Loading

...și prin intermediul publicației „Timpul de Vâlcea” veți avea ocazia să citiți toate informațiile oferite de viceprimari, dar și de primar. Vom face cunoscut toate deciziile lor luate atât în cadrul ședințelor de comisii cât și din ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Local. Așadar, marți, 24 noiembrie, au fost ținute ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea. Viceprimarul Virgil Pîrvulescu a promis transparență în administrația publică pentru cetățenii orașului, care trebuie să fie informați despre aproape tot ce se întâmplă în Primăria Râmnicu Vâlcea. Pentru că astăzi, 26 noiembrie, are loc prima ședință ordinară care conține 27 de proiecte pe ordinea de zi, a considerat oportun să facă public ce s-a hotărât la ședințele pe comisii și care sunt cele mai importante decizii luate.

Proiecte de hotărâre care au primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate și care vor fi supuse votului în ședința de azi sunt:

📍 1. Aprobarea modificărilor ștatului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, cu următoarele amendamente:

– reducerea cu aproximativ 20% a personalului din aparatul de specialitate al primarului;

– desființarea a două direcții;

– transformarea Direcției Poliției Locale într-o instituție autonomă aflată în subordinea Primăriei, urmând ca structura organizatorică să facă obiectul unei restructurări;

– Serviciul Creșe și Asistență Medicală Unități Școlare, unde lucrează 176 de angajați, va face obiectul unei analize amănunțite.

📍 2. Aprobarea reducerii impozitului pe clădiri pentru antreprenorii afectați de pandemie cu un procent de 49%, maximul permis de lege, anulând prevederile impuse de primar, care solicita ca aceste facilități fiscale să fie acordate doar celor care nu aveau datorii la alte surse. Am aprobat ca din această reducere, în condițiile în care impozitul a fost deja achitat, sumele să fie restituite sau, dacă există alte datorii la bugetul local, acestea să fie compensate;

📍 3. Constituirea a două comisii mixte de verificare a modului în care s-au efectuat cheltuielile atât la nivelul Primăriei, cât și la nivelul SCM între anii 2017-2020;

📍 4. Modificarea regulamentului de organizare și funcționare (ROF) a Consiliului Local, astfel încât documentațiile ce urmează a fi dezbătute de Consiliul Local să fie transmise comisiilor de specialitate până a doua zi lucrătoare la ora 12:00, astfel încât primarul municipiului să nu le mai dosească, în scopul pedepsirii celor care au alte convingeri decât ale sale;

📍 5. Aprobarea bugetului necesar pentru achiziționarea de tablete și videoproiectoare pentru elevii din orașul nostru;

📍 6. Aprobarea studiului de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru extinderea rețelei de gaze naturale, astfel încât toții cetățenii orașului să poată fi branșați. Am introdus și un amendament: lucrările de investiții să înceapă concomitent din 5 puncte, astfel încât perioada de realizare să fie scurtă, iar cetățenii să beneficieze cât mai rapid de aceste condiții normale de confort.

Proiecte de hotărâre care au primit aviz nefavorabil din partea comisiilor de specialitate și care vor fi supuse votului în ședința de astăzi sunt:

📍 1. Predarea unei suprafețe de teren către Compania Națională de Investiții situat în Izlazul Goranu. Aparatul de specialitate al primarului nu cunoaște prevederile legale cu privire la legea Pajiștilor, care stipulează la art. 5.2, al. (1) și (2) că introducerea în intravilanul localităților a pajiștilor permanente se face cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, iar scoaterea din circuitul agricol a pajiștilor permanente situate în intravilan se face în baza autorizației de construire și cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (4) și (5) și a obligației unității administrativ-teritoriale privind menținerea suprafeței de pajiști permanente la nivel local, județean sau național, astfel cum a fost înregistrată la data de 1 ianuarie 2007. După ce se respectă legea, vom relua dezbaterea.

📍 2. Construire Showroom și stație ITP de către SC Ralunic SRL. Arhitectul șef al Primăriei a dispus introducerea acestei solicitări pe ordinea de zi, fără ca documentația să ajungă în format fizic la Comisie anterior dezbaterii. În plus, investiția în cauză nu avea prevăzut un număr suficient de locuri de parcare.

⚠️Mai mult decât atât, ca urmare a sezisărilor cetățenilor am constatat că există documentații care trebuie dezbătute de către Consiliul Local pe care primarul nu le pune pe ordinea de zi tocmai pentru a-i pedepsi pe respectivii cetățeni sau pentru alte interese. S-a solicitat arhitectului șef ca documentațiile să fie transmise în ordine cronologică, pentru ca cetățenii să fie tratați unitar.

📍 3. Plata cotizației către ADI APA și ADI SALUBRIZARE, în valoare de 132.000 lei. Reprezentații Consiliului Local din aceste asociații, adică foștii viceprimari, nu au prezentat niciun raport cu privire la sumele cheltuite în ultimii patru ani. Se impune să fim responsabili cu banii publici.

📍 4. Rectificarea bugetului SCM cu suma de 163.500 lei din următoarele considerente:

– Sportivele din cadrul grupului sunt plătite prin intermediul contractelor de activitate sportivă, sumele respective fiind prevăzute în bugetul inițial, deci sunt asigurate fondurile până la data de 31.12.2020;

– În perioada stării de urgență competițiile sportive au fost întrerupte, iar, în baza OUG 32/2020 sportivele au primit facilitățile legale de la bugetul asigurărilor de șomaj, rezultând o economie de aproximativ 1 milion de lei.

– În aceste condiții, suplimentarea bugetului SCM nu se impune, decât dacă aceste sume au altă destinație decât cea motivată în referatul redactat de primar.

↗️ Asupra legalității modului de cheltuire a bugetului clubului, urmează ca nou înființata comisie mixtă să analizeze și să prezinte public rezultatele verificărilor. Vom invita un reprezentat desemnat de către suporterii clubului să asiste la procesul de verificare efectuat în scopul transparentizării activității noastre.

🔜 În proxima ședință de Consiliu Local, vom propune ca sumele economisite, ca urmare a refuzului cheltuirii banului public haotic și fără temei legal, să fie utilizate pentru demararea procedurilor necesare înființării parcului industrial și accesarea fondurilor europene pentru centrala termică în cogenerare.

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.