102 total views

Noi autostrăzi, plaje mai curate, proiecte de cercetare urmărind crearea de noi medicamente, studii în străinătate.

Beneficiem cu toţii, direct sau indirect, de pe urma activităţilor finanţate de Uniunea Europeană. Cine ia deciziile cu privire la programele şi acţiunile care urmează a fi finanţate la nivel european? Parlamentul European, de comun acord cu guvernele statelor membre. Iată câteva exemple de acţiuni sprijinite de deputaţii noştri:

În fiecare an, pe baza propunerilor Comisiei Europene, deputaţii europeni negociază luni întregi cu Consiliul (reprezentant al statelor membre ale UE) în vederea stabilirii cuantumului exact al veniturilor şi cheltuielilor Uniunii Europene pentru anul următor. Bugetul astfel stabilit, cu respectarea plafoanelor definite pe o perioadă de câţiva ani, este foarte important deoarece determină sprijinul pe care Uniunea Europeană îl acordă în fiecare dintre domeniile sale de activitate pentru a asigura solidaritatea, o creştere economică durabilă şi coeziunea socială. Parlamentul European poate respinge bugetul şi poate solicita un nou proiect de buget dacă consideră că priorităţile sale nu au fost luate în considerare corespunzător.

Ultima reformă a tratatelor a extins competenţa în materie de buget a Parlamentului European la ansamblul cheltuielilor UE, inclusiv a celor legate de politica agricolă comună, asupra cărora Consiliul avea, până atunci, ultimul cuvânt. Procedura de adoptare a bugetului anual a fost simplificată.

Unde merg fondurile Uniunii?

În promovarea dezvoltării economice durabile…

O mare parte a fondurilor UE serveşte dezvoltării economice şi reducerii disparităţilor dintre diferitele regiuni europene – construirea de autostrăzi sau de căi ferate care leagă statele membre între ele, ajutoare destinate micilor întreprinderi, proiecte de cercetare şi inovare tehnologică…Politica agricolă comună beneficiază, de asemenea, de o parte importantă de buget. Alte domenii, cum ar fi protecţia mediului, constând în crearea de parcuri naturale regionale, conservarea speciilor protejate, administrarea resurselor de apă, combaterea schimbărilor climatice, capătă cu sprijinul Parlamentului European o importanţă din ce în ce mai mare.

De asemenea, o parte din bugetul Uniunii serveşte la finanţarea dezvoltării economice în lume şi ajutorul umanitar destinat ţărilor afectate de catastrofe naturale şi alte situaţii de criză.

…şi a interesului cetăţenilor

Este mult mai eficient să combatem împreună epidemiile, ca de exemplu HIV/SIDA şi gripa aviară, deoarece acestea nu cunosc frontiere. Încurajată de Parlamentul său, UE este din ce în ce mai activă în domeniul sănătăţii publice, finanţând, în special, numeroase proiecte de cercetare care au ca scop crearea de noi medicamente.

În ultimii ani, deputaţii europeni au folosit puterea de care dispun pentru a încuraja programele de promovare a diversităţii culturale europene, prin libera circulaţie a obiectelor şi operelor artistice şi culturale din diferite domenii – cinematografie, muzică, pictură, fotografie, teatru, etc.

Situaţia economică se află de asemenea, în centrul preocupărilor. În 2006 , Parlamentul European a aprobat crearea unui Fond de adaptare la globalizare, care dispune anual de 500 milioane EUR şi al cărui obiectiv este de a ajuta lucrătorii concediaţi din cauza restructurărilor din industrie determinate de contextul internaţional. În timpul crizei economice din 2009, deputaţii europeni au aprobat extinderea sferei de aplicare a fondului şi flexibilizarea criteriilor sale de intervenţie.

Investiţii în viitor

Parlamentul European a avut un cuvânt de spus în ceea ce priveşte cadrul financiar multianual, care a fixat plafoanele de cheltuieli pentru fiecare domeniu de politici europene până în 2013. Deputaţii europeni au dus o luptă aprigă cu statele membre pentru a obţine sume suplimentare pentru proiecte considerate importante pentru cetăţeni.

Parlamentul European a apărat, în special, programele europene sprijinind mobilitatea tinerilor, pentru ca aceştia să poată acumula cunoştinţe noi, inclusiv lingvistice, şi să se familiarizeze cu alte culturi. De exemplu, a sprijinit programul Erasmus, care permite anual unui număr de peste 180.000 studenţi să studieze la o universitate din străinătate. Parlamentul European a mai sprijinit şi programul Leonardo da Vinci, care promovează formarea profesională prin efectuarea de stagii în întreprinderi din toată Europa. Parlamentul European acordă o mare importanţă cercetării şi inovării. Tratatul de la Lisabona prevede că, pe viitor, cadrul financiar multianual va fi aprobat printr-un regulament pentru care este necesară aprobarea Parlamentului European.

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.