Loading

Foarte multe demersuri au fost întreprinse către autoritățile administrației publice centrale în vederea transferului „Complexului Sportiv Traian” din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea. În cele ce urmează vom demonstra că realizarea transferului s-a efectuat, în opinia noastră, de către un grup de interese aparținând administrației publice centrale prin exercitarea de presiuni asupra personalului DJST Vâlcea.

Menționam în episodul III că lipsa documentației minime necesare pentru modificarea proiectelor de hotărâri de consiliu, ce aveau să dispună măsuri de începere a demersurilor legale pentru elaborarea hotărârii de guvern, în baza căreia urma să fie autorizat transferul drepturilor de administrare a obiectivului Sala Sporturilor Traian din administrarea MTS prin DJST Vâlcea, a dus la emiterea, de către Prefectura Vâlcea, unor avize de legalitate date prin ignorarea prevederilor legale.

EPISODUL IV –  identificarea unui grup de interese format din persoane cu funcții de conducere

Finalizarea rapidă a demersurilor de avizare a actelor întocmite de Primăria Râmnicu Vâlcea s-a datorat modului prompt în care a reacționat prefectul Florian MARIN la solicitările primarului Mircia Gutău, dar foarte mult a contribuit și deputatul Eugen Neață care, în perioada 15.07.2016 – 14.12.2016, a deținut, conform propriului CV, funcția de consilier al primarului pe probleme de ordine publică.

De reținut că Eugen Neață a deținut în perioada 02.05.2011 – 30.09.2012 și funcția de Șef al Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea, fiind pe linie profesională coleg Florian Marin, prefect de Vâlcea în perioada 20.04.2017 – 05.11.2019. Anterior îndeplinirii funcției de prefect, Florian Marin a preluat, în perioada 2012 – 2013, funcția de șef al Poliției Râmnicu Vâlcea de la Eugen Neață.

Devenit deputat, Neață a luat legătura pe linie parlamentară și de partid cu senatorul Bogdan Matei care, în perioada 19.11.2018 – 04.12.2019, a îndeplinit funcția de ministru al tineretului și sportului. În scopul urgentării transmiterii activului nu au fost întreprinse demersuri numai de către Gutău prin intermediul relaționării cu deputatul Neață și cu prefectul Marin, ci și cu președintele PSD Vâlcea care deține și funcția de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, cel care l-a propus pentru funcția de ministru al tineretului și sportului pe secretarul executiv al Organizației PSD Vâlcea, senatorul Bogdan Matei.

Conștient de relațiile care îi puteau facilita preluarea rapidă a activului „Sala Sporturilor”, Gutău a așteptat emiterea HG 245/2019 și inițierea de către conducerea MTS a procedurilor administrative pentru finalizarea transferului drepturilor de administrare, adică întocmirea formalităților așa cum au fost acestea menționate în HG 245/2019 la art. 4, alin. (1)

“Predarea-preluarea imobilului prevăzut în anexă se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri”.

Ordin de Ministru cu dedicație

După apariția HGului, în luna mai 2019, este emis OMTS (ordinul ministrului) 616 prin care conducerea MTS “delega” angajații Direcției Achiziții Investiții Patrimoniu, domnii Constantin Taină și Nichita Bogdan, aceștia urmând să aibă calitatea de membri ai comisiei de predare-preluare a imobilului “Sala Sporturilor și sediu administrativ”, compus din teren în suprafață de 13.594 mp și construcții: C1 – Sala Sporturilor Traian cu suprafață construită de 3.040 mp, C2 – Vestiare + birouri cu suprafață construită de 862 mp, Suprafață teren = 13.594 mp, conform CF nr. 42940, care fac obiectul H.G. nr. 245/2019”.

În OMTS 616 se mai prevede faptul că activitatea de predare-preluare se va desfășura în intervalul 13-15.05.2019. Astfel, în baza prevederilor ordinului, la data de 14.05.2019 a fost întocmit, la Râmnicu Vâlcea, Protocolul de transfer al activului, document înregistrat la DJST Vâlcea și UAT Râmnicu Vâlcea.

