956 total views

… a fost stabilită, iar proiectele supuse votului Consiliului Local pot fi studiate din acest articol sau pe pagina oficială a Primăriei.

Consiliul Local este convocat în ședință ordinară, luni 27 martie ora 10.00, în sala de ședințe din cadrul Primăriei Râmnicu Vâlcea. Pe ordinea de zi a ședinței se regăsesc 18 proiecte de hotărâri și 4 plângeri. Printre proiectele propuse regăsim rectificarea listei de investiții, rectificarea de bugete, schimbare destinație terenuri, aprobare PUD, selecție membru sau administratori în societățile Primăriei, dar și altele.

Așa cum am menționat, pe ordinea de zi se regăsesc 4 (patru) plângeri prealabile pentru revocare HCL 39/2023 și HCL 40/2023, formulate de Smedescu Victor și Zorgnotti Erika, ambii reprezentați convențional de avocat Gkonos Elena și avocat Lixandru Elena. Hotărârea nr 39/2023, emisă de Consiliul Local Municipal se referă la aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului General pentru obiectivul de investiții „Artera de circulație între Splaiul Independenței și strada Corneliu Tamaș”. Hotărârea nr 40/2023, emisă de Consiliul Local se referă la aprobarea Sudiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Artera de circulație între Splaiul Independenței și strada Morilor inclusiv pod peste râul Olănești”. Mai multe despre aceste plângeri după ședința de consiliu.

1. Proiect de hot. aprobare executie buget general consolidat la 31.12.2022

2. Proiect de hot. rectificare buget local și listă de investiții

3. Proiect de hot. rectificare buget Teatrul municipal ARIEL

4. Proiect de hot. rectificare buget SCM

5. Proiect de hot. modificare și completare anexe 2 și 3 la HCL nr.156 din 2021

6. Proiect de hot. aprobare indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul Amenajare Parc Ostroveni

7. Proiect de hot. modalitate valorificare masă lemnoasă din fondul forestier – Dealul Capela

8. Proiect de hot. schimbare destinație teren situat în str. Copăcelu nr.178

9. Proiect de hot. aprobare PUD Construire complex multifuncțional, str. General Magheru nr.23, SC BLAZON SRL

10. Proiect de hot. declanșare procedură selecție membru în CA la soc. PIEȚE PREST S.A.

11. Proiect de hot. prelungire durată mandat administratori provizorii în CA la APAVIL SA

12. Proiect de hot. înscriere teren în domeniul privat, Goranu, str. Digului

13. Proiect de hot. aprobare Strategie de dezvoltare a serviciului de salubrizare pentru județul Vâlcea pe termen mediu și lung

13.1. Anexa – Strategia serviciului de salubrizare

14. Proiect de hot. modificare stat de funcții la Teatrul Municipal ARIEL Râmnicu Vâlcea

15. Proiect de hot. nominalizare consilieri locali în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general

16. Proiect de hot. înlocuire reprezentant CL în CA al SCM Râmnicu Vâlcea

17. Proiect de hot. alegere președinte de ședință pentru trei luni

18. Raportul privind starea economică, socială și de mediu a municipiului pe anul 2022

19. Plângere prealabilă revocare HCL 39 din 2023, formulată de SMEDESCU VICTOR

20. Plângere prealabilă revocare HCL 40 din 2023, formulată de SMEDESCU VICTOR

21. Plângere prealabilă revocare HCL 39 din 2023, formulată de ZORGNOTTI ERIKA

22. Plângere prealabilă revocare HCL 40 din 2023, formulată de ZORGNOTTI ERIKA

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.