Loading

În articolul cu titlul „12 primari vâlceni pot fi acuzați de reciclare falsă”, în care am adus în atenție faptul că edilii sunt acuzați de fals în acte publice chiar de propriul operator, astăzi vom face public care sunt Primăriile contractate de operatorul de salubrizare BCA VIO Service, din Turnu Severin. 

 

În anul 2020, BCA VIO Service a colectat deșeurile municipale, „prin serviciul de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale…” din comunele – Alunu, Frâncești, Galicea, Milcoiu, Orlești, Prundeni, Laloșu, Șirineasa, Livezi, Oteșani – orașul Berbești, dar și municipiul Drăgășani, factorul decisiv care a făcut posibilă contractarea acestor UATuri, în acest municipiu regăsindu-se stația de transfer unde deșeurile menajere colectate sunt depozitate ilegal – stație neautorizată !

Pe parcursul verificărilor, am constatat că pentru același serviciu BCA VIO Service practică tarife foarte diferite. Având în vedere prevederile legale în vigoare care stipulează clar și fără echivoc că tariful trebuie să reflecte toate costurile cu prestația, fiind clar interzise prețurile de dumping, i-am solicitat operatorului o explicație cu privire la tariful practicat, de exemplu, la Alunu și Berbești – localități învecinate. 

Alunu – 6 lei/pers

„Tarifele, cuantumul și durata contractului au fost stabilite de autoritatea contractată, nicidecum de societatea noastră. Tarifele au fost fundamentate și aprobate prin HCLuri. Comuna Alunu reprezintă primul nostru contract în județul Vâlcea și la momentul respectiv, conform cantităților de deșeu estimate, raportat la numărul de locuitori deserviți și frecvența de colectare a creat premisele unei oportunități pentru societatea noastră, atât în ceea ce privește expansiunea noastră prin cooptarea unui nou județ în portofoliu și nu în ultimul rând din rațiuni economice. În realitate, însă, situația în teren după perioada de mobilizare, odată finalizat procesul de contractare, este foarte sensibilă. Numărul de locuitori comunicați în procedură nu se regăsesc în contractele încheiate, cantitatea de deșeuri este dublă față de cea estimată în procedură, autoritatea locală refuză instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului fără contract și nu în ultimul rând refuzul domniilor lor de acceptare a ajustării tarifului, conform informațiilor reale constatate în teren pe motive că încă nu s-a îndeplinit termenul contractual de ajustare, însă ne permit actualizarea conform indicelui de consum. Începând cu data de 1 feb 2021, vom iniția procedura de ajustare a tarifelor în cazul contractelor de concesiune a serviciilor”, susține Florinel Robu, manager  BCA VIO Service SRL.    

Berbești – 13,69 lei/pers 

„În orașul Berbești, în momentul actual, ne aflăm în perioada de mobilizare (90 de zile de la data încheierii contractului) și nu avem o situație certă privind gradul de acoperire contractuală a utilizatorilor, și nici o situație cantitativă relevantă, având în vedere faptul că luna decembrie este prima lună contractuală și cantitățile generate/colectate/valorificate/reciclate sunt întotdeauna atipice în această lună. În concluzie, tarifele sunt fundamentate în baza unor fișe de fundamentare, anex eobligatorii la fiecare contract, conform caietelor de sarcini, a fișelor de date, pentru fiecare prodecură în parte. Faptul că ulterior în cadrul implementării se constată că acestea nu reflectă starea de fapt, constituie premise suficiente în vederea ajustării acestora, dar de cele mai multe ori, din păcate, întâmpinăm dificultăți în aprobarea acestora de către consiliile locale”, concluzionează Robu. 

Așadar, vedem 2 localități vecine cu tarife extrem de diferite. Ce mai vedem ? Vedem un operator care ne spune cu subiect și predicat că tarifele au fost impuse de Primării prin înscrisuri false. Cu alte cuvinte, primarii întocmesc cu știință toată documentația de atribuire a serviciului de salubrizare, cu date nereale/neconforme !!! 

„Acest aspect este cu caracter general, confruntându-ne cu aceasta nu numai pe raza județului Vâlcea. Situația este datorată în primul rând UATurilor, care, în vederea obținerii unui tarif mic/utilizator, transmit un număr de locuitori, potențiali beneficiari ai serviciului de salubrizare, nereal, neconform cu realitatea. În acest sens, înțelegând faptul că volumul de cheltuială fixă se răsfrânge asupra utilizatorului, domniile lor preferă să întocmească documentații de atribuire pentru un număr statistic de locuitori care de cele mai multe ori este mult mai mare decât cel real”, mai adaugă Robu. 

Referitor la situația cu care se confruntă, datorită UATurilor, așa cum precizează, l-am întrebat pe managerul Robu dacă a sesizat undeva (organe de control competente cu falsul în acte publice, conducerea CJ Vâlcea, Prefectura ) acest lucru sau dacă a refuzat a se mai înscrie la licitații și pentru alte UATuri din județul nostru, în condițiile în care, iată, a descoperit că este indus în eroare și riscă să meargă în pierdere. Nu am mai primit nici un răspuns. 

O altă întrebare adresată este și cu privire la ultimul UAT cu care a încheiat un contract în acest sens – orașul Băbeni. L-am întrebat pe Robu dacă datele existente în caietul de sarcini, și în baza cărora a încheiat în această lună (februarie 2021) contractul, sunt date reale/conforme cu realitatea ? Dacă nu, ce va face când va constata că și aici se va confrunta cu o comunicare de date oficiale, în fals ? Evident, nici aici nu am mai primit un răspuns. 

Deci, operatorul BCA VIO Service, deși se plânge de derapajele administrative cu care se confruntă, în continuare participă la licitații fără a verifica, într-un fel sau altul, datele care îi sunt puse la dispoziție și în baza cărora își calculează tariful de colectare. Totuși, legislația interzice unei societăți să meargă în pierdere, deci tariful de 6 lei/pers practicat la Alunu este un tarif corect. Atunci, de ce nu are parte de acest tarif și vecinul, orașul Berbești ? De ce nu au parte de acest tarif și celelalte UATuri ? 

Alunu – 6 lei/pers, Drăgășani, Orlești și Prundeni – 10 lei/pers, Berbești, Galicea – 13,69 lei/pers, Frâncești, Milcoiu, Laloșu, Șirineasa, Livezi – nu au fost verificate de noi, Oteșani – deși a acceptat discuția, a doua zi nu a mai răspuns la telefon oricât am insistat, Băbeni – primarul Bogdan a fost căutat de 2 ori la Primărie, dar nu a fost de găsit. Prima dată a recunoscut (într-o marți în jurul orei 12.30 – 13.30) că este la băut, fiind ziua cuiva și că nu se mai întoarce la Primărie, stabilind de comun acord să revin joi, o zi în care în ruptul capului nu a mai răspuns la telefon, deși am insistat (vreo 7 apeluri pe parcursul zilei) și nici în Primărie nu a fost de găsit. 

 

Urmează – Episodul II / Galicea și Drăgășani, UATurile care l-au făcut pe operatorul BCA VIO Service să invadeze județul nostru și astfel să fraudeze decontarea reciclabilelor, prin cantități mărite din pix, inexistente,  în fiecare UAT contractat

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.