1,100 total views

…în proiectul de hotărâre anumite documente menționate nu există sau sunt greșite, HCL 358/18.09.2019 nu există, evaluarea se face pe Tudor Vladimirescu 68B, dar în proiect se menționează T.V. nr 44, lipsește de la proiect documentul „oferta”, iar procesul pe rolul instanței este mai mult decât dubios și contestatorul abia acum după 2 de zile chipurile cere soluționarea pe cale amiabilă. Despăgubirea are miros de șmecherie și ilegalitate!!!

Prin HCL 201/31.05.2017 și modificată prin HCL 358/18.09.2019 Consiliul Local a aprobat declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor – terenuri și construcții, cuprinse în coridorul de expropriere pentru Breteaua de acces Sud 1 urcare, care asigură accesul dinspre cartierul Ostroveni, pe strada Libertății, prelungirea Bulevardului Tineretului, lista proprietarilor ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere precum și sumele individuale aferente despăgubirilor din cadrul obiectivului de investiții „Arteră de legătură între Bulevardul Nicolae Bălcescu și Bulevardul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran – refacere și completare”.

Comisia pentru verificarea dreptului de proprietate sau al altui drept real și constatarea acceptării, sau după caz, neacceptării cuantumului despăgubirilor de către proprietar sau titularii altor drepturi reale asupra imobilelor expropriate, numită prin Dispoziția Primarului numărul 1924/2017, a analizat dosarele constituite în baza Legii 255/2010 și a emis Hotărâri de expropriere pentru toate imobilele terenuri și construcții afectate de coridorul de expropriere, pentru realizarea obiectivului de investiții mai sus amintit.

Unul dintre proprietarii căruia i-a fost expropriat o parte din terenul situat în Râmnicu Vâlcea, Bulevardul Tudor Vladimirescu numărul 44 și construcția în suprafață de 113,35 mp este Ionescu Ambrosie Pavel, care în cadrul ședinței comisiei de expropriere, a solicitat achiziționarea de către autoritatea locală și a suprafeței de teren de 439 mp rămasă după expropriere, opțiune consemnată în procesul verbal care a stat la baza emiterii hotărârii de expropriere.

La acea dată nu au fost identificate în bugetul local resursele necesare pentru achiziționarea și a suprafeței de teren descrisă mai sus, pe care se află și o construcție în suprafață de 13 mp care nu a făcut obiectul exproprierii, iar pe parcursul execuției lucrărilor la obiectivul de investiții mai sus amintit construcția a fost utilizată ca vestiar.

Întrucât așa cum este consemnat și în Procesul verbal al Comisiei de expropriere din data de 25.09.2017, Ionescu Ambrosie Pavel nu a fost de acord cu exproprierea parțială a terenului și cu evaluarea imobilului construcției, acesta a contestat la instanța de judecată Hotărârea de Stabilire a Despăgubirilor nr. 1/27.09.2017, în prezent aflându-se pe rolul Tribunalului Vâlcea Dosarul nr. 5976/90/2017.

Cu scrisoarea înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 8627/28.02.2020 Ambrosie în calitate de proprietar al terenului de 439 mp și al construcției de 13 mp situată pe acesta, a formulat oferta de vânzare către municipiul Râmnicu Vâlcea a imobilului -teren și construcție descris mai sus, precizând că în cazul în care această ofertă va fi acceptată, va renunța la litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată.

În baza Comenzii numărul 18/24.03.2020, a fost întocmit de către un evaluator atestat ANEVAR, P.F. Gheorghe Vasile, Raportul de evaluare a proprietății imobiliare, conform căruia Valoarea de piață recomandată pentru terenul în suprafață de 439 mp este de 76.825 euro, 175 euro/mp, respectiv 371.172 lei. Întrucât la data efectuării Raportului de evaluare construcția-anexă gospodărească în suprafață de 13 mp nu a putut fii identificată, aceasta fiind demolată de către DADP odată cu igienizarea zonei respective la finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții descris mai sus, a fost însușită valoarea de 4.500 lei, valoare de înlocuire, determinată prin raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit în dosarul 5976/90/2017.

Ținând cont de cele prezentate și pentru soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată, executivul local propune Consiliului Local analizarea în vederea adoptării unei hotărâri de achiziționare prin cumpărare a imobilului-teren în suprafață de 439 mp și acordarea de despăgubiri pentru construcția de 13 mp, înscrise în Cartea Funciară.

Dacă Consiliul Local va aproba acest proiect, plata sumei de 375.672 lei, către beneficiar, se va face în două tranșe, astfel: prima tranșă de 250.000 lei la data semnării contractului de vânzare-

cumpărare în formă autentică, iar restul sumei până cel mai târziu la sfârșitul anului 2020.

Dosarul nr. 5976/90/2017, a fost înregistrat la Tribunalul Vâlcea, în data de 17.11.2017, civil, având ca obiect – anulare act contestație împotriva Hotărârii Consiliului Local de stabilire a despăgubirilor nr.1/27.09.2017, fond.

