253 total views

Un cititor al publicației ne-a semnalat faptul că proieectele de hotărâre nu se adoptă conform legii, iar în urma celor sesizate am zis că nu strică să verificăm și astfel am aruncat un ochi pe legislația administrativă și am descoperit că într-adevăr cititorul nostru are dreptate, se încalcă Legea 215/2001, Legea 52/2003 și OUG 35/2002.

Județul și municipiul, prin factorii decizionali, în speță Rădulescu Constantin, președintele Consiliului Județean și Gutău Mircia, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, sunt promovați de toată mass-media locală, mai puțin de două publicații cum menționează primarul (29 pro, 2 contra), și pentru că nu am văzut decât laude la adresa edililor, dar o promovare serioasă nu, expunem mai jos analiza administrativă efectuată în urma răsfoirii unor legi, explicând tuturor cum cele două conduceri elaborează proiecte de acte normative cu încălcarea gravă a legislației care obligă la consultarea cetățenilor, ceea ce poate duce la anularea, de exemplu, a tuturor hotărârilor din legislația 2016 – prezent, dacă cineva își pune mintea.

Pe înțelesul tuturor, legislația în vigoare, obligă conducerea administrativă locală/județeană să transmită proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații. Analiza administrativă, mai jos promovată, are la bază lipsa unui raport în baza Legii 52/2003 – transparența decizională și care potrivit art.12, alin.1), „autoritățile publice sunt oblicate să facă public un raport anual privind transparența decizională și care să cuprindă – a) numãrul total al recomandãrilor primite; b) numãrul total al recomandãrilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate; c) numãrul participanţilor la şedinţele publice; d) numãrul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative; e) situaţia cazurilor în care autoritatea publica a fost acţionatã în justiţie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi; f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetãţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora; g) numãrul şedinţelor care nu au fost publice şi motivatia restrictionarii accesului”.

Opinăm că vina aparține în totalitate factorilor de decizie cu complicitatea secretarilor de județ/municipiu, arătând un dezinteres total în raporturile cu cetățenii încălcând deliberat această lege, dovada constând chiar în lipsa acestui raport.

Reprezentanții județului – CJ Vâlcea – Rădulescu Constantin, secretarul județului – Daniela Caloianu, Gutău Mircia – primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Ionuț Didoiu – secretarul municipiului și prefectul – Florian Marin – pot fi acuzați de infracțiunea de abuz în serviciu, în formă continuată prevăzută de art. 297 alin. 1 CP, pentru nerespectarea dispozițiilor Legii 52/2003 – privind transparența decizională în administrația publică – precum și a OG 35/2002 – privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale/județene și Legea 215/2001 – administrația publică.

Analiza administrativă

Potrivit Legii 215/2001 edilii pot propune proiecte de hotărâre spre aprobarea Consiliilor cu respectarea dispozițiilor legale, iar secretarul județului/municipiului verifică legalitatea tuturor hotărârilor, cum de asemenea și Instituția Prefectului are același rol – verificarea legalității.

Art. 6 , alin. 1 din Legea 52/2003 îi obligă atât pe președintele CJ și primar cât și pe secretarul județului/municipiului la o procedură minimă aplicabilă pentru asigurarea transparenței decizionale. Potrivit aceleiași legi Consiliul Județean/Primăria trebuie să informeze din oficiu asupra problemelor de interes public și asupra proiectelor de acte normative. Trebuie menționat că toate HCJ/HCL trebuie să respecte această procedură care nu este facultativă, ci imperativă, nerespectarea acesteia putând duce la nulitatea oricărei Hotărâri de CJ/CL în conformitate cu legea contenciosului administrativ și fiscal.

Legea mai sus arătată prevede faptul că autoritatea administrației publice, în speță președintele/primarul, are obligația să publice ordinea de zi (n.r. – proiectele de acte normative) pe site-ul oficial, să o afișeze la sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului, dar și să o transmită mass-media centrală sau locală, după caz, evident pentru publicare (n.r. – actul normativ care hotărâște ceva), lucru care nu se face.

Acest anunț trebuie afișat, potrivit tot art.6, dar alin 2), cu cel puțin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare și adoptare de către autoritatea publică. Asta înseamnă că un proiect de hotărâre trebuie inițiat cu cel puțin 70 de zile înainte de adoptarea lui în ședința de Consiliu Județean/Consiliu Local, deoarece legea transparenței te obligă, cum spuneam, la o publicare cu 30 de zile înainte de a fi supus spre analiză și avizare de către Comisiile de Specialitate din cadrul CJ/CL (a se vedea – Art. 19, alin 1, litera a și c din OUG 35/2002).

Astfel, cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, acestea putând fi luate în considerare de către consilierii județeni/locali, în vederea propunerii de amendament. După trecerea perioadei de 30 de zile, art.19, alin1, litera a) și c), secretarii unităților adminsitrative sunt obligați să comunice proiectele de hotărâre consilierilor județeni/locali și președinților comisiilor de specialitate ale Consiliilor, președinților fiecărei comisii, în conformitate cu OUG 35/2002, aceștia având trei zile la dispoziție pentru a convoca ședințele comisiilor (a se vedea art. 22 din OUG 35/2002).

