215 total views

SC APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 12 – 16 martie2018o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. S-au executatlucrări de amenajareterenprinbetonare/asfaltarepestradaCaleaBucureștinr. 222 ,Lespezi, Ostroveni – Bl G 320.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă la adresele: Căzănești – Benzinăria Lukoil, CaleaBucureștinr. 208, nr. 224 șinr. 226, Râureninr. 95, Cartier Fețeni, str. Ostroveni -Bl . G320 .

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– a fostrefăcutăsuprafațacarosabilăaferentăunuicămin de canalizaremenajerăpe str. IonelGeantă;
– a fostînlocuităcanalizareatasatăși s-a refăcutsuprafațacarosabilăpestrada Emil Avrămescu, Bl. O;
– s-a refăcut un racordgură de scurgereși a fostcurățatărigolapluvialăpe str. Lespezi, nr. 57;
– a fostridicat la cotastrăzii un capaccămincanalizarepluvialăpe str. TraianVuia;
– s-au finalizat lucrările de racordare la rețeaua electrică a Stației de Pompare Apă Potabilă pe strada Intrarea Stăncioiului;
– s-a continuat cu verificarea stațiilor de pompare/rezervoare și curățarea perimetrelor: Dealul Malului, Capela, Râureni, Aranghel, Apusului, Măceșului, Prunului, Buda, Poenari, Cojocarilor, Izlazului;
– s-a continuatverificareașicurățareagurilor de scurgereși a căminelor de canalizaremenajeră, manual șimecanizat;
– s-a adus la stareainițialăsuprafațacarosabilăînzoneleîn care s-a intervenit;
– au fostaduse la cotăcăminele de canalizaremenajerătasate/deteriorate.

CĂMINE CURĂŢATE. S-au verificat și curățat manual căminele de canalizare și gurile de scurgere pe stăzile: Mihai Eminescu, Tineretului, Lucian Blaga, Libertății, Remus Bellu, Aleea Trandafirilor, Aleea Garoafelor, I.L. Caragiale, Ostroveni, 1 Mai, Petrișor, Matei Basarab, Marin Sorescu, Nicolae Iorga, Marin Preda, Nichita Stănescu, Luceafărului, Calea lui Traian, Dacia.

S-a intervenitpentrudesfundarea, curățareașispălareamecanizată a rețelelor de canalizaremenajeră la următoareleadrese: str. Știrbei Vodă, nr. 25; str. General Magheru – Bl. V3 și Bl. V2; str. Decebal – Bl. D9, sc. A; str. Nicolae Iorga – Bl. 94, Bl. A24/2, sc. B; str. I.L. Caragiale – Bl. A27/3, Bl. A25/2, Bl. A34/2, sc. B și C, Bl. A69, Bl. A70, Bl. A65; str. Marin Sorescu – Bl. A36, sc. A; str. Lucian Blaga – Bl. A63, sc. A; str. Mihai Eminescu – Bl. C12; str. Petrișor – Bl. P10, sc. A; str. Industriilor nr. 10; Aleea Teilor – Bl. B10, sc. C, Bl. B8, sc. C și B, Bl. C0, sc. A; str. Rapsodiei – Bl. D10, sc. C; str. Nichita Stănescu – Bl. A24/3; str. Matei Basarab – Bl. 105 Bis; str. Luceafărului – Bl. A13, sc. B; str. Tineretului – Bl. B4, sc. A, Bl. A9, sc. A și B; str. Antim Ivireanu nr. 5; str. Maior V. Popescu – Bl. P1; str. Nicolae Iorga – Bl. A31/1, sc. C; str. Pandurilor – bl. C32, sc. A, B, C, bl. A8/2, sc. A, bl. C23, sc. A și B; Aleea Narciselor – bl. B25, sc. A; str. Mircea Eliade nr. 40.

52 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 52 apometre, dintre care 50 verificate și înlocuite și 2 montaje apometre noi și au fost realizate 4 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece, montate în rețea. De asemenea, au fost întocmite 5 avize de amplasament și 6 avize tehnice.

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.