Nu vom insista asupra întregii proceduri de transfer și asupra tuturor mențiunilor din protocol, ci vom avea în vedere prevederile paragrafelor 1, 4 și 5 din pagina a doua a actului la care facem referire. Astfel, în primul paragraf, se menționează :

“Conform art. 2 din HG nr. 245/2019 Municipiul Râmnicu Vâlcea, prin Consiliul Local, se obligă să mențină destinația actuală a imobilului și SĂ ASIGURE GRATUITATEA desfășurării activităților administrative și funcționale ale Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea și Clubului Sportiv CHIMIA Râmnicu Vâlcea, precum și gratuitatea desfășurării activităților specifice Ministerului Tineretului și Sportului și ale unităților/instituțiilor din subordinea sau coordonarea acestuia”.

În conformitate cu acest paragraf, care este reprodus integral din HG 245/2019, DJST Vâlcea urma să își desfășoare activitățile în imobil, în mod gratuit. Reanalizând dispozițiile cuprinse în OMTS 616 constatăm faptul că însuși ministrul tineretului și sportului, Bogdan Matei, creează, prin dispoziția scrisă la art. 1, premisele apariției abuzurilor ce se vor derula după predarea „Sălii Sporturilor”. Astfel, prin mențiunea “Sala Sporturilor și sediu administrativ”, se poate subînțelege, și interpreta, faptul că sunt predate inclusiv birourile în care își avea sediul administrativ DJST Vâlcea.

Aceste ambiguități cuprinse în OMTS 616 au fost speculate de reprezentanții Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea și cuprinse în Procesul Verbal de predare-primire încheiat între DJST Vâlcea și Municipiul Râmnicu Vâlcea, unde, la pagina 1, se prevede că “în perioada 23.05.2019 – 27.05.2019 s-a procedat la predarea – primirea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar din dotarea imobilului „Sala Sporturilor Traian” și sediu al DJST.

Se deduce astfel din formularea frazei faptul că, practic sunt preluate de municipalitate atât „Sala Sporturilor” cât și sediul administrativ DJST Vâlcea. Această menținere a neclarităților în ceea ce privește întreaga acțiune de transfer a imobilului, în care se află și sediul administrativ al DJST Vâlcea, va fi accentuată prin demersurile făcute de toți actorii implicați în cedarea activului deținut în administrare de Ministerul Tineretului și Sportului.

Concediu de odihnă… moment potrivit de abuz

Astfel, după efectuarea transferului, directorul executiv Bogdan Marinescu ia decizia de a intra în concediu de odihnă, această decizie fiind influențată și de probleme de natură familială. Cu toate acestea, anterior solicitării aprobate de efectuare a concediului de odihnă, directorul executiv al DJST Vâlcea este convocat la sediul Ministerului Tineretului și Sportului (oare de cine !?!?) unde, conform afirmațiilor acestuia, au fost efectuate presiuni (de ce dacă HG era clar !?!?) asupra sa pentru a ceda spațiile administrative ale DJST Vâlcea către SCM Râmnicu Vâlcea și pentru a demara operațiunea de relocare a unității deconcentrate a MTS din bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 24 în imobilul denumit “Baza Turistică” situat în bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 28.

Cu toate presiunile, totuși, Marinescu le deschide mintea și le dă o șansă, dar una legală, menționând că va face relocarea DJST Vâlcea, dar că în acest sens trebuie emisă o nouă hotărâre de guvern sau emis un ordin de ministru al tineretului și sportului în care să se dispună mutarea deconcentratei în imobilul denumit „Baza Turistică”, relocare ce va implica și costuri suplimentare.

