634 total views

Astăzi prezentăm speța care pune „capac” și în urma căreia se ajunge la întocmirea unor plângeri penale către Parchet, DNA ori alte organe abilitate pentru soluționarea unor astfel de litigii. Menționăm că informațiile prezentate publicului larg se regăsesc în documnetele oficiale pe care publicația le deține ori din declarațiile obținute de la factorii implicați.

Așadar, Direcția pentru Agricultură Vâlcea intră în malaxorul ilegalităților pe care le întreprinde administrația Gușoieni și astfel conducerea reacționează, sancționează și nu eliberează, în opinia noastră, la ordinul primarului Concioiu, documentele solicitate de SC Famagro Bio SRL, pentru că respectiva societate este a familiei Pîrvulescu, și care trebuie pedepsit că nu stă în genunchi în fața d-ului Primar!

Scurt isotric

Pîrvulescu Virgil împreună cu familia deține în exploatare, pe raza comunei Gușoieni mai multe suprafețe de teren. O parte din terenuri sunt deținute în baza unor promisiuni – antecontracte de vânzare cumpărare – iar încheierea acestora presupune o serie de formalități cum ar fi cadastru, succesiuni și, atenție!, înscrierea în rolul agricol a suprafețelor pentru a beneficia de drepturile și obligațiile conferite prin acest mod de stăpânire (impozite, drept de exploatare). În mod repetat, în cursul a 24 de luni, s-a solicitat înscrierea la rolul agricol– document ce nu ține loc de act de proprietate, ci doar atestă folosința, dar primarul Concioiu, de fiecare dată, a REFUZAT nejustificat.

Scandalul autorizațiilor

Pentru exploatarea terenurilor deținute de familia lui Pîrvulescu Virgil s-au încheiat contracte de comodat pentru o anumită suprafață cu SC Famagro Bio SRL, societate care a demarat o serie de investiții și întreținere și căreia îi sunt efectiv refuzate orice solicitări către Primăria Gușoieni și Direcția Județeană pentru Agricultură Vâlcea doar pentru că societatea are legătură cu o anumită persoană și anume, Pîrvulescu Virgil – șeful ANAF Vâlcea. Acesta refuză din funcția pe care o deține să-i facă un favor primarului Concioiu și de aici începe scandalul documentelor și autorizațiilor solicitate, dar refuzate.

Primarul Concioiu Nicolae – intimidare prin supunere!

Famagro Bio solicită, autorizație de plantare și deși nu primește, amendat cu suma de 80.000 lei este persoana fizică Pîrvulescu Virgil, care nu deține decât terenurile pe care i le-a dat lui Famagro Bio. Acesta a fost sancționat de către administrația Concioiu pentru pretinse încălcări ale dispozițiilor Legii 50/1991 – art 26 alin.2 – că ar fi efectuat o serie de lucrări fără a deține autorizație de construcție în punctele respective, deși Pîrvulescu nu mai deține aceste suprafețe de teren. Pentru această sancțiune, primarul împreună cu consilierii locali, au însoțiț agentul constatator din cadrul primăriei pentru a-l determina să aplice sancționarea, adică au forțat darea amenzii prin intimidarea funcționarului și pentru a simula și aparența de legalitate a măsurilor dispuse, alți trei angajați din primărie au mai semnat documentul constatator în calitate de martori.

Pîrvulescu amendat la ordinul lui Concioiu, de către Direcția Agricolă Vâlcea

După toate acestea, știindu-se că sancțiunea aplicată nu poate fi menținută de instanțele de judecată, fiind aplicată ilegal, Concioiu merge mai departe și formulează o adresă la Direcția Județeană pentru Agricultură care la rândul său mai aplică o sancțiune contravențională, atenție!, tot persoanei fizice Pîrvulescu Virgil, în cuantum de 4000 lei, deși pv-ul nu identifica în nici un fel suprafața de teren pe care ar fi fost constate neregulile și nici natura exactă a plantațiilor și menționăm încă o dată că Părvulescu nu mai deține aceste terenuri. Aici, agentul constatator s-a deplasat la fața locului pentru a sancționa persoana fizică Pîrvulescu Virgil fără a întreprinde un minim demers în sensul identificării persoanelor care au realizat într-adevăr lucrări sau pentru a verifica natura lucrărilor realizate și ignoră că folosința terenului a fost cedată prin contracte de comodat – societății Famagro Bio– entitate care avea dreptul și obligația de a efectua lucrări care să întrețină terenul, asigurându-i menținerea destinației categoriei de folosință. Astfel, maniera în care a fost întocmit pv-ul a reprezentat o încălcare a dreptului la buna administrare, la garantarea respectării legii, o nesocotire a principiului respectării drepturilor individuale.

