Loading

Timp de 10 zile, un articol deschidere și alte VII episoade au adus în atenția cititorilor publicației, și nu numai, modul cum înțelege să facă administrație publică primarul Mircia Gutău, încă din „copilărie”. Am demonstrat încă o dată că mafia transpartinică PSD/PER, la Vâlcea, funcționează perfect și că în Primăria Râmnicu Vâlcea în continuu se încalcă legea.

Ancheta jurnalistică a patrimoniului sportiv preluat cu ajutorul soției Mariana Gutău și a acoliților săi prin demersuri ilegale, a adus în atenție și cum angajații unei instituții, care nu se află în subordinea Primăriei, au cunoscut jignirile și răzbunarea edilului Gutău, fiind evacuați din sediul administrativ pentru satisfacerea proprie a unor interese de patromoniu. Într-un cuvânt, Gutău Mircia conduce cu mână de fier, la propriu, municipiul și județul.

EPISODUL VII – Concluzii și propuneri

Ca urmare a verificărilor efectuate, dar și a analizării documentelor, concluziile și propunerile cu privire la situația transferului drepturilor de administrare de la Ministerul Tineretului și Sportului, prin Direcția Județeană de Sport și Tineret, la UAT Râmnicu Vâlcea, prin Consiliul Local asupra bazelor sportive în baza H.G. 737/2005, H.G. 717/2011 și H.G. 245/2019, sunt unele mai mult decât interesante și ating sfera penalului.

COMPLEXUL SPORTIV 1 MAI – ZĂVOI,

Cu privire la transferul efectuat în baza H.G. 737/2005, după efectuarea procedurilor de transfer, DJST Vâlcea nu a urmărit modul în care CL al Municipiului Râmnicu Vâlcea a administrat activul care i-a fost transmis, deși în conformitate cu prevederile din Legea nr. 69/2000, Capitolul II, art. 20, alin. 1, lit. i…

Direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au atribuţii principale în domeniul sportului supravegherea menţinerea destinaţiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a celor care au aparţinut domeniului public şi au intrat în circuitul privat, concluzia Corpului de Control al Ministrului fiind că prin ignorarea prevederilor legale conducerea DJST Vâlcea nu și-a îndeplinit atribuțiile stabilite în baza legii.

În condițiile în care activitatea de supraveghere a menținerii destinației bazelor sportive era făcută, Consiliul Local nu ar fi putut aduce atingeri patrimoniului public.

ARENELE TRAIAN

Cu privire la transferul efectuat în baza H.G. 717/2011, după efectuarea procedurilor de transfer DJST Vâlcea nu a urmărit modul în care CL al Municipiului Râmnicu Vâlcea a administrat activul care i-a fost transmis, ar fi constatat faptul că au fost încălcate dispozițiile legale efectuându-se o operațiune de dezmembrare a domeniului public fără a fi respectate dispozițiile legale în materie. Vinovat de acest lucru se face Paul Dinu care în prezent deține funcția publică de consilier în cadrul DJST Vâlcea.

Dinu, în baza documentului „împuternicire” a consimțit la întocmirea unui act notarial de dezmembrare, această procedură aducând prejudicii bunului public.

SALA SPORTURILOR

Cu privire la transferul efectuat în baza H.G. 717/2011, după efectuarea procedurilor de transfer, conducerea DJST Vâlcea deși a sesizat încălcarea actelor normative și, cu deosebire a dispozițiilor cuprinse în H.G. 245/2019, prin ignorarea acestor atenționări, conducerea Ministerului Tineretului și Sportului, reprezentată la acea vreme de ministrul Bogdan Matei și Secretar General, Alin Voicescu, a adus grave prejudicii patrimoniului statului român. Dând curs unor solicitări ale persoanelor din conducerea Primăriei Râmnicu Vâlcea și a SCM Râmnicu Vâlcea care excedau cadrului legal prevăzut în H.G. 245/2019, au adus prejudicii bunului mers al DJST Vâlcea, blocând activitatea acestei instituții care avea ca atribuții de control.

Vinovați de această situație sunt fostul director adjunct al DJST Vâlcea, Dan Silvian, fostul ministru Bogdan Matei și fostul secretar general al MTS, Alin Voicescu.

CONCLUZII GENERALE

Intenția de preluare a „Complexului Sportiv Traian”, de către Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, a fost premeditată cu mult timp înainte, având în vedere că l-a lăsat în paragină și degradare timp de 7 (șapte) ani, în perioada 2011-2018, folosind ca argument, reținut în sarcina și culpa MTS, nealocarea de fonduri suficiente de la bugetul de stat pentru întreținerea și reabilitarea bazelor sportive, autoritățile locale neînțelegând că practicarea sportului în România, este o activitate de interes național și că, potrivit legislației în vigoare, nu se poate schimba destinația unei baze sportive, indiferent cine este proprietarul acesteia !!!