Dar, în interiorul acestui termen, trebuie ținut cont și de art. 44, alin 1, din Legea 215/2001 – privind administrația publică locală, care prevede căci Comisiile de Specialitate din cadrul Consiliilor și compartimentelor de resort din aparatele de specialitate au termen de soluționare și emitere a avizelor, 30 de zile. De menționat faptul ca numai după ce comisiile eliberează avizul care poate fi pozitiv sau negativ se poate convoca sedința CJ/CL în baza art. 94, alin 3, din Legea 215/2001 și art. 39, alin 1) din aceeași lege.

Tragând linie și analizând textele de lege încălcate putem constata că:

Rădulescu/Gutău se fac vinovați de încălcarea art. 4, lit b, art 12, alin 1, din Legea 52/2003 – transparența decizională

ART. 4 – Autorităţile administraţiei publice obligate sa respecte dispoziţiile prezentei legi

b) autorităţile administraţiei publice locale: consiliile judeţene, consiliile locale, primãrii, instituţiile şi serviciile publice de interes local sau judeţean.

Secretarul județului/municpiului – se fac vinovați de încălcarea art. 48 alin 1, din Legea 215/2001 – administrația publică locală

ART. 48 (1) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, va depune în scris şi va expune consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul-verbal al şedinţei.

Florian Marin, prefectul județului – se face vinovat de încălcarea art. 24, alin 1, lit.f) din OUG 179/2005 care prevede că prefectul „verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului judeţean, ale consiliului local sau ale primarului,” prevedere dezvoltată şi în H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004.

Criticăm lipsa reală de informare cu privire la proiectele de acte normative pe care nu le promovează mass-media contractată de cele două administrații. Poate după acest articol, cei doi edili vor înțelege că încalcă grav legea și riscă să aibă un val de proiecte anulate, care pot fi atacate în instanță, cu efecte devastatoare generate de indolența și abuzul de putere pe care-l fac cei mai sus arătați . Atragem atenția că dacă până acum, admițând prin absurd, aceștia nu au putut fi trași la răspundere penală, lipsind unul din elementele constitutive ale infracțiunii, intenția, din momentul publicării acestui articol nu mai are nimeni nici o scuză.

Secretarii sunt principalii vinovați deoarece se prezumă că ei sunt cunoscătorii legii asigurând legaliatea actelor adminsitrative emise de cele două consilii, rezultând fără echivoc că aceste nelegalități nu s-ar putea produce fără acordul lor. Niciun secretar nu a invalidat vreo HCL/HCJ motivat de faptul că nu au fost respectate dispozitiile Legii 52/2003 aceștia dovedindu-se a fi niște umili servitori fără personalitate (nu juridică!) care în loc să respecte legea ei sunt cel puțin complici la nerespectarea ei. Pe de altă parte, se pot bănui alte două aspecte și anume: slaba pregătire profesională a secretarilor sau chiar o instigare și o proastă îndrumare a celor doi edili de către aceștia, membrii CL/CJ ținând cont de faptul că atât Rădulescu cât și Gutău nu au studii juridice.

Susținerile noastre sunt corecte având la bază textele de lege mai sus arătate

Așteptăm să vedem într-o perioadă foarte scurtă, timpul trece repede, că autoritățile, mai sus arătate, respectă legislația în vigoare. Mai exact, este foarte posibil ca în luna februarie să nu se poată convoca ședințele, motivarea fiind tocmai de faptul că nu este respectă legislația. Așa cum am arătat, pentru promovarea și aprobarea unei HCJ/HCL este nevoie de aproximativ 70 de zile, deci timp insuficient pentru a adopta hotărâri în condițiile legii, în ședința care urmează a fi convocată pentru luna februarie.Legea obligă promovareapentru publicul larg, pentru ca acesta să ia la cunoștință despre proiectele inițiate și pentru a putea să aducă propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative.

Nu vrem să spunem că, consilierii sunt niște nulități în materie și nu au învățat nici măcar din practica ședințelor chestiuni de administratie publică elementară și nici nu putem să-i declarăm că sunt vinovați, deoarece oamenii nu știu, singura lor vină fiind că nu învațat.Și asta nu îi scutește de încălcarea legii a bunului simt căreia i se alătură cea a corupției, pentru că indemnizația primită este un fel de folos necuvenit pe care-l primește pentru o muncă neprestată.

Ne așteptăm cel puțin din partea consilierilor opoziției, care se cred liberali și foarte tehnici, să aprofundeze drepturile și obligațiile consilierilor locali/județeni și să sancționeze comportamentul nelegal al factorilor de decizie. Astfel că, în opinia noastră, vina cea mare o au consilierii opoziției, consilierii puterii putând fi exonerați de această vină, ei fiind doar simpli servitori ai șefilor de partid. Cum poți ca și consilier al opoziției să susții pe la diverse televiziuni și ziare, care fac doar laudațio, că te lupți cu puterea când tu nu cunoști chestiuni elementare de procedură? Noi ca și redacție propunemșefilor de partid ai consilierilor opoziției să-i doteze ca și arme, în lupta cu puterea, în loc de inteligență cu bâte de ciobani.

Poate doar așa opoziția va reuși să învingă puterea!!!

Concluzionând, puterea și opoziția sunt o apă și un pământ, ei încercând în fața opiniei publice, bineînțeles cu ajutorul mass-media, să creeze o aparență în ceea ce privește lupta politică în parlamentele locale.

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.