1,407 total views

…pentru Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” din Comuna Mihăeşti, Județul Vâlcea și astfel se organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului.

Concursul se va desfăşura astfel:

  • proba scrisă în data de 10.02.2022, ora 10,00;

  • susţinerea proiectului în data de 11.02.2022, ora 10.00.

  • interviul de selecţie în data de 11.02.2022, ora 13.00.

Condiţii de generale participare:

  • domiciliul stabil în România;

  • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite eu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  • nu are vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Condiţii specifice:

  • este absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;

  • este confirmat cel puțin medic specialist

  • are minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 02.02.2022 (ora 15.00).

Bibliografia, temele pentru proiectul de specialitate se găsesc pe site-ul unităţii sau la avizierul spitalului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Datele prezentate mai sus sunt orientative. Relaţii suplimentare detaliate se pot obţine la sediul instituției – Serviciul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu”, telefon 0250/768.282.

SUCCES!

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.