206 total views

In activitatea practică de gospodarire a apelor, un loc important îl ocupă caracterizarea regimurilor de folosire a resurselor de apă şi stabilirea situaţiilor când trebuie aplicate restricţii în satisfacerea cerinţelor de apă, conform Planului de restricţii în Bazinul Hidrografic Olt aprobat de Comitetul de Bazin.

SEDIU-ABA-OLTPlanul de restricţii are ca obiect stabilirea restricţiilor temporare în folosirea apelor în situaţiile când din cauze obiective (secetă/calamităţi naturale) debitele de apă contractate nu pot fi asigurate tuturor folosinţelor.
Pe teritoriul judetului Valcea, nu este necesară până la această dată, aplicarea de restricţii de apă conform prevederilor “Planului de restricţii şi folosire a apei în periodele deficitare”, utilizatorii de apă cuprinşi în Planul de restricţii, care au surse de alimentare de suprafaţă au asigurate debitele de apă necesare.
Acumularea Brădişor, care constituie sursa importanta de alimentare cu apa a localitatilor din judetul Valcea, asigura volumele de apa necesare fara restrictii.
Precizam ca pe teritoriul judetului Valcea Comuna Barbatesti, ce nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă, ci doar de surse individuale, o fantana este secata in satul Negrulesti si cate doua secate in Bodesti si Barbatesti.
Din analiza datelor hidrologice de la statiile hidrometrice din ultimele doua saptamani cand regimul precipitatiilor a fost foarte scazut in bazinului Oltului inferior se constata faptul ca la toate statiile hidrometrice valoarea debitelor zilnice s-a situat sub debitele medii lunare multianuale.
Pe afluentii din judetul Valcea situatia hidrologica a inregistrat valori ale debitelor zilnice sub valorile medii lunare multianuale la toate statiile hidrometrice, astfel pe Olanesti la Rm.Valcea 34%, Bistrita la Babeni 27%, Luncavat la Sirineasa 20%, Pesceana la Sutesti 11%, Oltet la Otetelis 26%, Cerna la Maciuca 10%, fapt ce are drept consecinta reducerea rezervelor de apa din acumulari cu efecte economice imediate.
Sistemul de Gospodarire a Apelor Valcea monitorizeaza în continuare evoluţia situaţiei surselor de apă la folosinţe şi va dispune imediat ce impune situaţia, măsuri ce decurg din “Planul de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare”.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.