1,338 total views

Denumirea întreprinderii: IODIMED SRL

Data înregistrării întreprinderii: 17.06.2014

J40/11373/2018, CUI 33281018

Adresa: Bucuresti, Sectorul 3, Strada Matei Basarab, Nr.106, camera 2, Bloc 73, Etaj 1, Ap.5 Telefon: 078280832, E-mail: office.iodimed@gmail.com

INVITATIE IN VEDERE DEPUNERII UNEI OFERTE

in cadrul PROCEDURII SIMPLIFICATE PROPRII Executie lucrari pentru investitia „ Construire clinica radioterapie – imagistica si imprejmuire” – proiect propus spre finantare prin HG807/2014

Prin prezenta invitam toti operatorii economici interesati sa analizeze si sa depuna o oferta de pret pentru procedura EXECUTIE LUCRARI PENTRU INVESTITIA „ CONSTRUIRE CLINICA RADIOTERAPIE – IMAGISTICA SI IMPREJMUIRE” – PROIECT PROPUS SPRE FINANTARE PRIN HG807/2014 – cu urmatoarele coordonate:

Tip contract: executie lucrari;

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: GRATUIT, printr-o solicitare scrisa transmisa achizitorului, sau accesand site-ul https://www.iodimed.ro;

Documentatie de atribuire contine: Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini si anexele sale, modele de formulare, clauzele contractuale, Nota privind procedura internă de achiziție și selecţie furnizori;

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret (conform detaliilor din cadrul documentatiei de atribuire);

Valoarea estimata a contractului: 9.357.453,49 RON fara TVA;

Data limita de depunere a ofertelor: 15.10.2021, ora 12:00;

Data limita pana la care se pot solicita clarificari: cu minim 8 zile calendaristice inaintea termenului limita de depunere a ofertelor. Achizitorul v-a formula raspunsuri cu minim 6 zile inaintea termenului limita de depunere a ofertelor. Achizitorul va publica raspunsul la toate clarificarile primite in termenul anuntat in prealabil in documentatia de atribuire, pe site-ul propriu, iar simultan va transmite si prin posta electronica raspunsul la ofertantii potentiali ce au adresat intrebari sau si-au manifestat interesul pentru procedura de atribuire;

Ofertele se vor depune la: Sediul consultantului, SC INTEGRA BUSINESS CONSULTING SRL, Municipiul Iasi, Sos. Nationala Nr. 15, parter

Relatii si informatii suplimentare se pot obtine: Telefon 0784280832, email: office.iodimed@gmail.com, www.iodimed.ro

Sursa de finantare a investitiei: investitia face parte din aplicatia/cererea pentru un acord de finantare in baza H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie pentru investitia ” CONSTRUIRE CLINICA RADIOTERAPIE – IMAGISTICA SI IMPREJMUIRE”

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.