96 total views

Contribuţii la un viitor ghid al primarului

Sunt întrutotul de acord cu ceea ce spunea de curând primarul comunei Câineni cu privire la viitorul grupurilor de acţiune locală şi la aportul acestora în dezvoltarea localităţilor rurale folosind ca sursă de finanţare fondurile europene.

Din păcate, în prezent, legislaţia românească încă nu face distincţie între parteneriate şi asocierea intercomunală de tipul grupurilor de acţiune locală (GAL) care nu presupun transfer de competenţe şi exercitarea lor într-un cadru instituţionalizat. Transferul despre care vorbim impune câteva condiţii şi principii din care nu lipsesc constituirea şi funcţionarea unor organe deliberative, asigurarea reprezentativităţii, interzicerea oricăror exclusivităţi, respectarea unanimă a deciziilor validate, dar şi a autonomiei locale. Mai direct spus, înfiinţarea unui GAL, aşa cum am precizat nu presupune transfer de competenţe, ci numai colaborarea localităţilor în realizarea de proiecte comune. În acest areal organizatoric, cu bune rezultate au început deja să funcţioneze GAL-urile „Depresiunea Horezu”, „Ţara Oltului” la care au aderat localităţi din Loviştea şi din judeţul Sibiu, iar din martie a.c. a devenit activ şi GAL-ul celor 9 localităţi de pe malul stâng al Oltului, între Budeşti şi Drăgoeşti.

La nivelul ţării, până la această dată, au fost acreditate 163 de GAL-uri care reprezintă aproape 70% din spaţiul rural românesc. Acestea încurajează dezvoltarea localităţilor a căror populaţie comună este cuprinsă între 10.000 şi 100.000 locuitori, cu o densitate de 150 locuitori pe km2 şi au ca activitate comună tradiţii rurale. Conform Regulamentului Consiliului UE nr.1698/2005, finanţarea proiectelor GAL se asigură prin Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală care se derulează exclusiv prin Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Trebuie reţinut, în acelaşi timp, că un GAL care beneficiază de finanţare din partea FEADR poate să încheie şi parteneriate public-private. În acest sens, Comisia Europeană a adoptat o serie de măsuri adecvate şi le-a integrat în programul noii Politici Agricole Comune tocmai cu scopul de a permite consolidarea parteneriatelor locale prin utilizarea finanţării simultane din diferite fonduri europene aşa cum este cazul celor pentru dezvoltare rurală, dezvoltare regională, fondul social etc. Tocmai din acest motiv, GAL-urile au fost gândite ca nişte comuniuni de persoane fizice, persoane fizice autorizate, societăţi comerciale, instituţii şi primării care au hotărât să deruleze împreună o strategie consacrată dezvoltării şi modernizării comunităţilor locale. Întregul sistem de organizare a Grupurilor de Acţiune Locală se bazează pe prevederile Programului European denumit LEADER despre care voi face precizările necesare într-un articol de informare separat.
Dr.ing. ION CÎLEA,Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.