Transferul „Complexului Sportiv Traian” din domeniul public al statului, aflat în administrarea MTS, prin DJST Vâlcea, în administrarea Consiliului Municipal Râmnicu Vâlcea s-a efectuat în condițiile:

– nerespectării prevederilor la art. 2, alin. 1 din HG nr. 245/2019 care stipulează că “Municipiul Râmnicu Vâlcea, prin consiliul local, se obligă să mențină destinația actuală a imobilului și să asigure gratuitatea desfășurării activităților administrative și funcționale ale Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea și ale Clubului Sportiv Chimia Râmnicu Vâlcea, precum și gratuitatea desfășurării activităților specifice Ministerului Tineretului și Sportului și ale unităților/instituțiilor din subordinea sau coordonarea acestuia”, în sensul în care nu a fost păstrată destinația actuală a imobilului precum și gratuitatea desfășurării activităților specifice MTS și unităților subordonate;

– nerespectării procedurilor și circuitului de avizare și aprobare a documentelor interne la nivelul CL Râmnicu Vâlcea, fiind aprobată HCL 375/2018 înaintea obținerii avizului de legalitate de la Instituția Prefectului Vâlcea;

– existenței unui posibil conflict de interese ca urmare a demarării operațiunilor de dezmembrare a „Complexului Sportiv Traian” (Sala Sporturilor și Arene) de către Gutău Mariana, prin Cabinetul Notarilor Publici Asociați Gutău Mariana și Stoica Cristina Ioana, soția și fiica primarului în funcție – Mircia Gutău;

– existenței unui un grup de interese aparținând administrației publice centrale și locale, format din primarul Mircia Gutău, conducerea SCM Râmnicu Vâlcea – Florin Verigeanu și Marius Țucă, ministrul tineretului și sportului – Bogdan Matei, secretarul general al Ministerului Tineretului și Sportului – Alin Voicescu și directorul executiv adjunct al DJST Vâlcea – Silvian Dan care au încălcat prevederile HG 245/2019 referitoare la statutul de gratuitate de care trebuiau să beneficieze instituțiile subordonate MTS, precum și cu privire la dreptul de folosință a spațiilor administrative de către DJST Vâlcea în scopul și atribuțiile pe care le are de îndeplinit, în special de verificare a modului în care este implementată Strategia Națională pentru Educație Fizică și Sport la nivel teritorial.

exercitarea de presiuni asupra personalului DJST Vâlcea în sensul de a-l determina să accepte relocarea într-un sediu situat în imediata apropiere a Sălii Sporturilor, sediu administrat tot de către DJST Vâlcea, dar care are însă altă utilitate și funcție publică, cele două activități fiind complementare, dar imposibil de gestionat în condițiile pe care le urmăreau Consiliul Local Râmnicu Vâlcea și instituția subordonată SCM Râmnicu Vâlcea.

– nerespectării de către conducerea MTS, respectiv secretarul general al MTS, Alin Voicescu a prevederilor HG 245/2019 referitoare la ”gratuitatea desfășurării activităților specifice Ministerului Tineretului și Sportului și ale unităților/instituțiilor din subordinea sau coordonarea acestuia” care semnează în numele ministrului Bogdan Matei răspunsul către DJST Vâlcea, unde se menționează explicit că “se dă acordul relocării DJST și că MTS va lua măsurile necesare pentru alocarea corespunzătoare a fondurilor necesare asigurării în bune condiții de funcționare a spațiilor administrative, precum și a cheltuielilor de întreținere și funcționare a DJST Vâlcea, în noul sediu”;

Toată operațiunea de transfer a fost efectuată cu încălcarea legii

Analizând întreaga derulare a operațiunilor de transfer a drepturilor de administrare a bazelor sportive, din domeniul public al statului român și administrarea MTS, sub toate formele în care a fost organizată instituția – ANS, ANST, MTS, inițiate începând cu anul 2005 – Stadion 1 Mai – Zăvoi, continuând cu anul 2011 – Arenele Traian și 2019 – Sala Sporturilor Traian, am demonstrat în toate episoadele deja publicate că de fiecare dată au fost încălcate HGurile prin care s-a dispus această operațiune.

