467 total views

Prins de penelist pe picior greşit, directorul serviciului de pază din subordinea CJ Vâlcea a recunoscut în plen  că a semnat ilegal un contract cu Spitalul Judeţean de Urgenţă

În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean (CJ) Vâlcea de luni, 27 februarie, consilierul judeţean PSD Nicu Spiridon şi-a aruncat mandatul de ales al vâlcenilor în aer, surprins într-o situaţie sancţionată de lege de consilierul judeţean PNL Cristian Iliescu. Punctul 11 pe ordinea de zi a şedinţei cu pricina a vizat un proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife percepute de Serviciul Public Judeţean de Pază al CJ Vâlcea, iar punctul 12 a vizat un proiect pentru aprobarea unor măsuri de funcţionare a aceluiaşi serviciu. În calitate de director al Serviciului de Pază al CJ, consilierul judeţean Nicu Spiridon PSD nu a participat la vot la ambele puncte de pe ordinea de zi.

În fapt, în plen, cu public şi înregistrat

Consilierul judeţean PNL Cristian Iliescu a solicitat cuvântul în plen şi a evidenţiat o posibilă situaţie de incompatibilitate. “Domnule preşedinte, am observat că anul trecut existau posturi de pază la Spitalul Judeţean de Urgenţă. Observ, din materialul acesta (materialul ataşat proiectului de hotărâre – n.r.), că au dispărut. Ce s-a întâmplat?” După ce a amitit numeroasele cazuri de scandaluri care afectează activitatea SJU, preşedintele CJ a explicat succint de ce se impune un contract nou pentru paza unităţii medicale: “Avem în discuţie acum, în afară de pază, şi veţi vedea de ce nu mai sunt acele posturi, să înfiinţăm două posturi de mediator de cetăţeni de etnie rromă, care să fie prezenţi tot timpul la unitatea de urgenţe. Poate aşa, vorbindu-le celor care fac scandal, să încerce să aplaneze conflictele care, din păcate spun, destul de dese, regretabile. Totul ţine de o chestiune juridică pe care o să rog aparatul de specialitate să o explice.” Printr-o hotărâre a CJ Vâlcea din 2015 erau prevăzute 5 posturi de pază la SJU, contractul pentru ele fiind valabil până la 31 decembrie 2016, prelungit temporar până la 1 martie 2017. Secretarul judeţului, Daniela Călianu, a explicat că, din raţiuni de ordin financiar (CJ nu alocă SJU bani pentru finanţarea serviciului de pază al unităţii medicale) şi juridic, conducerea spitalului a solicitat încetarea contractului de pază cu serviciul CJ şi contractarea unei alte firme prin licitaţie. Consilierul judeţean PNL Cristian Iliescu a intervenit din nou şi a întrebat în plen cine a semnat contractul de prelungire a serviciilor de pază cu SJU din partea Serviciului de specialitate al CJ. Consilierul judeţean PSD Nicu Spiridon a recunoscut în plen că el a semnat, în calitate de director, uitând că era deja ales al judeţului din data de 11 decembrie 2016. “Domnule preşedinte, în baza Legii 161/2003, articolele 90, coroborat cu 92, vă rog să constataţi încetarea de drept a mandatului colegului nostru, domnul Spiridon”, a solicitat sec Cristian Iliescu, după intervenţia sa urmând un moment destul de lung de tăcere în şedinţă. “Domnule consilier, am notat observaţia dumneavoastră. Doamna secretar al judeţului, vă rog să analizaţi această situaţie şi în următoarea şedinţă de consiliu judeţean să informaţi pe domnul consilier (Iliescu – n.r.) cu privire la sesizarea pe care a făcut-o dumnealui”, a venit şi răspunsul, pe un ton de persoană ce nu a părut surpinsă de situaţie, dat prompt în plen de preşedintele Constantin Rădulescu. Altfel, proiectul a fost validat cu 32 din voturi. (sursa foto: voceavalcii.ro/ziaruldevalcea.ro)

Legea e clară, secretarul judeţului trebuie să sesizeze prefectul

 Legea 161/2003 actualizata privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei prevede:

ART. 90. – (1) Consilierii locali și consilierii județeni care au funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale NU POT ÎNCHEIA contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local.

ART. 92.(1) încălcarea dispozițiilor art. 90 atrage încetarea de drept a mandatului de ales local la data încheierii contractelor.

(2) Consilierii locali și consilierii județeni care au contracte încheiate cu încălcarea art. 90 au obligația ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să renunțe la contractele încheiate. Orice persoană poate sesiza secretarul unității administrativ-teritoriale.
(3) încălcarea obligației prevăzute la alin. (2) atrage încetarea de drept a mandatului de ales local.
(4) Constatarea încetării mandatului de consilier local sau consilier județean se face prin ordin al prefectului, la propunerea secretarului unității administrativ-teritoriale.
   (5) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (4) poate fi atacat la instanța de contencios administrativ competentă.
(6) Prevederile alin. (1) și (3) nu se aplică dacă, până la emiterea ordinului de către prefect, se face dovada că încălcarea dispozițiilor art. 90 a încetat.

Următorii trei candidaţi înscrişi pe lista PSD Vâlcea pentru consiliul judeţean în iunie 2016 sunt viceprimarul comunei Vlădeşti Adrian Cosac, Dumitru Butoi şi Gigi Preduş.

Min 12:47 – 19:20

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.