142 total views

In cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, institutie condusa de director, ing. Daniel Băviță functioneaza biroul dispecerat, care este centrul de concentrare a informaţiilor operative hidrometeorologice şi de gospodărirea apelor din bazinului hidrografic Olt. Dispeceratul validează, centralizează, şi relaţionează toate informaţiile hidrometeorologice şi de exploatare a obiectivelor hidrotehnice din bazinul hidrografic administrat, în vederea fundamentării deciziilor de exploatare.

Dispeceratul a asigurat funcţionarea fluxului informaţional in condiţii optime atât în situaţii normale cât şi în timpul fenomenelor hidro-meteorologice periculoase.
Urmare a precipitaţiilor însemnate cantitativ înregistrate în luna martie 2013 în judeţul Vâlcea s-au produs creşteri de niveluri cu depăşirea cotelor de atenţie (Cod Galben) la staţiile hidrometrice Valea lui Stan(râul Lotru), Milcoiu(râul Topolog), Suteşti (râul Pesceana).
La începutul lunii aprilie au căzut precipitaţii însemnate cantitativ în judeţul Vâlcea. Cantitatea maximă de precipitatii în 24 de ore(perioada 03-04.04.2013) a fost de 97.8 l/mp la staţia hidrometrică Cornet. Urmare acestor precipitaţii s-au produs depaşiri ale cotelor de atenţie (Cod Galben) pe numeroase cursuri de apă din judeţul Vâlcea. La staţiile hidrometrice Valea lui Stan(râul Lotru), Băbeni(râul Bistriţa), Nistoreşti şi Oteteliş(râul Olteţ) s-au depaşit cotele de inundaţie(Cod Portocaliu) cu valori între 5-24 cm.
În condiţiile propagării undei de viitură pe râul Olt şi compunerii cu viitura produsă pe afluentul Olteţ s-a procedat la exploatarea coordonată a acumulărilor de pe tronsonul Drăgăneşti-Izbiceni în vederea menţinerii debitelor pe râul Olt, sector aval CHE Izbiceni la un nivel care să protejeze digurile cu rol de apărare împotriva inundaţiilor.
În lunile martie-aprilie dispeceratul a monitorizat nivelurile fluviului Dunărea.În perioada 17.03.-10.05.2013 Încinta îndiguită Potelu-Corabia s-a menţinut în faza I-a de apărare.
In luna iunie pe fondul unor precipitaţii locale, torenţiale (97.0 l/mp la staţia hidrometrică Homorod Băi, jud.Harghita, în data de 19.06.2013) s-a depăşit cota de inundaţie cu 20 cm (Cod Portocaliu) pe râul Homorodul Mare la staţia hidrometrică Homorod Băi.
În perioada 19-20.06.2013 s-a desfăşurat Exerciţiul de simulare inundaţii în judeţele Vâlcea şi Olt având scop verificarea fluxului informaţional hidrometeorologic şi decizional.
În lunile iulie şi august s-a monitorizat fenomenul de secetă cu instalarea fenomenului de secare pe numeroase cursuri de apă din judeţul Olt ( râurile Cungrea Mare,Mamu, Beica, Teslui) şi izolat în judeţele Vâlcea(râul Pesceana) şi Braşov(râul Felmer).
În perioada octombrie –decembrie 2013 pe un fond general de stabilitate hidrometeorologică
în judeţul Vâlcea în perioada 16-17.10.2013 s-au produs precipitatii însemnate cantitativ
( cantitatea maximă 73.0 l/mp la staţia hidrometrică Berislăveşti) cu depaşirea cotei de inundaţie cu 5 cm (Cod Portocaliu) pe râul Topolog la staţia hidrometrică Milcoiu.
Dispeceratul A.B.A.Olt a desfaşurat fluxul informaţional pentru monitorizarea evenimentelor de poluare accidentală. La un numar de 9 poluari accidentale s-au recepţionat şi transmis Fişele de poluare elaborate conform reglementărilor în vigoare.
Dispeceratul A.B.A.Olt a asigurat fluxul informaţional operativ pentru judeţul Vâlcea prin transmiterea avertizărilor hidrometeorologice la instituţiile judeţene cu atribuţii în gestionarea acestor fenomene. De asemenea prin dispecerat s-a asigurat transmiterea si receptionarea faxurilor si a corespondentei prin posta electronica .
Sef Dispecerat, Adalbert FARKAS

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.