Din documentația existentă și cu ajutorul căreia a fost posibilă publicarea operațiunii de transfer a întregului activ sportiv, prin abuz în formă continuată de către primarul Mircia Gutău și complicii săi, observăm că se solicită :

– inițierea procedurilor de revenire a imobilului în domeniul public al statului și în administrarea MTS, prin DJST Vâlcea;

Pentru că există suspiciuni rezonabile cu privire la încălcarea, cu vinovăție, de către persoane cu funcții publice de conducere din cadrul MTS și a DJST Vâlcea, a prevederilor cuprinse în Legea nr. 286/2019, privind Noul Cod Penal, referitor la dispozițiile privind infracțiuni de serviciu, se solicită :

sesizarea organelor de cercetare penală și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 286/2009 privind Noul Cod Penal, Capitolul II – Infracțiuni de serviciu art. 297 – Abuzul în serviciu, alin. 1) „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”, împotriva celor care au „contribuit” la transferul activului sportiv prin încălcarea legii

Gutău Mircia – Primar Municipiul Râmnicu Vâlcea;

Verigeanu Florin – Președinte SCM Râmnicu Vâlcea;

Țucă Marius – Director SCM Râmnicu Vâlcea;

Matei Bogdan – deputat (fost ministru al tineretului și sportului);

Voicescu Alin – (fost Secretar General al Ministerului Tineretului și Sportului);

Dan Silvian – fost director executiv adjunct al DJST Vâlcea;

sesizarea Agenției Naționale pentru Integritate (ANI) în ceea ce privește conflictul de interese raportat la situația demersurilor notariale efectuate prin Cabinetul Notarului Public Gutău Mariana și Stoica Cristina Ioana, ținând cont de funcția de primar al municipiului Râmnicu Vâlcea deținută de Gutău Mircia, în timpul operațiunilor;

demararea acțiunilor de recuperare a eventualelor sume plătite de către MTS, prin DJST Vâlcea, ca urmare a nerespectării, de către CL al Municipiului Râmnicu Vâlcea, a prevederilor HG 245/2019 de la Consiliul Local sau, după caz, de la persoanele vinovate;

stabilirea și constituirea, prin ordin de ministru, a unei Comisii formate din persoane cu atribuții în domeniile juridic și patrimoniu care împreună cu personalul din cadrul DJST Vâlcea vor avea ca scop verificarea stadiului în care se prezintă activele care până în anul 2011 au format „Complexul Sportiv Traian”, având în vedere faptul că până la măsura ilegală de dezmembrare a „Sălii Sporturilor și Arenelor Traian”, cele două active reprezentau un tot unitar. Comisia mixtă MTS și DJST Vâlcea ar avea ca atribuții efectuarea formalităților administrative de preluare a activestatului, administrat de MTS, prin DJST Vâlcea.

Concluzia TdV

Demonstrăm, pentru a nu știm câta oară, că primarul Mircia Gutău nu face absolut nimic dacă nu încalcă și legea, un lucru pe care deși îl sesizăm de fiecare dată, organele de cercetare penală rămân surde, chioare, mute și indiferente la munca unui jurnalist care aduce în atenția publicului consumator de media toate derapajele administrative și în urma cărora trebuie să se autosesizeze !!!

Pe parcursul publicării episoadelor am citit comentarii care criticau demersul nostru jurnalistic, argumentându-se că „nici când se face ceva nu suntem mulțumiți”, ignorându-se, de unii, adevăratul sens al acestor articole și anume – că totul, dar absolut totul, s-a făcut cu incălcarea legii, iar rolul nostru este să publicăm ce știm și nu să ascundem. Nu am criticat ce s-a făcut, ci cum s-a făcut ! Nu putem să nu remarcăm schimbarea, pe care o apreciem, dar cu ce preț ? Să închidem ochii la încălcarea legii doar pentru că s-a făcut ? NU!

Rezultatul abuzului administrativ poate fi unul dureros, deoarece tot activul sportiv, după ce s-au investit fonduri semnificative din bugetul local, riscă să fie luat înapoi de Minister, lucru pe care nu l-au înțeles cei care au criticat ancheta noastră jurnalistică, supărați, probabil, că totul va duce la o cercetare penală a celor pe care îi „adoră” – Mircia Gutău & Co, pentru că asta DA, au înțeles !!!

Aici se încheie ancheta jurnalistică care s-a bazat pe documente publice existente pe portalul instituțiilor publice, implicate, si nu numai, iar Constantin Rădulescu – președinte PSD și CJVL, Eugen Neață – deputat și Florian Marin – fost prefect, deși nu sunt menționați mai sus, sunt delegații principali pentru care a fost posibilă continuarea de preluare a activului sportiv rămas, în perioada 2016 – 2020, cu încălcarea legii, având rolul de mesageri politici pentru/prin negocierea ilegalităților.

Pentru interesul publicului consumator de media

Începând de luni, 27 iulie 2020, „Timpul de Vâlcea” va publica ancheta jurnalistică pentru instituția „SCM Râmnicu Vâlcea”, care va face obiectul altor episoade, în care vom demonstra cum în anii 2017, 2018 și 2019 Mircia Gutău a „gestionat” bugetul local alocat acestei instituții de „prestigiu” și printr-un alt abuz administrativ îmi refuză dreptul la informare.

Stați aproape, merită!

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.