Din documentele pe care le deținem rezultă că, în urma discuțiilor purtate la MTS, secretarul general, Alin Voicescu, a transmis DJST Vâlcea o adresă prin care se menționează:

“având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 245/2019 prin care s-a transmis în administrarea Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea imobilul Sala Sporturilor Traian, situată în Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Nicolae Bălcescu nr. 24, vă rugăm să ne transmiteți, în regim de urgență, o evaluare a costurilor privind relocarea sediului Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea, precum și a Clubului Sportiv CHIMIA Râmnicu Vâlcea, în imobilul cu numărul MFP 25882, Baza Turistică situat în Bd. Nicolae Bălcescu nr. 28, municipiul Râmnicu Vâlcea. De asemenea, vă rugăm să ne transmiteți și perioada de timp estimată, necesară pentru realizarea acestor amenajări, precum și a mutării efective în noul sediu al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea și a Clubului Sportiv CHIMIA Râmnicu Vâlcea”.

Această solicitare este dublată de o cerere ultimativă a SCM Râmnicu Vâlcea care, prin altă adresă înregistrată la DJST Vâlcea, invocând HG 245/2019, și aducând la cunoștința directorului executiv al DJST Vâlcea faptul că „Sala Sporturilor Traian” a trecut în patrimoniul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, iar prin HCL 166/2019 în administrarea SCM Râmnicu Vâlcea, insistă în eliberarea mai multor camere sub pretextul desfășurării în condiții optime a competițiilor interne și internaționale.

Ca răspuns, directorul executiv al DJST Vâlcea, solicită aprobarea MTS în vederea mutării sediului de la Sala Sporturilor la „Baza Turistică”, dar și alocarea sumelor necesare relocării DJST și asigurarea cheltuielilor de întreținere și funcționare (menționam mai sus această doleanță legală), în conformitate cu HG 245/2019. Marinescu știa foarte bine că, în urma cererii formulate, conducerea ministerului nu va aproba alocarea unor sume atâta vreme cât acest lucru contravenea chiar dispozițiilor cuprinse în HG 245/2019.

Fiind pusă în fața faptului împlinit, conducerea MTS transmite un răspuns către DJST Vâlcea, în care se menționează explicit că “se dă acordul relocării DJST și că Ministerul Tineretului și Sportului, vor lua măsurile necesare în conformitate cu prevederile HG 245/2019 pentru alocarea corespunzătoare a fondurilor necesare asigurării în bune condiții de funcționare a spațiilor administrative, precum și a cheltuielilor de întreținere și funcționare a DJST Vâlcea în noul sediu”.

În aceeași adresă se menționează și faptul că se va transmite MTS “o notă de fundamentare privind estimarea cheltuielilor de relocare în noul sediu”. Documentul la care facem trimitere este semnat în numele ministrului tineretului și sportului, Bogdan Matei, de către Secretarul General al MTS, Alin Voicescu.

Urmare a solicitărilor făcute în numele conducerii MTS de către Secretarul General, Alin Voicescu, conducerea DJST transmite „Nota de fundamentare” prin care înștiințează ministerul de faptul că ia act de acordul privind relocarea, “lasă la latitudinea conducerii MTS alocarea fondurilor necesare pentru noul sediu administrativ al DJST Vâlcea, conform HG 245/2019 și HCL 166/2019” și se solicită alocarea unei sume de 355.000 lei.

Marinescu înlocuit de Silvian

Transmiterea de adrese între MTS și DJST continuă și în septembrie 2019 este transmisă de către ministrul Bogdan Matei o solicitare către DJST Vâlcea prin care se menționează că trebuie să fie eliberate, de urgență, două încăperi în scopul bunei reprezentări a României de către SCM Râmnicu Vâlcea în Champions League 2019.

DJST, prin Dan Marius Silvian, va răspunde adresei primită de la Cabinetul Ministrului și informează conducerea MTS de faptul că a decis relocarea sediului administrativ al DJST Vâlcea din Bd. Nicolae Bălcescu nr. 24 – Sala Sporturilor Traian în Bd. Nicolae Bălcescu nr. 28, solicitând, în final, aprobarea relocării.

