230 total views

Județul Vâlcea la ora actuală se află într-o mare încurcătură pe segmentul deșeurilor. Pentru asta se tot fac ședințe peste ședințe: ba operator/edili, ba operator/prefect, ba edili/prefect. Concret, edilii se confruntă cu neînțelegerea legislației pe o parte și pe de altă parte cu cerințele operatorului de salubrizare căruia i-a atribuit contractul. În acest sens, în luna aprilie, operatorul județean a susținut o întâlnire la care au participat peste 70% dintre primari și care a avut ca scop informarea includerii prevederilor OUG nr. 74/2018 aprobată cu modificări prin Legea 31/2019.

În urma ședinței foarte mulți edili s-au plâns prefectului Marin și președintelui Rădulescu că operatorul de salubrizare dorește să mărească prețul la colectarea deșeurilor, transmițând în acest sens adrese tuturor. Puțin ca la gradiniță am putea spune, pentru că nici unul nici altul nu au cum să se bage între cei doi profesioniști (operator-UAT). Tot în urma respectivei ședinței câțiva edili au înțeles cele explicate și au fost de acord cu cele promovate de operator, iar la ei serviciul funcționează fără întrerupere. Deci, e clar că se poate și nu serviciul este problema…Dar, noi ne punem și anumite întrebări gen: de ce unii au înțeles și alții nu?, de ce unii au fost de acord cu cele spuse de operator și alții nu?, de ce la unii funcționează serviciul și la alții nu? Să fie oare de vină capacitatea unora de a înțelege legislația?

Am mai observat un lucru: edilii se plâng și că fac licitații și nu se înscrie nimeni. Și atunci întrebăm iar: de ce nu vine nimeni la licitație? Nu pentru că nu este rentabil sau pentru ca să fie rentabil prețul ar fi unul pe măsură? Și atunci, ce vor edilii? Cum conduc ei o administrație dacă nu pot gestiona un simplu serviciu public ce le dă o așa bătaie de cap? Cum stau ei la capitolul fonduri europene, și nu numai, dacă nu pot gestiona un serviciu simplu pe care nu l-au criticat de peste 15 ani de când îl au, dar acum dintr-o dată nu mai sunt mulțumiți? Păi nu vor ei să critice mai întâi Guvernul Dragnea care tot face modificări pe legislație și apoi să critice operatorul? Nu spunem că nu o avea și operatorul partea lui de vină, dar dacă tu edil nu te-ai implicat și te-ai complăcut în situație, cine este de vină acum? De ce nu „au sărit” până acum la gâtul operatorului, dacă nu au fost mulțumiți de prestația lui?

Vineri 3 mai, prefectul Marin a susținut, fără accesul presei, o altă ședință pe tema deșeurilor județene la care a fost invitat și operatorul județean și președintele ADI Salubrizare, primarul comunei Vlădești – Adrian Cosac (de la care edilii pot cere informații) și se pare, din informațiile noastre, că a înțeles care este situația, în mare fiind în asentimentul operatorului. Nu cunoaștem detalii de la ședință, ca atare nu promovăm altceva. Dar, considerăm că este oportun ca prefectul Marin să remită cât mai repede un comunicat de presă prin care să informeze cele constatate, ținând cont cât de stringentă este situația deșerilor pentru edili. Poate este ceva important de transmis.

Până una alta, mai jos publicăm informații utile pentru edilii care încă nu au înțeles legislația impusă și nu ne rămâne decât să sperăm că într-un final războiul operator/edil va lua sfârșit și lucrurile vor intra în linie dreaptă, totul revenind la normal.

Situația unităților administrativ-teritoriale care au atribuit contractele de delegare unor operatori economici

În această situație contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare deja atribuite unor operatori economici vor fi modificate în baza unui act adițional la contractul de delegare în sensul includerii prevederilor OUG nr. 74/2018 aprobată cu modificări prin Legea nr. 31/2019. Modificarea unui contract de delegare prin act adițional presupune parcurgerea următoarelor etape:

• Revizuirea Regulamentului de organizare si funcționare a serviciului public de salubrizare din localitatea/judetul, conform articolului 82 din Regulament, a Legii nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, a Ordonanței de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, a Ordinului nr. 149/2019 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, a Ordinului nr. 1271/2018 privind procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora, a Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu

• Publicarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare, spre consultare publică conform dispozițiilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

• Revizuirea Caietului de Sarcini, anexă a contractului de delegare;

• Revizuirea Programului de Investiții, în cazul în care sunt necesare noi investiții iar acestea vor fi realizate de către Delegat, sau revizuirea Inventarului Bunurilor de Retur și a Procesului-Verbal de Predare-Primire a acestora, în cazul în care investițiile necesare sunt realizate de Delegatar;

• Revizuirea, sau acolo unde nu există, adăugarea ca anexă la contractul de delegare, a Indicatorilor de Performanță și a penalităților aferente pentru gestionarea deșeurilor municipale, conform celor prezentate în secțiunea 2 din prezentul document;

• Înaintarea de către Delegatar către Delegat a solicitării de modificare a sistemului de colectare/tratare a deșeurilor municipale;

• Înaintarea de către Delegat către Delegatar a solicitării de modificare a tarifelor conform noilor cerințe, solicitare fundamentată cu elementele utilizate la fundamentarea tarifelor ofertate;

• Elaborarea Notei Justificative privind necesitatea și modalitatea încheierii Actului Adițional, conform celor prezentate în prezenta secțiune;

• Elaborarea Actului Adițional cu precizarea clară a tuturor clauzelor/anexelor care se modifică, cum vor fi acestea citite și înțelese începând cu data semnării actului adițional, precum și adăugarea de noi prevederi, dacă este cazul;

• Aprobarea Actului Adițional împreună cu toate anexele sale și a tarifelor modificate, prin Hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale din aria delegată;

• Aprobarea Actului Adițional împreună cu toate anexele sale și a tarifelor modificate, în cadrul A.G.A. ADI;

• Semnarea Actului Adițional.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.