363 total views

Conducerea Urban SA continuă să furnizeze opiniei publice noi dovezi potrivit cărora Primăria Râmnicului, ca instituţie, este “pentru unii mumă, iar pentru alţii ciumă”. Aşa cum Urban SA a fot obligată să investească într-o staţie de sortare a deşeurilor atunci când a intrat în operare depozitul ecologic Feţeni, şi Romprest avea obligaţia de a deţine o staţie de sortare ( sau contract cu una autorizată) pentru a putea depozita deşeurile colectate, în conformitate cu normele europene, la Feţeni.

1U

Altfel ce logică ar mai fi avut adresa din 21 mai 2009 (în acel moment primar era Mircia Gutău), prin care municipalitatea solicita Urban-ului să urgenteze achiziţionarea staţiei de sortare astfel încât sistemul de gestionare a deşeurilor în Rm. Vâlcea să nu se blocheze?
De ce nu putea Primăria să-i solicite Urban-ului să transporte deşeurile la Horezu, cum face acum Romprest? Pentru că, dacă făcea aşa, încălca condiţiile de acordare a fondurilor ISPA pentru construirea depozitului Feţeni şi mai încălca şi legislaţia de mediu în vigoare.

Administraţia publică locală, “pentru unii mumă, pentru alţii ciumă”!

Faptul că Urban a respectat normele de mediu este dovedit şi de scrisoarea de mulţumire, semnată o lună mai târziu (nr. 13.047 din 23 iunie 2009), semnată de viceprimarul (pe acea vreme) Romeo Rădulescu pentru promptitudinea cu care societatea vâlceană s-a achitat de această sarcină costisitoare din punct de vedere financiar.

2u

În 2015, conform graficului de depuneri din perioada ianuarie – iulie 2015, până în luna august Urban a depus la Feţeni, în medie, 1.500 de tone de deşeuri reziduale( rezultate în urma procesului de sortare în staţia proprie, în total 10.187 tone până la 31 iulie inclusiv).
Directorul Urban SA, Dan Ceauşescu, spune că a fost sesizat că Romprest ar fi depozitat la Feţeni aproximativ 7 tone ( adică un singur transport) de deşeuri în toată luna august a.c., în condiţiile în care noul operator stabilit de primărie trebuia să depoziteze întreaga cantitate de deşeuri reziduale colectate din Rm. Vâlcea la Feţeni.

Cum sunt furaţi râmnicenii, cu acordul Primăriei Rm. Vâlcea. Romprest nu reciclează, dar încasează, iar Primăria Râmnicului închide ochii! Primăria Râmnicului îşi generează singură pierderi la buget

3u

Dan Ceauşescu susţine în continuare că Romprest încasează, în prezent, de la începerea contractului, un tarif care nu reflectă costul efectiv al prestaţiei şi fraudează, deopotrivă, toţi beneficiarii din Râmnicu Vâlcea cu 130.340 lei/lună, precum şi bugetul local cu 240.000 lei/lună.
“Romprest încasează nejustificat 1 leu/lună/persoană, adică 90.917 lei/lună de la toate persoanele fizice din Râmnicu Vâlcea prin încasarea tarifului care la capitolul cheltuieli cu depunerea deşeurilor în rampă conţine costurile de depozitare la depozitul ecologic Feţeni de 84 lei/tonă, dar în fapt depozitează deşeurile la depozitul neconform Horezu, la un cost de 30 lei/tonă.
Romprest încasează nejustificat 28,21 lei/tonă, adică 39.423 lei/lună de la toate firmele şi instituţiile din Râmnicu Vâlcea prin încasarea tarifului care, la capitolul cheltuieli cu depunerea deşeurilor în rampă, conţine costurile de depozitare la depozitul ecologic Feţeni de 84 lei/tonă, dar în fapt depozitează deşeurile la depozitul neconform Horezu, la un cost de 30 lei/tonă.
De asemenea, Romprest produce o pierdere Municipiului Râmnicu Vâlcea prin nerealizarea veniturilor bugetate de 240.000 lei/luna în bugetul de venituri al DADP Râmnicu Vâlcea, pentru că depozitează – cu acceptul conducerii Primariei Râmnicu Vâlcea – deşeurile colectate la depozitul neconform Horezu.
În plus, DADP Vâlcea, prin adresa nr 6659 din 27.07.2015, prin care interzice Urban SA să mai depoziteze deşeurile reziduale colectate din zonele 1 si 3 din SMID la depozitul Feţeni, îşi generează o pierdere prin nerealizarea veniturilor în valoare de 100.000 lei/lună”, susţin reprezentanţii Urban SA.

4u

Deşeurile sunt colectate amestecat, Primăria ştie

Primăria Râmnicu Vâlcea, prin răspunsul nr. 28.389 din 18.08.2015, motivează că deşeurile reziduale colectate din Râmnic de către Romprest nu se depozitează la depozitul Feţeni pentru că, cităm:

1. Deşeurile reziduale colectate începând cu data de 1 august 2015, de către noul operator al serviciului, Asocierea SC Romprest Energy SRL şi SC Compania Romprest Service SA, nu au fost acceptate în Depozitul ecologic Feţeni de către administratorul acestuia, întrucât membrii comunităţii locale, persoane fizice si juridice, în calitate de utilizatori direcţi şi indirecţi ai serviciului de salubrizare, nu au asigurat precolectarea separată, în recipientele distinct inscripţionate, aflate în spaţiile special amenajate, a deşeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităţilor lucrative pe care le desfăşoară.