Ca răspuns, ministrul Matei reconfirmă acordul dat, și semnat de Voicescu, întărind totodată afirmațiile conform cărora “Ministerul Tineretului și Sportului va lua măsurile necesare, în conformitate cu prevederile HG 245/2019, pentru alocarea corespunzătoare a fondurilor necesare asigurării în bune condiții de funcționare a spațiilor administrative, precum și a cheltuielilor de întreținere și funcționare a DJST în noul sediu”.

Analizând toate aceste situații și documentele emise de MTS și DJST Vâlcea, se constată că atât fostul ministru al tineretului și sportului, Bogdan Matei, cât și Secretarul General, Alin Voicescu au ignorat cu intenție dispozițiile HG 245/2019 prin care Municipiul Râmnicu Vâlcea, prin Consiliul Local, se obligă să mențină destinația actuală a imobilului și SĂ ASIGURE GRATUITATEA desfășurării activităților administrative și funcționale ale Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea.

Așadar, nefiind respectate obligațiile prevăzute la art. 1 din H.G. nr. 245/2019, în conformitate cu cele menționate la art. 3 alin (2) din hotărârea de guvern și la paragraful 4 din Protocolul încheiat la data de 14.05.2019, imobilul trebuie să revină de drept în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea. Din documentele deținute, opinii similare au fost formulate și de Biroul Audit Public Intern al MTS.

Revenind la etapele parcurse, directorul adjunct Dan Marius Silvian, deși nu are decizie de a prelua atribuțiile de conducere ale DJST Vâlcea, emisă de directorul executiv Bogdan Marinescu, și în lipsa unei decizii care să prevadă clar limitele mandatului și a atribuțiilor delegate, ignorând faptul că nu are competențe și atribuții similare cu a ordonatorului terțiar de credite, cu toate astea ia o hotărâre emițând în acest sens un document cu titlul „decizie”, dar care va avea grave repercusiuni în ceea ce implică problemele de patrimoniu.

„Omite” în permanență faptul că dispozițiile HG 245/2019 prevedea faptul că DJST Vâlcea beneficiază de gratuitate în desfășurarea activităților administrative și funcționale în sediul din imobilul „Sala Sporturilor” și dispune mutarea sediului DJST Vâlcea din bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 24 în imobilul „Bazei Turistice” Râmnicu Vâlcea situat în bulevardul Nicolae Bălcescu la nr. 28, această mutare implicând costuri neprevăzute atât în exercițiul bugetar aferent anului 2019, cât și în elaborarea bugetelor ulterioare prin majorarea nejustificată a costurilor.

Angajații reclamă abuzul și demersul ilegal de mutare al DJST

În urma „deciziei” angajații DJST Vâlcea hotărăsc să aducă la cunoștința conducerii MTS măsurile nelegale întreprinse prin încălcarea, de către directorul executiv adjunct Dan Silvian Marius, a dispozițiilor HG 245/2019 și transmit un memoriu înregistrat la DJST Vâlcea, prin care descriu situațiile intervenite și se adresează ministrului tineretului și sportului, Bogdan Matei, menționând: “având în vedere cele expuse, vă rugăm să luați măsuri în scopul de a opri demersul nelegal și dăunător instituției noastre, efectuat de directorul executiv adjunct Marius Silvian Dan”.

În data de 27.09.2019, Silvian Marius Dan informează conducerea SCM Râmnicu Vâlcea că s-a luat decizia de mutare a sediului administrativ al DJST Vâlcea în str. Nicolae Bălcescu nr. 28 la „Baza Turistică” Râmnicu Vâlcea, motiv pentru care se vor preda, conform solicitării, următoarele spații: birou secretariat și birou director, două birouri buget și contabilitate, birou tineret-tabere și că pentru o bună desfășurare a activităților administrative și funcționale specifice DJST Vâlcea, se vor păstra spațiile de la parterul Sălii Sporturilor, conform HG 245/2019.