Ce spune astăzi conducerea Direcției Județene pentru Agricultură Vâlcea

Am purtat discuții cu noul director uns peste direcția județeană, de foarte puțin timp, pentru a afla de ce nu eliberează nici dumnealui autorizația de plantație pentru societatea Famagro Bio. Menționăm, conform documentelor studiate, că în luna martie a.c., Famagro Bio întocmește prima cerere pentru eliberarea autorizației de plantație pomi fructiferi și deși a depus toată documentația necesară și nenecesară, nici până astăzi conducerea Direcției pentru Agricultură Vâlcea nu a eliberat și refuză în continuare să elibereze societății SC Famagro Bio SRL autorizația pentru plantare pomi fructiferi, în zona Gușoieni-Vâlcea, invocând lipsa unor documente.

„Din 17 iulie de când sunt director s-a dat un răspuns în care s-au cerut lămuriri cu privire la documentația depusă. Societatea a venit cu lămurirea documentației depuse, dar Consiliul care se ocupă de emiterea autorizațiilor de plantare a făcut un alt răspuns care a fost deja transmis către societatea Famagro Bio. Există unele disfuncționalități – mai trebuie depuse niște documente de proprietate în vederea eliberării autorizației de plantare. Documentația depusă este incompletă. Nu există plan de amplasament și s-a venit cu o schiță depusă sumar, a zis domnul consilier care se ocupă, pentru că am cerut mai multe detalii. Practic nu există un plan de amplasament, contractele de comodate nu sunt înregistrate la primărie (n.r. Primăria Gușoieni), dânsul nu are din documentele depuse nimic înregistrat la Gușoieni. Nu este nici o teamă față de primărie, dar noi acum în a doua variantă, neavând consilier juridic din luna martie pentru că a decedat, am angajat un avocat și am cerut și punctul de vedere al dânsului în care acum ultima oară am răspuns și cu un punct de vedere al dânsului. Primăria Gușoinei are atribuțiile ei, noi le avem pe ale noastre și nu avem treabă cu ce fac ei”. Eu am exprimat o concluzie dată și de consilierul meu, m-am documentat și eu și am ajuns la concluzia asta”, conchide directorul direcției Barbu Ovidiu.

Ce spune Legea autorizării plantațiilor

Pentru emiterea autorizației, în completarea Legii 348/2003 – legea pomiculturii – există Ordinul 149/2004 privind aprobarea formularelor-tip privind autorizarea plantării și defrișării plantațiilor pomicole, prevăzut de anexele care fac parte din prezentul ordin și care se referă la: cerere pentru eliberare autorizație unde se menționează că solicitantul a luat la cunoștință și pe propria răspundere declară că deține documentele însoțitoare, respectă toate verigile tehnologice și anexează copie de pe actul de proprietate (deținere legală) asupra terenului. Adică ori proprietar ori comodat. Deci, Ordinul 149/2004 este mai mult o cerere pe propria răspundere și se menționează clar la alin 1. – „am luat la cunoștință de prevederile art 15,16,19 și 20 din Legea pomiculturii nr. 348/2003”

Ce documente invocă direcția că Famagro nu le-a depus

-o anumită zonă menționată în cererea pentru înființarea plantației nu se regăsește în documentele prezentate care să facă dovada proprietății terenului

– că doar un singur proprietar se regăsește în contractele de folosință prezentate

– nu se poate identifica suprafața pe care se dorește înființarea plantației

– lipsă plan de amplasament –

– lipsă copii acte de proprietate – pentru comodați

– Famagro dobândește drept de folosință gratuită fără acordul proprietarilor și analiza documentelor valabil încheiate între părți

Ce ne spune Famagro

Simplu: „am depus toată documentația solicitată și nesolicitată, toate actele sunt autentificate la notariat, dar ori le este frică de conducerea primăriei Gușoieni ori dau dovadă de incompetență”, și altceva nu a comentat reprezentantul Famagro.

Concluzia noastră…

..este cam aceeași cu cea a reprezentantului Famagro și anume, ori presiunile marca Concioiu au pus stăpânire și pe acesta – Barbu Ovidiu – ori avem de-a face cu o conducere incompetentă care „înghite” tot ce-i spun angajații și astfel ne demonstrează că este depășit de situație. Și este ușor de observat că aici avem de-a face și cu ordine clare de restricție eliberare documente, pentru a împiedica bunul mers al unei afaceri de familie de succes, neconștientizând, cei care vor răspunde până la urmă în fața legii pentru aceste abuzuri adminsitrative, că s-au creat prejudicii materiale pierzându-se deja un ciclu de producție prin neînființarea plantației, iar costurile generate de situația în sine urmând a fi cuantificate și evident recuperate. Cine va fi găsit vinovat, va plăti!

Organele de cercetare vor stabili nu răutate și incompetență, ci abuzul în formă continuă către un terț care este împiedicat să evolueze în societate prin propria-i muncă depusă alături de familie. Domnule Concioiu, nu putem decât să vă „felicităm” pentru modul în care vă serviți cetățenii și să vă spunem că faceți de râs titulatura de PRIMAR! Dati-vă demisia! URGENT!

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.