280 total views

Primarul Gîngu Gheorghe reia, în instanță, situația reconstituirii dreptului de proprietate a terenurilor, constatând acum, că în 2005, Comisia Județeană Vâlcea de Stabilire a Dreptului de Proprietate prin  Hotărârea 507/2005 a dispus în mod expres trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul privat, fără a exista o hotărâre de Guvern.

De menționat că Primarul Gîngu Gheorghe deși nu are nici o vină, nu poate ieși onorabil din situația creată decât prin FORȚAREA reprezentanților statului care trebuie să își facă treaba și să îndrepte erorile grave făcute de Comisia Județeană Vâlcea.

Comisia Locală de Aplicare a Legii 18/1991, reprezentată legal prin președinte de comisie Gîngu Gheorghe – primarul comunei Bujoreni, deschide la Judecătoria Râmnicu Vâlcea, dosarul cu nr. 13664/288/2017 și cheamă în judecată  Statul Roman prin Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Domeniilor Statului, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, Universitatea de Științe Agricole Gheorghe Ionescu  – Sinești, Stațiunea de Cercetare Pomicolă Vâlcea, dar și Comisia Județeană de Fond Funciar Vâlcea.

În 2007 apare prima plângere penală și de atunci, și până astăzi, nimic concret, ba mai mult, totul este un haos produs de Comisia Județeană Vâlcea de Stabilire a Dreptului de Proprietate și de membrii Comisiilor Locale de Aplicare a Legii Fondului Funciar din Râmnicu Vâlcea, ale comunelor Mihăești și Bujoreni.

La vremea respectivă, membrii Comisiei Județene Vâlcea pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate au fost – Anuța Handolescu – președinte, Mircea Nadolu – secretar, iar membrii – Gutău Mircia, Mihăescu Toma, Feroiu Maria, Macovei Olimpia, Florea Eugenia Cristina, Cherciu Petreu, Hărdău Nicu, Botu Irina, Gheorghe Ioan Dan, față de care procurorul Petcu propune  de a nu se începe urmărirea penală. Comisiile locale Bujoreni și Mihăești au fost formate din primarii Roșu Alexandru – președinte și Stănică Nicolae – președinte, dar și membrii.

Rezoluție în dosarul nr. 5627/P/2007

Așadar, Conducerea Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Pomicolă Vâlcea a formulat plângere penală împotriva membrilor Comisiei Județene Vâlcea de Stabilire a Dreptului de Proprietate și membrilor Comisiei Locale de Aplicare a Legii Fondului Funciar din Râmnicu Vâlcea, comuna Mihăești și comuna Bujoreni, sub aspectul infracțiunii prevăzut de art. 248 Cod Procedură Penală.

Așa cum am spus, situația trenează de pe vremea primarului Roșu care „a încurcat” cu girul autorităților județene toată situația cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate, fiind ajutat de Comisia Județeană Vâlcea care a procedat în mod abuziv la retrocedarea directă a unor terenuri care aparțin domeniului public al statului, fără a exista anterior în prealabil o hotărâre de Guvern, care să prevadă în mod expres trecerea din domeniul public, în domeniul privat a terenurilor în litigiu, conform Lg. nr. 213/1998. Astfel că, CJV emite mai multe hotărări privitor la validare (invalidare) propuneri făcute în baza Legii 247/2005, privind reforma în domeniile proprietății și justiției precum și unele măsuri adiacente.

În urma verificărilor a rezultat faptul că, în cursul anului 2006 , Comisia Județeană Vâlcea, a emis hotărârile cu nr. 507, 509, 536, 802, 803, 805 și 5341, prin care au fost validate pe Anexa 29 mai multe persoane cu suprafața totală de 233 ha teren aflat în domeniul public și privat al statului, ce se afla în administrarea A.D.S..

Privitor la reconstruirea dreptului de proprietate fără a proceda în prealabil la trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a terenurilor ce formau obiectul restituirilor s-a constatat că nu au fost încălcate prev. art. 10 al2 din Lg 213/1998, deoarce art.27 al. 7 din HG 890/2005, hotărârile respective conțin un articol distinct prin care se constată trecerea suprafețelor supuse reconstituirii din domeniul privat în cel public.

Potrivit protocoalelor încheiate între Instituția Prefectului Vâlcea și ADS, la care au participat și reprezentanții S.C.D.P. Vâlcea, s-a stabilit faptul că o suprafață de 80 ha va rămâne în administrarea ADS și implicit în concesiunea și la dispoziția SCDP Vâlcea pentru a-și desfășura activitatea specifică de cercetare.

Procurorul de caz mai constată că nu au fost indicii certe în sensul că membrii comisiilor respective să fi dispus reconstituirea dreptului de proprietate celor care revendică aceste terenuri, iar terenurile aflate în concesiunea S.C.D.P. Vâlcea, nu fac excepție și potrivit legii și acestea sunt supuse reconstituirii dreptului de proprietate, conform art.10, al.8, din HG 890/2008.

S.C.D.P. Vâlcea, sesizează în plângerea penală, suspuciuni și în privința faptului că documentele depuse de comisiile locale de către titularii dreptului de proprietate, sunt incomplete, dar nu-i nominalizează.

Conform actelor depuse la dosar, rezultă că în urma hotărârilor respective, s-a procedat la reconstituirea dreptului de proprietate pentru un nr. de 369 de persoane, dar nu exsită indicii care să ducă la concluzia că aceștia au depus cu rea credință documentații incomplete la comisiile locale. Astfel că, procurorul Petcu indică pentru S.C.D.P.Vâlcea ca și posibilitate să atace în contencios administrativ și să conteste hotărârile emise de Comisiile de Aplicarea Legii Fondului Funciar, în situația în care se declară nemulțumită de aceste hotărâri.

Astfel că, în baza disp. Art. 228 al.6 și art 10, lit d din C.p.p. confirmă neînceperea urmăririi penală față de toți membrii comisiilor județene și locale.

Toate acestea sunt explicate în Rezoluția din 19.01.2009 semnată de Procuror Dorin Petcu, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea care a examinat actele premergătoare efectuate în dosarul cu nr. 5627/P/2007.

Vom reveni!

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.