În aceeași zi, tot angajații DJST Vâlcea formulează o “plângere prealabilă“ și îl înștiințează pe directorul executiv adjunct, Silvian Marius Dan, că în cazul în care nu va revoca „decizia” se vor adresa instanțelor de contencios administrativ.

După revenirea din concediul de odihnă, directorul executiv al DJST Vâlcea, Bogdan Marinescu, constată că Silvian Marius Dan, deși și-a luat angajamentul față de angajații DJST Vâlcea să îndrepte erorile comise prin emiterea „deciziei” nu a luat măsuri pentru restabilirea situației anterioare emiterii deciziei, în sensul că efectele acesteia își produc în continuare consecințele, sediul direcției fiind divizat, funcționând în două imobile diferite.

MTS primește un nou document numit „sesizare” în care se menționează că “directorul executiv adjunct Silvian Marius Dan, împreună cu conducerea SCM Râmnicu Vâlcea, a utilizat procedee de constrângere și intimidare a angajaților direcției rămași în sediul de la Sala Traian pentru a-i determina să se mute “de bună voie” la Baza Turistică Râmnicu Vâlcea, în condițiile în care nu mai există o decizie sub acest aspect”…… (…)….. iar “în virtutea acestor considerente, vă rugăm să efectuați demersurile prevăzute de lege în vederea restabilirii legalității și a tragerii la răspundere juridică a persoanelor responsabile de crearea situației de fapt descrisă mai sus”.

Cu toate că sesizarea este înregistrată la registratura MTS, caz în care aspectele reclamate trebuiau să fie analizate de conducerea MTS și verificările demarate, aceasta nu a fost repartizată spre analiză, verificare și soluționare, deși o parte din aspecte au fost aduse la cunoștința Biroului Audit Public Intern, Direcției Achiziții Investiții Patrimoniu și Direcției Juridice.

Schimbarea ministrului Matei cu Stroe

Odată cu schimbarea conducerii MTS, fiind informat, Corpul de Control al Ministrului a demarat verificări putând astfel să pună la dispoziția noului ministru, Ionuț Marian Stroe, aspectele constatate. Pentru ca imaginea să fie completă, putem remarca faptul că toate aspectele supuse verificărilor au dus la identificarea unui grup de interese format din persoane cu funcții de conducere din cadrul MTS, Parlamentul României, Consiliul Județean Vâlcea, Prefectura Vâlcea, Consiliului Local Municipal Râmnicu Vâlcea și Primăria Râmnicu Vâlcea.

Am amintit anterior de relațiile directe dintre ministrul tineretului și sportului Bogdan Matei și deputatul Eugen Neață, dintre prefectul Florian Marin și deputatul Eugen Neață, precum și dintre primarul Mircia Gutău și deputatul Eugen Neață, dar totul vine și pe fondul relației parteneriale dintre primarul Mircia Gutău și președintele Consiliului Județean, Constantin Rădulescu.

Pe cei din urmă nu îi leagă numai interesele de partid, ci și interesele economice din prisma acțiunilor sportive. Astfel, spre finalul anului 2019, pentru a marca reușita preluării activului „Sala Sporturilor Traian” din patrimoniul public al statului administrat de Ministerul Tineretului și Sportului, prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea, în patrimoniul public al Municipiului Râmnicu Vâlcea, Consiliul Local întrunit în ședință ordinară la data de 23.12.2019, aprobă Hotărârea nr. 398/2019 privind organizarea evenimentului „Gala Sportului Vâlcean 2019”, aprobarea asocierii Municipiului Râmnicu Vâlcea, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, cu Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea, precum și aprobarea modelului cadru al contractului de asociere.

Relația bună de colaborare dintre Gutău și Rădulescu a constituit motivația pentru ca ministrul tineretului și sportului, Bogdan Matei să accelereze transferul activului „Sala Sporturilor”, chiar dacă grăbirea acestui transfer a însemnat încălcarea dispozițiilor HG 245/2019.

Episodul V – Refuzul autorității locale – Gutău &Co – de a discuta cu delegatul Corpului de Control, luni 20 iulie

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.