2,132 total views

…pentru că au fost finalizate toate procedurile de achiziție. Astfel, în data de 22 iulie 2021, la sediul Consiliului Județean, între Consiliul Județean Vâlcea și Petrescu Paul Nicolae, mandatar al coproprietarilor Petrescu Nicolae și Georgescu Ioan, s-a încheiat procesul verbal pentru negocierea prețului de achiziție al proprietății imobiliare „Vila Oltul”.

Totul și conform procurilor având încheieri de autentificare nov 2018 și iulie 2021, încheiate la Societatea Profesională Notarială Georgescu Răzvan și Asociații – în calitate de proprietari ai imobilului situat în orașul Călimănești, „Vila Oltul” – Clinica de Recuperare Medicală Balneologică, compus din teren intravilan în suprafață de 2.807 mp. Din comisia de negociere au făcut parte…

– Adrian Mihăilă, administrator public

– Bogdan Lăstun, director general direcția generală administrație locală

– Ioan Sebastian Tămaș, director general, direcția generală tehnică

– Dana Elena Petrescu, arhitect șef, direcția urbanism și amenajarea teritoriului

– Vasilica Mazilu, director general, direcția generală economică

– Andreea Popescu, director general, direcția generală programe și relații externe

…dar și Petrescu Paul Nicolae, personal și în calitate de reprezentant convențional – mandatar – al coproprietarilor mai sus menționați.

Având în vedere atribuțiile legale ale CJ VL cu privire la gestionarea serviciilor publice de interes județean și rolul asumat de instituție în ceea ce privește îmbunătățirea modului de ocrotire a sănătății publice, dar și potrivit HCJ 91/2021, prin care au fost aprobate fonduri pentru obiectul de investiții „Achiziție imobil Vila Oltul”, PV din aprilie 2021, Dispoziția 262/2021, convenția 34484/2020 și multe alte documente necesare…

….astăzi, 31 august 2021, se aprobă achiziționarea de către Consiliul Județean Vâlcea a imobilului „Vila Oltul” la prețul de 1.100.000 euro, inclusiv TVA. Suma se va achita prin virament bancar, în lei, din bugetul local. Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare – cumpărare în formă autentică, care cad în sarcina CJ, se suportă tot din bugetul local al județului. Imobilul cumpărat se va înregistra ca bun aparținând domeniului public al județului Vâlcea, la valoarea prevăzută în contractul de vânzare-cumpărare, se va înscrie în cartea funciară a orașului Călimănești, iar inventarul bunurilor județului va fi actualizat în mod corespunzător. Predarea-preluarea imobilului achiziționat se va face pe bază de protocol încheiat între CJ VL, prin preș. Rădulescu Constantin și domnii Petrescu Paul Nicolae, Petrescu Nicolae și Georgescu Ioan. Șeful județului va fi împuternicit să semneze pentru și în numele CJ VL contractul de vânzare-cumpărare.

Iată, se fac și lucruri bune în județul nostru, mai ales în domeniul sănătății. Deci, nu putem, indiferent de „durerile” unora, să nu apreciem aceste investiții care evident se puteau face și în mandatele altor președinți, dar care nu au arătat același interes în acest domeniu. Clădirea în care se desfășoară activitatea medicală este mult sub gradul normal de folosință, lucru scos în evidență de cei care au avut acces a fotografia interiorul, adică reprezentanți ai CJ care s-au ocupat de întregul demers al achiziției.

În loc de concluzii,

Rădulescu și Ponoran, directorul Spitalului Județean de Urgență,  au ridicat sistemul medical la un nivel de invidiat. Ne referim strict la investițiile în aparatura medicală și modernizarea prin reabilitare a anumitor secții medicale. Cu medicii este o altă poveste. Aici, nici unul nici altul nu pot face anormalul. Vorbesc în cunoștință de cauză și oricât ar vrea unii nu voi detalia aici de ce!


Toată ramura de sănătate care acoperă județul Vâlcea este de apreciat!


Pentru detalii suplimentare puteți studia proiectul atașat acestui articol de presă..

descarca si studiaza proiectul de hotarare – pct14

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.