770 total views

Comitetul Judeţean de Iniţiativă pentru înfiinţarea Camerei Agricole Vâlcea, avându-l ca preşedinte pe Adrian Pintea, Directorul Executiv al APIA Centrul Judeţean Vâlcea, care-şi desfăşoară activitatea curentă în sediul Instituţiei Prefectului din municipiul Râmnicu Vâlcea, Bulevardul Tudor Vladimirescu, Nr. 1, aduce la cunoştinţă tuturor persoanelor interesate ultimele noutăţi privind înfiinţarea acestor noi structuri de organizare şi conducere din domeniul agricol.

Înfiinţarea Camerei pentru Agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi Dezvoltare Rurală: cine poate fi membru şi cum poate candida?

Camera Agricolă Judeţeană va fi înfiinţată şi organizată de către fermieri şi formele asociative ale acestora, vor fi conduse de către aceştia şi vor reprezenta interesele acestora, astăzi slab susţinute.
Camera Agricolă nu reprezintă nici Direcţia Agricolă şi nici Consultanţa Agricolă judeţeană actuală care sunt instituţii guvernamentale.
Camera Agricolă Judeţeană are două roluri importante:
– Partener de dialog şi consultare cu puterea publică (instituţii guvernamentale centrale şi descentralizate, precum şi ale administraţiei publice centrale, judeţene şi locale)
– Serviciu public în slujba agriculturii, a ramurilor conexe ale acesteia, precum şi a
dezvoltării rurale.

Cine poate fi membru cu drepturi depline al Camerei Agricole Judeţene ?

1.Persoane fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în agricultură, industrie alimentară, piscicultura, silvicultură, turism rural şi agroturism cu domiciliul sau sediul social in judeţul Vâlcea;
2.Asociaţiile profesionale din agricultură, silvicultură si activităţi conexe înregistrate sau reprezentate în judeţ;
3. Grupuri de producători din judeţ, recunoscute preliminar de MADR;
4.Cooperative de valorificarea produselor agricole şi silvice din judeţ, legal constituite;
5.Patronate din domeniul agricol, industrie alimentară, silvicultură şi servicii conexe, înregistrate sau reprezentate în judeţ;
6.Sindicate din domeniu agricol, industrie alimentară, silvicultură şi servicii conexe, înregistrate sau reprezentate în judeţ;
7. Composesorate şi ocoale silvice private din judeţ;
8. Institute de învăţământ cu profil agricol, industrie alimentară şi silvicultură din judeţ;
9.Institute de cercetare cu profil agricol sau forestier din judeţ;
10. Medici veterinari cu liberă practică, membri ai Colegiului Judeţean al medicilor veterinari.
11.Camera Agricola Judeţeană poate accepta membrii de onoare ai acesteia dar fără drept de vot si decizie.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii

ASOCIATII PROFESIONALE

1. Lista de candidaţi propuşi, semnată de preşedinte (numărul de candidaţi nu este limitat);
2. Actul Constitutiv al asociaţiei;
3. Statutul asociaţiei;
4. Hotărâre judecătorească de acordare a personalităţi juridice;
5. Hotărâre judecătorească de constatare a reprezentativităţii la nivel naţional (dacă este cazul);
6. Certificat de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor;
7. Bilanţul scurt la 31.12.2012. (acesta atestă că a avut activitate şi nu s-a constituit expres pentru a intra în Camera Agricolă).
Documentele vor fi depuse în copii legalizate, sau xerocopii ,,conforme cu originalul”

GRUPURI DE PRODUCATORI PENTRU VALORIFICAREA PRODUSELOR

1. Lista de candidaţi propuşi dintre membrii grupului, semnata de reprezentantul legal;
2. Certificatul de recunoaştere preliminară emis de MADR;
3. Actul constitutiv de înfiinţare înregistrat la Registrul Comerţului;
4. Certificat constatator, recent emis de Registru Comerţului (maxim 60 zile vechime), acesta atestă că lista de candidaţi cuprinde membrii grupului;
5. Bilanţul scurt la 31.12.2012.
Documentele vor fi depuse în copii legalizate, sau xerocopii ,,conforme cu originalul”

COOPERATIVE DE VALORIFICAREA PRODUSELOR

1. Lista de candidaţi mandataţi, dintre membrii cooperatori, semnata de reprezentantul legal;
2. Actul constitutiv de înfiinţare înregistrat la Registrul Comerţului;
3. Certificat constatator, recent emis de Registru Comerţului (maxim 60 zile vechime), acesta atestă că lista de candidaţi cuprinde membrii grupului;
4. Bilanţul scurt la 31.12.2012.
Documentele vor fi depuse în copii legalizate, sau xerocopii ,,conforme cu originalul”

PATRONATE

1. Lista de candidaţi mandataţi, semnata de reprezentantul legal;
2. Statutul;
3 . Hotărâre judecătorească de acordare a personalităţi juridice;
4 . Hotărâre judecătorească de constatare a reprezentativităţii la nivel naţional (dacă este cazul);
5. Bilanţul scurt la 31.12.2012.
Documentele vor fi depuse în copii legalizate, sau xerocopii ,,conforme cu originalul”

SINDICATE

1. Lista de candidaţi mandataţi, semnata de reprezentantul legal;
2. Statutul;
3. Hotărâre judecătorească de acordare a personalităţi juridice;
4. Hotărâre judecătorească de constatare a reprezentativităţii la nivel naţional (dacă este cazul);
5. Bilanţul scurt la 31.12.2012.
Documentele vor fi depuse în copii legalizate, sau xerocopii ,,conforme cu originalul”

COMPOSESORATE SI OCOALE SILVICE PRIVATE

1. Lista de candidaţi mandataţi, semnata de reprezentantul legal;
2. Autorizaţia de funcţionare;
3. Certificatul de înregistrare in Registrul Naţional al Administratorilor de Păduri si al Ocoalelor Silvice.
Documentele vor fi depuse în copii legalizate, sau xerocopii ,,conforme cu originalul”

INSTITUTII DE INVATAMANT SI CERCETARE AGRICOLA

1. Lista de candidaţi mandataţi, semnata de reprezentantul legal al instituţiei;
Lista de candidaţi mandataţi se va depune in ,,original”

COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI

1. Lista de candidaţi mandataţi, semnata de reprezentantul legal al Colegiului Judeţean al medicilor veterinari;
Lista de candidaţi mandataţi se va depune in ,,original”

FERMIERI PERSONE FIZICE SI TINERI FERMIERI SUB 35 ANI

1. Cerere de candidatura;
2. Copie după B.I.; C.I.; sau Paşaport;
3. Adeverinţa de la APIA ca deţine si administrează teren sau creste animale.

Dosarul de candidatură v-a conţine o înştiinţare înregistrată şi datată întocmită de conducerea entităţii care îşi nominalizează membrul semnata şi stampilată de către conducere cu antet, adresă, cod fiscal, nr. înregistrare Registrul Comerţului /APIA/, nominalizarea candidatului, datele de contact ale candidatului,etc.
Candidaturile vor fi depuse pana in data de 8 noiembrie 2013, la sediu Instituţiei Prefectului situat in Râmnicu Vâlcea, Bulevardul Tudor Vladimirescu, Nr. 1, la parter, in fiecare zi lucrătoare, intre orele 14,00 – 16,00.
Preşedinte Comitet Judeţean Vâlcea de Iniţiativă
Adrian PINTEA

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.