Loading

ANUNȚ CONTRACTARE PARȚIALĂ – IULIE 2024

(pentru furnizori noi)

 

Având în vedere:

  • dispozițiile art. 255 alin. (1), art. 256, art. 258 și art. 259 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu completările și modificările ulterioare,
  • dispozițiile art. 198 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,
  • Ordinul comun MS/CNAS nr. 1857/441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,
  • existența unor specialități clinice (boli infecțioase, chirurgie vasculară, pediatrie, oncologie medicală, alergologie și imunologie clinică, cardiologie, neurologie, endocrinologie, hematologie, nefrologie) unde se înregistrează un deficit de medici de specialitate, respectiv un decalaj între necesarul de servicii de acoperit și oferta furnizorilor (număr mic de medici specialiști – consecința fiind listele de așteptare pentru programare și consult de specialitate) toate aceste lucruri afectând accesibilitatea asiguraților la serviciile medicale specifice acestor specialități,

 

Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea derulează, în cursul lunii IULIE 2024, sesiune de contractare parțială pentru domeniul de asistență medicală AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚILE CLINICE – boli infecțioase, chirurgie vasculară, pediatrie, oncologie medicală, alergologie și imunologie clinică, cardiologie, neurologie, endocrinologie, hematologie, nefrologie (FURNIZORI NOI), sesiune de contractare care are ca obiectiv intrarea în relație contractuală cu CAS Vâlcea începând cu 1 AUGUST 2024 a furnizorilor autorizați și evaluați/acreditați la data publicării anunțului de contractare, furnizori noi care nu au contract în derulare cu CAS Vâlcea și care solicită intrarea în contract cu CAS Vâlcea, în limita fondurilor bugetare aprobate de către CNAS pentru 2024.

Contractele noi încheiate vor avea valabilitate începând cu data de 1 august 2024 până la data de 31 decembrie 2024, putând fi prelungite prin acordul părților pe toată durata de valabilitate a Hotărârii de Guvern nr. 521/2023, cu modificările și completările ulterioare.

 

Documentele solicitate în procesul de contractare și condițiile de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a dispozitivelor medicale sunt cele prevăzute în reglementările H.G. nr. 521/2023 și Normele metodologice de aplicare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare.

 

Sesiunea de contractare se derulează pe parcursul lunii IULIE 2024, fiind stabilit următorul CALENDAR de contractare:

 

Transmiterea în format electronic de către furnizori (furnizori NOI) a documentelor în vederea contractării (înregistrarea cererilor de intrare în relații contractuale cu CAS Vâlcea însoțite de documentele necesare încheierii contractului) pe adresa de email dedicată clin@casvl.ro 15 – 18 iulie 2024
Verificarea eligibilității documentelor transmise de către furnizori în vederea contractării 19 – 22 iulie 2024
Afișarea listelor cu furnizorilor admiși/respinsi pentru contractare la sediul CAS Vâlcea și pe pagina web a CAS Vâlcea www.casvl.ro 23 iulie 2024

(până la orele 17,00)

Depunerea contestațiilor la registratura CAS Vâlcea/electronic pe adresa casvl@casvl.ro 24 iulie 2024

(până la orele 15,00)

Afișarea rezultatului contestațiilor la sediul CAS Vâlcea și pe pagina web a CAS Vâlcea www.casvl.ro 26 iulie 2024

(până la orele 14,00)

Încheierea contractelor cu furnizorii noi de servicii medicale admiși și selectați (care au depus cerere de intrare în relații contractuale) începând cu data de 01.08.2024. 29 – 31 iulie 2024

 

 

Informații privind procedura de depunere a documentelor necesare încheierii contractelor, lista documentelor necesare pentru încheierea contractelor, precum si formularele tipizate, se regasesc pe site-ul institutiei, http://www.casan.ro/casvl/, secțiunea INFORMAȚII pentru FURNIZORI / Contractare – IULIE 2024.

 

Documentele necesare încheierii contractelor se transmit în format electronic, asumate fiecare în parte prin semnătură electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului, pe adresele de email dedicate fiecăruia dintre domeniile de asistență mai sus menționate.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.