Tot Primaria, prin răspunsul nr. 31770 din 16.09.2015, recunoaşte că nu există nicio dovadă că deşeurile reziduale colectate din Râmnic au fost transportate de operator la depozitul Feţeni şi au fost neacceptate la depozitare:

2.Referitor la dovada că deşeurile reziduale colectate începând cu data de 01.08.2015 de către noul operator nu au fost acceptate la Depozitul ecologic Feţeni, precizăm că nu există un document scris cu acest conţinut.

Cel mai interesant este faptul că, deşi toate punctele de colectare sunt dotate cu recipiente separate pentru deşeuri biodegradabile şi pentru deşeuri reziduale.

ROMPREST colectează amestecat, încărcând la grămadă în aceeaşi autospecială, în acelaşi timp, ambele fracţii. Drept dovadă, există un singur program de colectare, executat de o singură autospecială, pentru aceste puncte de colectare. Aşadar, operatorul este cel care amestecă deşeurile. În consecinţă, indiferent de calitatea precolectării deşeurilor de către utilizatori, nu se poate respecta separarea lor şi implicit transportul separat, pentru deşeuri biodegradabile la Staţia de compost Râureni şi pentru deşeuri reziduale la depozitul ecologic Feţeni, pentru că Romprest colectează amestecat deşeurile.

Costuri calculate anterior fundamentării tarifelor, dovada că Romprest ştia că nu va putea respecta condiţiile

De fapt, Romprest a ştiut de la bun început că nu va putea respecta condiţiile impuse prin licitaţie şi nici structura de tarif declarată câştigătoare. Drept dovadă, prezentăm fişa de fundamentare a tarifelor, depusă la licitaţia din 14 Ianuarie 2105, unde există deja calculate şi inserate costurile cu depunerea deşeurilor în rampă.

• pentru tariful pe persoană:

Taxe licente – 33,750.00 – 0.0309
Cheltuieli cu inchirierea utilajelor – 399,579.26 – 0.3662
Cheltuieli cu depunerea in rampa – 1,846,190.10 – 1.6922

• pentru tariful pe tonă:

Taxe licente – 19,500.00 – 1.16
Cheltuieli cu inchirierea utilajelor – 320,947.20 – 19.14
Cheltuieli cu depunerea in rampa – 908,095.50 – 54.15

Dar cum puteau aceste costuri să fie calculate din moment ce contractul cu depozitul Horezu a fost încheiat pe 20 Iulie 2015, la mai mult de 6 luni de la depunerea fişelor??!!

Prezentăm şi contractul Romprest – Sacomet Horezu.

3Uiar în privinţa preţului la depozitare:

IV. PREŢ ŞI INSTRUMENTE DE PLATĂ

Art.8. Depozitul deşeurilor se face contra unui tarif. Contravaloarea tarifului este de 30 lei/tonă (10,50 lei/mc), la care se adaugă TVA. Facturarea se va efectua pentru cantităţile rezultate astfel: se cumulează cantităţile din formularele de încărcare/descărcare pentru autospecialele de transport.

Este acum clar că la data licitaţiei Romprest:

1. Nu avea cum să calculeze preţul la depozitare având la bază costurile de la depozitul Horezu;
2. Nu avea voie să calculeze tariful cu alte costuri pentru depozitare în afara celui de la depozitul Feţeni, indicat prin caietul de sarcini.

Autorizaţie de mediu, “revizuită” înainte de semnarea contractului de spaţiu!

O altă ilegalitate este comisă prin emiterea de catre ANPM şi acceptarea de către Primăria Râmicu Vâlcea a Autorizaţiei de mediu nr. 6 din 27.06.2011 revizuită la 5.08.2015 a Companiei Romprest Service SA la detaliile referitoare la judeţul Vâlcea este menţionat:

2U

Colectarea deşeurilor reziduale se face astfel: se descarcă deşeurile din autogunoiere în containere amplasate la Feţeni şi Râureni pentru a se transporta la depozitul Horezu. Colectarea biodeşeurilor se va face în pubele de 120l (pentru sistemul din poartă în poartă, zonele cu case) şi pubele de 240l (amplasate pe platformele de colectare din zonele cu blocuri). În prezent, cca 39.000 gospodării individuale- apartamente sunt dotate cu câte o pubelă de 10l pentru colectarea separată a biodeşeurilor.

Cum este posibil să se revizuiască autorizaţia în data de 5.08.2015 din moment ce contractul pentru spaţiul unde se desfăşoară activitatea este din 6.08.2015 ??!!
“Menţionez că închirierea spaţiului s-a făcut printr-un act adiţional încheiat la 06.08.2015 la contractul de depozitare nr. 6897 din 31.07.2015, încheiat cu Municipiul Râmnicu Vâlcea, prin DADP Vâlcea”, subliniază Dan Ceauşescu.

1U

Vom continua să furnizăm noi informaţii despre acest contract pe măsură ce le vom obţine. Vă ţinem la current!

C.D., A.P.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.