248 total views

În martie 2018, Consiliului Local, pentru clădirea pe care conducerea Primăriei a achiziționat-o pentru a-și muta serviciile din administrare, mai la un loc, a aprobat suma de 2.000.000 lei pentru lucrări de amenajare și reparare a imobilului. Acum, Consiliul Local va vota „pentru” suma de 2.076.757 lei, dar pentru alte lucrări. Imobilul achiziționat de municipalitate, cu votul CL în aprilie 2018 și cu un cost de aproximativ 2,2 milioane de euro, observăm că are nevoie de alte sume alocate pentru noi lucrări și astfel reparațiile ajung la suma de 4.076.757 lei.

„Propunem aprobarea transferului sumei de 2 milioane lei alocată în secțiunea dezvoltare Capitolul 51 „Autorități executive” pentru achiziție imobil construcție și teren din strada General Magheru numărul 25, imobilul urmând a fi achitat în anul 2019. Creditele bugetare în sumă de 2.000.000 lei se repartizează la Capitolul 51 „Autorități executive” în secțiunea funcționare, pentru începerea lucrărilor de amenajare și reparare a spațiilor de la demisolul imobilului din General Magheru numărul 25, ca spații pentru arhivă și a celor de la parter ca spații pentru birouri, precum și pentru suplimentarea alocărilor pentru cheltuieli cu bunuri și servicii”, se menționa în proiectul de hotărâre „privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pentru anul 2018”, din 28 martie 2018.

Acum, „se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Investiții – DALI și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare imobil strada General Magheru numărul 25” la valoare totală de 1.746.388,81 lei fără TVA, respectiv, 2.076.757,91 lei cu TVA, din care C+M la valoarea de 1.267. 348.67 lei fără TVA respectiv 1.508.144, 92 lei cu TVA, conform anexei la prezenta hotărâre”.

Necesitatea unor lucrări de reabilitare care fac obiectul actualei documentații DALI, apare în contextul dorinței prelungirii duratei de servicii a clădirii și sporirea gradului de confort al utilizatorilor prin realizarea unor lucrări de protejare împotriva intemperiilor și amenajări interioare. Astfel, ținând cont de argumentele prezentate se consideră necesară și oportună propunerea prin aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare imobil strada General Magheru numărul 25”.

Analiza stării construcției pe baza concluziilor expertizei tehnice arată că:

– construcția este în stare bună structural

– construcția a fost modernizată parțial în anul 2013, efectuându-se lucrări de refacere a finisajelor exterioare – anvelopare termică, cu zugrăvirea generală a fațadelor și lucrări de refacere a finisajelor interioare cu recompartimentări ale grupurilor sanitare. De asemenea au fost efectuate lucrări de întreținere refacere a hidroizolației terasei necirculabile

– nu au fost evidențiate degradări ale structurii în urma seismelor care au avut loc

– în timpul existenței construcției singurele degradări produse au fost cele legate de instalațiile interioare ale grupurilor sanitare și ale sistemului de încălzire

– s-au mai produs degradări ale sistemului de anvelopare la tencuiala decorativă și plăcile de polistiren expandat folosite.

Deși au fost prezentate două soluții de intervenții, municipalitatea propune spre aprobare Varianta 1- scenariu 1, care conține:

– lucrări de refacere a finisajelor fațadei generale și a soclului înalt, în particular, prin folosirea unor materiale rezistente în timp

– lucrări de înlocuire a sistemului de acoperire existent- terasă necirculabilă, prin realizarea unui acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din tablă amprentata color

– montare instalații priză de pământ și paratrăsnet

– regândirea copertinei de protecție a zonei de acces principal

– lucrări de mărire a gradului de confort interior prin: montarea aparatelor de aer condiționat pentru ridicarea confortului în spațiile de birouri și refacerea compartimentărilor grupurilor sanitare, etajul 3 și etajul 2, prin înlocuirea obiectelor sanitare cu altele moderne la pereți și pardoseli, tavane decorative pentru mascare conducte

– lucrări de refacere a finisajelor interioare și înlocuirea racordurilor la sistemul de încălzire existent la spațiile etajului trei și parțial parter

– realizarea unei extinderi la parter pentru un spațiu destinat primirii persoanelor cu handicap

Dintre cele două variante propuse s-a ales Varianta 1- scenariu 1, datorită costurilor de execuție mai reduse – învelitoarea din tablă amprentata color este mai ieftină decât învelitoare din țiglă ceramică, amândouă având aceeași durată de viață.

Lucrările de construcții propuse conform scenariu 1 sunt:

– rezugrăvirea fațadelor cu vopsele decorative lavabile

– lucrări de refacere a sistemului termoizolant din plăci de polistiren în zonele degradate sau după lucrările de montare pe fațadă a conductelor de evacuare a condensului aparatelor de aer condiționat montate pe fațadă

– se va înlocui acoperișul tip TERASĂ cu un acoperiș tip ȘARPANTĂ

– sarpanta se va realiza din elemente liniare din lemn ecarisat de rășinoase cu structura scaunelor rezemată pe grinzi, montate pe diafragmele transversale din zidărie de ceramică de 25 cm grosime

– învelitoarea din tablă amprentata color se va monta pe o asterială din scândură, protejată cu folii bituminate

– pe învelitoare vor fi montate elemente parazăpadă, în câmp și la streașină

– pazia și streașina înfundată vor fi din scândură de rășinoase fălțuită, șlefuită și protejată cu lac color

– vor fi realizate 3 lucarne pentru ventilare aerisire a podului

– apele pluviale vor fi colectate prin jgheaburi din tablă și conduse la sol prin burlane metalice color – burlanele vor fi racordate la rețeaua de canalizare pluvială

– vor fi executate lucrări de rezolvare a întregii fațade cu vopsitorii lavabile decorative rezistente la intemperii

– se va reface finisajul exterior al soclului clădirii demisolului prin montarea unui placaj protector tip cărămidă aparentă

– se va monta o instalație de protecție împotriva trăsnetelor

– extinderea construcției existente prin realizarea unui spațiu pentru primire-audiență persoane cu handicap: va fi realizată pe fațada de Est a clădirii principale, cu acces direct din curtea instituției, iar construcția va avea un regim de înălțime-parter, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile 410 cm X 410 cm și o înălțime liberă de 2,60 m

– finisajele interioare – pardoseli din parchet, zugrăveli lavabile la pereți și tavane

– iluminarea naturală va fi realizată prin montarea unei ferestre din pvc cu geam termopan pe fațada de la Est, iar accesul se va realiza printr-o ușă din pvc cu geam termopan montată pe fațada de la Sud

– finisajele exterioare vor fi realizate din tencuială decorativă aplicată pe sistem termoizolant din polistiren expandat de 10 cm grosime

– acoperirea în sistem șarpantă din lemn de rășinoase cu învelitoare din tablă amprentata

– colectarea apelor va fi făcută la jgheaburi metalică amplasat pe unica streașină de la Nord și conduse la sol printr-un burlan metalic color

– aria desfășurată a extinderii – 17 mp

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții conform grafic de execuție a lucrărilor este de 12 luni.

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.