247 total views

Autoritățile române riscă, iar, să fie acționate în judecată pentru că nu au respectat directivele europene privind normele din telecomunicații, mediu și transport.

Directiva 2015 – 720 – UE a PE si CE

Comisia Europeană a publicat pachetul de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor din luna octombrie (Bruxelles, 4 octombrie), iar principalele decizii urmăresc acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. Așadar, Comisia Europeană somează România să respecte normele UE din telecomunicații, mediu și transporturi.

Pe cine vrea Guvernul să păcălească?

Abia astăzi, 5 octombrie, Guvernul vorbește despre măsuri pentru reducerea deșeurilor de ambalaje și aprobă printr-un proiect de lege, modificarea și completarea Legii  nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, deși Directiva UE este în viguare din aprilie 2015. Mai exact, este vorba despre pungile de transport din plastic subțire (sub 50 de microni) și foarte subțire (sub 15 microni) cu mâner, care vor fi interzise atât la introducerea pe piața națională, cât și la comercializare și care fac obiectul Directivei 2015/720/UE a Parlamentului European (PE).

Deși Guvernul în comunicatul remis specifică data de 1 iulie 2018 ca fiind termenul de interzicere a introducerii pe piața națională a pungilor de transport din plastic subțire, iar de la 1 ianuarie 2019 interzice chiar comercializarea acestora, nu specifică și ascunde astfel că această decizie vine în urma avizului motivat emis de Comisia Europeană  (n.r. Croației și României, la Bruxelles, pe 4 octombrie 2017) pentru neîndeplinirea obligației de a notifica acesteia măsurile luate. Mai mult, ”statele membre respective au la dispoziție doar două luni pentru a răspunde la avizul motivat. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate trimite statele membre respective în fața Curții de Justiție a UE”.

Cu alte cuvinte, Guvernul își arogă aceste termene târzii, 1 iulie 2018 și 1 ianuarie 2019,  deși peste fix două luni, CE așteaptă un răspuns satisfăcător, dacă nu România riscă să ajungă în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (UE). Dacă CE nu publica măsurile neîndeplinite de către România și nu impunea acest timp de răspuns, credeți că astăzi Guvernul mai aproba proiectul de lege? Ce credeți că va răspunde România, CE?

Comunicat Guvern

Guvernul României a aprobat, astăzi, Astfel, începând cu data de 1 iulie 2018, se interzice introducerea pe piața națională a pungilor de transport din plastic subțire și foarte subțire cu mâner, iar de la 1 ianuarie 2019 – se interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subțire și foarte subțire cu mâner. Interdicția vizează exclusiv pungile de transport din plastic cu mâner, nu și cele fără mâner.

Proiectul de act normativ transpune prevederile Directivei 2015/720/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce privește reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire.

De asemenea, proiectul de act normativ stipulează că, începând cu data de 27 mai 2018, Ministerul Mediului raportează cu privire la consumul anual de pungi de transport din plastic subțire atunci când furnizează către Comisia Europeană date privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Potrivit proiectului de lege, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, prin unitățile subordonate, precum și autoritățile executive ale unităților administrativ-teritoriale promovează campanii de informare și educare a publicului și a operatorilor economici privind:

  • sistemele de returnare, colectare și valorificare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje care le sunt disponibile;
  • contribuția lor la refolosirea, valorificarea și reciclarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
  • sensul marcajelor de pe ambalajele existente pe piață;
  • elementele corespunzătoare ale planurilor de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
  • impactul dăunător asupra mediului al consumului excesiv de pungi de transport din plastic subțire.

 

Totodată, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului asigură preluarea, prin ordin al ministrului mediului, în termen de 120 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, a actului de punere în aplicare adoptat de Comisia Europeană care stabilește specificațiile etichetelor sau ale marcajelor menite să asigure recunoașterea la nivelul Uniunii a pungilor de transport din plastic biodegradabile și compostabile.

Precizăm că, și în România, nivelul actual al consumului de pungi de transport din plastic creează cantități ridicate de deșeuri, care conduc la poluarea mediului și agravează problema deșeurilor abandonate inclusiv în corpurile de apă, amenințând biodiversitatea ecosistemelor acvatice.

Comunicat Comisia Europeană

…”În vederea soluționării problemelor legate de risipirea resurselor și abandonarea deșeurilor, statele membre trebuiau să adopte, până la 27 noiembrie 2016, măsuri pentru a reduce consumul de pungi de transport din plastic subțiri, conform dispozițiilor Directivei privind pungile de plastic. Directiva impune statelor membre obligația de a realiza acest lucru prin stabilirea unui preț pentru pungile de transport din plastic subțiri și/sau prin introducerea unor obiective naționale de reducere. Guvernele naționale au la dispoziție o serie de măsuri pentru atingerea obiectivelor stabilite de comun acord. Printre acestea se numără instrumente economice, cum ar fi taxele sau redevențele. O altă opțiune este introducerea unor obiective naționale de reducere: statele membre trebuie să se asigure că nu se consumă mai mult de 90 de pungi pe cap de locuitor pe an până la sfârșitul anului 2019. Până la sfârșitul anului 2025, acest număr trebuie redus până la maximum 40 de pungi de persoană. Ambele obiective pot fi atinse fie prin măsuri obligatorii, fie prin acorduri cu sectoarele economice. Este, de asemenea, posibil să se interzică pungile din plastic, cu condiția ca aceste interdicții să nu depășească limitele stabilite de directivă pentru a menține libera circulație a mărfurilor în interiorul pieței unice europene. Comisia verifică cu prioritate dacă statele membre și-au îndeplinit obligația de a transpune această directivă. Comisia trimite astăzi un aviz motivat Croației și României pentru neîndeplinirea obligației de a notifica Comisiei măsurile luate. Statele membre respective au la dispoziție două luni pentru a răspunde la avizul motivat. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate trimite statele membre respective în fața Curții de Justiție a UE”…

În loc de concluzii!

 

  • Directiva vs Guvern

 

Ce spune Directiva 2015 – Cel puțin în cursul primului an după 27 noiembrie 2016, Comisia și statele membre încurajează în mod activ campaniile de sensibilizare și de informare publică referitoare la impactul dăunător asupra mediului al consumului excesiv de pungi de transport din plastic subțire

Ce vrea sa facă Guvernul în 2017

Potrivit proiectului de lege, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, prin unitățile subordonate, precum și autoritățile executive ale unităților administrativ-teritoriale promovează campanii de informare și educare a publicului și a operatorilor economici privind

 

  • Directiva vs Guvern

 

Ce spune Directiva 2015 – Până la 27 mai 2017, Comisia adoptă un act de punere în aplicare care stabilește specificațiile etichetelor sau ale marcajelor menite să asigure recunoașterea la nivelul Uniunii a pungilor de transport din plastic biodegradabile și compostabile și să le ofere consumatorilor informații corecte despre proprietățile de compostare ale acestor pungi. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 21 alineatul (2). Cel târziu în termen de optsprezece luni de la data adoptării actului de punere în aplicare, statele membre se asigură că pungile de transport din plastic biodegradabile și compostabile sunt etichetate în conformitate cu specificațiile prevăzute în actul de punere în aplicare respectiv.”

Ce vrea Guvernul să facă în 2017 – Totodată, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului asigură preluarea, prin ordin al ministrului mediului, în termen de 120 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, a actului de punere în aplicare adoptat de Comisia Europeană care stabilește specificațiile etichetelor sau ale marcajelor menite să asigure recunoașterea la nivelul Uniunii a pungilor de transport din plastic biodegradabile și compostabile.

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.