323 total views

În urma unor ”intervenții” de bun simț ale Urbanului în scandalul generat de imposibilitatea Romprestului de a gestiona salubritatea Rămnicului, în ciuda tuturor concesiilor și ”cadourilor” care i s-au făcut de către actuala conducere a Primăriei, cel mai slab primar pe care l-a avut municipiul nostru în ultima jumătate de secol, Ion Gigi Matei, a sărit la gâtul SC Urban cu aceeași placă stricată, printr-un comunicat de presă.

5

El acuză o datorie astronomică pe care ar avea Urban s-o achite Primăriei Râmnicului, vădit deranjat de declarațiile făcute de directorul zonal al Urbanului:

”Ca urmare a apariţiei în spaţiul public a unor declaraţii ale directorului SC Urban SA conform cărora această firmă nu mai are nici o datorie către bugetul local, pentru lămurirea cetăţenilor municipiului Râmnicu Vâlcea trebuie să fac următoarele precizări:

La acest moment, datoriile SC Urban SA către bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea sunt de 11.911.473,56 lei, sumă compusă din:

– 619.810,97 lei – debit restant taxă depozitare la Depozitul de la Feţeni (conform Sentinţei nr. 2867/20.11.2011);

– 1.000 lei – onorariu executor judecătoresc;

– 942.253,59 lei – redevenţă datorată pentru perioada 01.06.2008 – 31.03.2010 (conform Deciziei nr. 2821/31.03.2010) – SUMĂ CARE NU A FOST ACHITATĂ DE SC URBAN SA!

– 9.236.269 lei – redevenţă calculată şi facturată pentru perioada aprilie 2010 – octombrie 2014;

– 1.112.140 lei – majorări de întârziere calculate pe perioada 26.12.2011 – 25.10.2012, aferente redevenţei datorate pentru perioada aprilie 2010 – iulie 2012.”

Tot printr-un comunicat de presă, administratorul special al SC Urban, Mihaela Ilie, demontează acuzațiile lui Gigi Matei, obligându-l să informeze corect opinia publică, cu cifre și date reale și nu să arunce tendențios în spațiul public cifrele unor sume pretinse datorate bugetului local:

Majoritatea sumelor prezentate cu titlu de creanță împotriva societății noastre nu sunt certe, încondițiile în care fac obiectul unui litigiu aflat pe rolul instanțelor de judecată.

Astfel, înceea ceprivește suma de 9.236.269 lei prezentată cu titlu de  redevență calculată și facturată pentru perioada aprilie 2010 – octombrie 2014, precizăm că în dosarul nr.11921/90/2012, aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea este analizată pretenția Municipiului Rm.Vâlcea legată de redevența pentru perioada 26.12.2011 – 25.10.2012. Prin urmare, pentru această perioadă Municipiul Rm.Vâlcea nu poate susține că datorăm cu titlu de redevență o sumă certă, cât timp ea este supusă verificării instanței de judecată. Precizăm faptul că sumele pretinse nu corespund clauzelor contractuale, în speță dispozițiilor art.15 din Contractul nr.39051/09.12.2005, potrivit căroraNu se datorează redevență pentru cantitatea de deșeuri reciclabile”.Acesta a constituit, de altfel, și motivul pentru care în cadrul litigiului având ca obiect plata redevenței pentru perioada 01.06.2008 – 31.03.2010, prin decizia Curtii de Apel Pitești nr.2821/11.06.2014 a fost redusă pretenția Municipiului Rm.Vâlcea de la suma de 5.023.859 lei (redevență) și 1.909.900 lei (penalități) la suma de 942.253,59 lei cu titlu de redevență, fără a se acorda penalități. Contrar reținerilor instanței de judecată, Municipiul Rm.Vâlcea pretinde în continuare redevența pentru întreaga cantitate de deșeuri colectată , fără a reduce cantitatea de deșeuri reciclabile.

În ceea ce privește perioada 25.10.2012 – octombrie 2014, având în vedere statuările sentinței Tribunalului Vâlcea, pronunțată în dosarul nr.3416/90/2011, menținute prin decizia nr.2821/11.06.2014 a Curții de Apel Pitești, potrivit cărora contractul încheiat cu S.C. URBAN S.A. a expirat la data de 31.12.2012, este evident că nu se poate solicita redevența, cât timp nu există temei legal sau contractual. În condițiile în care Municipiul Rm.Vâlcea ar fi prelungit durata contractului, astfel cum am solicitat și astfel cum permiteau dispozițiile contractuale, ar fi existat temei pentru plata redevenței în această perioadă.

Referitor la suma de  1.112.140 lei solictată cu titlu de majorări de întârziere calculate pe perioada 26.12.2011 – 25.10.2012, aferente redevenței datorate pentru perioada aprilie 2010 – iulie 2012, întrucât aceste accesorii nu sunt calculate la o sumă certă, ci, dimpotrivă, la o sumă prezentată eronat, este evident că ele nu sunt datorate.

Cu privire la suma de 942.253,59 lei – redevență datorată pentru perioada 01.06.2008 – 31.03.2010, facem precizarea că pentru această sumă Municipiul Rm.Vâlcea este înscris la masa credală a subscrisei societăți, care se află în procedură de insolvență, dispozițiile Legii insolvenței nepermițând plata sumelor înscrise în tabelul creditorilor decat în temeiul unui plan de reorganizare. Până la aprobarea planului de reorganizare a subscrisei și validarea lui de către judecătorul sindic, societatea noastră nu poate achita în mod legal această sumă” și nici Gigi Matei nu se va putea bucura de binefacerile ei, el nemaifiind ”primarul”, spre bucuria noastră.

Acest atac furibund la adresa Urbanului este o încercare de a ascunde ”mizeria” acelui act – prin care Stația de compost de la Râureni este pusă la dispoziția Romprest la un preț tot de mizerie – semnat cu atâta nonșalanță de vremelnicul viceprimar Vârlan și ruginiții funcționari publici, precum Cazan și Feroiu. Atacul mai poate fi interpretat si ca o încercare de a abate atenția publicului de la problematica salubrizării Râmnicului, devenit în ultimii ani unul dintre cele mai murdare orașe din România, datorită proastei administrări liberalo-pesediste.

 

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.