Termenele de judecată au fost:

1. – pentru întocmirea raportului de expertiză

12 – pentru lipsa raportului de expertiză

1 – cerere de amânare formulată de experți

1 – pentru ca părțile să ia la cunoștință de cuprinsul raportului de expertiză și pentru a formula eventuale obiecțiuni în vederea refacerii raportului de expertiză

1 – în vederea refacerii raportului de expertiză

20.03.2020 – stare de urgență, dosarele nu se judecă potrivit Decretului Președintelui României din 14 aprilie 2020.

Gutău Mircia despăgubește cu 78.000 de euro un teren pe care va pune probabil floricele…

Observăm că, de fapt, nu s-a judecat absolut nimic din 09.02.2018, primul termen, dosarul având doar amânări prin tergiversări, iar după n termene se dispune de către instanța de judecată refacerea expertizei. Dacă ne uităm atent la obiectul dosarului, se solicită, de către contestatorul Ambrosie Pavel, doar anularea actului împotriva Hotărârii Consiliului Local de stabilire a despăgubirilor nr.1/27.09.2017. Ori, în „Referatul de Aprobare”, atașat la proiectul de hotărâre, documentele de care se face vorbire sunt:

HCL nr. 201/31.05.2017,

HCL nr. 358/18.09.2019 – nu există

Dispoziția Primarului nr. 1924/2017

Procesul verbal al Comisiei de expropriere din data de 25.09.2017

Hotărârea de Stabilire a Despăgubirilor – HSD nr. 1/27.09.2017, fără a se menționa care HCL ori toate actele care trebuiau contestate pentru că toate au legătură între ele.

Explicam mai sus că judecata s-a tergiversat prin amânare, pentru lipsa raportului de expertiză. Înțelegem că cineva, și cu siguranță expertul ales de instanță, nu a fost în stare timp de 2 ani de zile să facă această expertiză, iar când în sfârșit se face, se cere refacerea acesteia. Dubios, nu?

Inițiatorul proiectului de hotărâre, nimeni altul decât Mircia Gutău, s-a gândit că e mai bine să-l despăgubească pe Ambrosie Pavel, cu fabuloasa sumă de 78.000 de euro, pentru un teren pe care probabil va pune floricelele lui preferate și cu prețuri speciale, în loc să ducă procesul până la capăt, ținând cont că e maxim tergiversat și nu se știe ce final ar putea să aibă. Ba mai mult, pe banii noștri, face comandă către un evaluator atestat ANEVAR, pentru stabilirea valorii proprietății imobiliare alui Ambrosie, evaluare nr care lipsește de 2 ani de zile de la dosarul 5976/90/2017.

Întrebări de bun simț

De ce Mircia Gutău plătește din banii noștri o evaluare refuzată la dosarul lui Ambrosie?

De ce Mircia Gutău nu duce dosarul până la capăt și preferă să-l despăgubească pe Ambrosie cu 78.000 de euro, pentru un teren pe care nu poate să-l folosească?

De ce evaluatorul stabilește o valoare pentru un teren situat pe strada Tudor Vladimirescu nr 68B și în tot proiectul se menționează Tudor Valdimirescu nr 44?

De ce în proiect se face referire la HCL 358/18.09.2019 deși nu există? În septembrie 2019 ședințe au fost în data de 13 septembrie 2019 http://www.primariavl.ro/sedinte-consiliul-local/convocari-proiecte-hcl/item/7221-consiliul-local-este-convocat-in-%C8%99edin%C8%9Ba-extraordinara,-de-indata,-in-data-de-13-septembrie-2019,-ora-11-00 și 27 septembrie 2019 …http://www.primariavl.ro/sedinte-consiliul-local/convocari-proiecte-hcl/item/7240-consiliul-local-este-convocat-in-%C8%99edin%C8%9Ba-ordinara-in-data-de-27-septembrie-2019,-ora-13-00 și nu regăsim proiect pentru modificare de HCL 201/2017 prin HCL 358/18.09.2019

Cum e posibil ca doar pentru Ambrosie Pavel să nu mai fie bani în bugetul local, în 2017 și acum sunt?

Care să fie motivul pentru care Mircia Gutău nu a vrut să-l despăgubească pe Ambrosie Pavel?

Ce poate scoate la iveală procesul din instanță pentru care chipurile după 2 ani se dorește soluționarea pe cale amiabilă, care înseamnă 78.000 de euro?

Cum adică Ambrosie, printr-o scrisoare înregistrată la Primăria municipiului, a formulat oferta de vânzare către municipiul Râmnicu Vâlcea a imobilului -teren, precizând că în cazul în care această ofertă va fi acceptată, va renunța la litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată, dar evaluarea o face Primăria Râmnicu Vâlcea pe banii noștri? Ce a ofertat până la urmă Ambrosie?

De ce oferta acestuia, document extrem de important, nu este atașată proiectului de hotărâre?

Sunt întrebări la care sigur nu vom primi nici un răspuns, iar despăgubirea miroase rău a ilegalitate!!!

Acest articol de presă este sesizare publică în atenția Instituției Prefectului Vâlcea și solicităm în acest sens un răspuns cu privire la cele menționate în articol.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.