Loading

La nivelul Uniunii Europene au fost promovate instrumente legislative pentru protecţia si managementul durabil al resurselor de apă. Dintre acestea, o importanţă deosebită o are Directiva Cadru Apa 2000/60/EC, care  asigură cadrul necesar gospodăririi durabile a apei, ceea ce presupune gestiunea cantitativă şi calitativă a apelor, având ca scop atingerea  „stării bune” a apelor.
Implementarea Directivei Cadru Apa 2000/60/CE în România reprezintă un proces  în continuă desfăşurare. Primul Plan Naţional de Management – sinteza celor 11 Planuri de Management ale Bazinelor/Spaţiilor Hidrografice, precum şi cele 11 Planuri de Management ale Bazinelor/Spaţiilor Hidrografice, a fost publicat  în decembrie 2009 iar în martie 2010  a fost raportat către Comisia Europeană.
După derularea procedurii de Evaluare Strategică de Mediu (SEA), Planul de Management al bazinuli hidrografic Olt a primit avizul de mediu şi a fost aprobat prin HG nr. 80/2011 pentru aprobarea Planului naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial nr. 265 din 14 aprilie 2011.
În anul 2012, s-a realizat raportul privind stadiul implementării programelor de măsuri stabilite în cadrul primului Plan de Management al bazinului hidrografic Olt, raport transmis către Comisia Europeană în decembrie 2012.
În acord cu Art.14 al Directivei Cadru Apă, fiecare Stat Membru trebuie să publice Calendarul şi Programul de lucru  privind activităţile de participare a publicului în scopul realizării celui de-al 2 lea Plan de Management, cu cel puţin 3 ani înaintea finalizării acestuia. Documentul mai sus amintit a fost publicat pe website-ul Administraţiei Naţionale „Apele Române”şi  a Administraţiilor Bazinale de Apă Olt, în data de 21 decembrie 2012.
Succesul acestei Directive se bazează pe o strânsă cooperare şi pe acţiuni coerente la nivelul Comunităţii, a Statelor Membre şi la nivel bazinal, precum şi pe informarea, consultarea şi participarea publicului, inclusiv a utilizatorilor de apă.
A.N. „Apele Române” doreşte să atragă atenţia tuturor celor interesaţi asupra principalelor termene şi activităţi ce se vor derula în vederea elaborării Planului de Management pentru perioada 2015-2021, astfel încât factorii interesaţi şi publicul larg să participe activ în cadrul etapelor de informare şi consultare, şi să contribuie la procesul de îmbunătăţire a Planurilor de Management pe baza observaţiilor sau comentariilor primite din partea acestora.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.