transfer a activului a fost deliberat efectuată, este că nu apare în niciun act oficial denumirea de „Complexul Sportiv Traian”, iar în documentele la care am avut acces peste tot este menționat „Complexul Sportiv și de Agrement Traian” (Sala Sporturilor și Arene).

Deci, pentru a nu se observa, s-a ales metoda de a denumi „Arenele Traian” spre a fi identificate cu numărul M.F. 25872 sub care figurează „Complexul Sportiv Traian”, în inventarul centralizat al bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului. Aceasta ar fi explicația neclarităților din Nota de Fundamentare la H.G. 717/2011.

Episodul VII – CONCLUZII și PROPUNERI

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.