632 total views

….și din discuțiile purtate cu persoane directe ori mai puțin directe, în această speță, concluzia finală a fost că municipalitatea nu are sursă de finanțare pentru aceste plăți, iar rezerva bugetară, dacă există, cu siguranță este păstrată pentru alte borduri, betonări, asfaltări, pavele, etc și în nici un caz pentru plata bonelor, spunem noi. Un alt motiv, desprins din aceleași discuții, ar fi că au fost cheltuieli multe și neprezăvute cu pandemia covid-19. Da, așa e! Să nu uităm, totuși, că edilul a ieșit public și s-a mândrit cu faptul că la Râmnicu Vâlcea s-au cheltuit extrem de puțini bani (1 milion de lei), fiind pe primul loc la cheltuirea banului public privind măsurile obligatorii luate în perioada greu încercată pentru tot mapamondul.

Cu alte cuvinte, primarul ne-a spus cu subiect și predicat cît de mult i-a „păsat” să asigure fondurile necesare achiziționării de măști, mănuși, dezinfectanți, ori alte produse obligatorii pentru combaterea covid, cum ar fi achiziție măști și mănuși pentru medicii de familie, pentru contractele de ridicare deșeuri infecțioase…nealocând un leu pentru toate acestea și nu mai insistăm și pe alte lipsuri, subiectul fiind maxim dezbătut în perioada respectivă.

Iată, municipalitatea ne pune în fața adevărului – NU MAI ARE BANI !!! – și retrage de pe ordinea zi a ședinței ordinare din 28 mai 2020, proiectul de hotărâre privind „aprobarea metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor cu copii preșcolari pentru plata serviciilor oferite de bonă”. Motivul adoptării proiectului de hotărâre este că statul prin autoritățile administrației publice centrale și locale are obligația de a asigura cetățenilor săi dreptul la asistență socială. Din categoria serviciilor sociale fac parte și serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone, ele putând fi furnizate după caz atât la domiciliul copilului cât și la domiciliul bonei.

Încă de la început, trebuie menționat faptul că metodologia este elaborată în baza art. 17 din Legea 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și are rolul de a stabili la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea modalitatea de acordare a acestui tip de ajutor familiilor care îndeplinesc condițiile legale și au domiciliul/reședința pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea. Deci, vorbim despre o metodologie elaborată în baza unei legi și nu una elaborată de executivul din administrația locală, ci doar adaptată de acesta cerințelor locale. Cu toate acestea, Gutău, inițiatorul proiectului de hotărâre, se gândește că este oportun să renunțe pentru moment la acest proiect.

Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie cum ar fi :

– până la 2.100 lei, ajutorul este de 710 lei

– de la 2101 lei până la 2.500 lei, ajutorul este de 550 lei

– de la 2.501 lei până la 3.000 lei, ajutorul este de 390 lei

– de la 3001 lei și până la 3500 lei, ajutorul este de 250 lei

Ajutorul financiar pentru plata bonelor se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul local al municipiului, prin bugetul DAS Râmnicu Vâlcea. Direcția de Sănătate Socială Râmnicu Vâlcea în calitatea sa de serviciul public de Asistență Socială este instituția publică specializată în administrarea și acordarea beneficiilor și a serviciilor sociale asigurând aplicarea politicilor și strategiilor de Asistență Socială în domeniul Protecției Copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și a altor persoane, grupuri sau comunități aflate într-o stare de nevoie, fiind singurul furnizor public de servicii sociale la nivelul municipiului.

În urma analizării acestui proiect de hotărâre Direcția de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea, în calitate de compartiment de resort, a constatat faptul că acesta este fundamentat din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, sens în care apreciază că proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordarea unui ajutor financiar familiilor cu copii preșcolari pentru plata serviciilor oferite de bonă îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local.

”Conform Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, autoritățile administrației publice locale acordă prin serviciul public de Asistență Socială (SPAS), în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul local, un ajutor familiilor cu copii de vârstă preșcolară pentru plata serviciilor oferite de bone. În acest sens, prin hotărâre a Consiliului Local se va aproba o Metodologie de aplicare a prevederilor Legii nr. 35/2020, ținându-se cont de specificul local, hotărâre ce trebuie emisă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a art. 17 din Legea 35/2020, adică 15 aprilie 2020”, se mai arată în Raport.

Chiar dacă termenul de 45 de zile s-a împlinit pe 30 mai 2020, acest proiect va mai putea fi supus unei alte aprobări pentru că legea unde nu distinge termenul este unul de recomandare și nu de decădere din drepturi. Motivul principal pentru care acesta a fost retras de pe ordinea de zi, așa cum menționam la începutul articolului, fiind de fapt sursa de finanțare care nu există. Și chiar dacă art. 17 din Legea 35/2020 a intrat în vigoare pe 15 aprilie, după ce bugetul local a fost aprobat, nefiind luată în calcul această finanțare, că nu avea cum, bugetul local a fost consumat pe asfaltări, alei nou înființate, betonarea blocurilor, borduri schimbate, mozaic „plantat”, flori și multe alte lucrări în exces și fără urgență efectuate la ordinul primarului Gutău.

Efectul lucrărilor nejusficate îl vedem acum în acest prim proiect care nu a putut fi supus dezbaterii din lipsa sursei de finanțare, iar dacă proiectul ar fi fost aprobat nu ar fi putut fi dus la îndeplinire în următoarea perioadă. Și nu mai punem la socoteală că în nici o altă administrație publică locală (UAT din județ) această metodologie nu a fost aprobată, mulți primari neștiind de intrarea în vigoare a art .17 din Legea 35/2020.

[post-views]

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.