995 total views

Consiliul Local este convocat, astăzi 28 februarie ora 10.00, în ședință ordinară, în Sala de ședințe a Primăriei Râmnicu Vâlcea. Pe ordinea de zi a ședinței se află 30 de proiecte de hotărâre, dar și 2 puncte suplimentare.

În mare, inițiatorul proiectelor, primarul Mircia Gutău propune rectificarea sau aprobarea bugetului deja stabilit pentru anul 2023, pentru unele servicii din subordinea Primăriei, aprobarea unor evenimente cultural-artistice, mandatarea reprezentanților AGA sau AG în socitățile Primăriei, aprobarea DALI pentru anumite obiective, prelungire PUG, stabilire/mărire salarii și multe altele.

În spațiul public există deja comentarii negative cu privire la anumite puncte de pe ordinea de zi a ședinței, comentarii care ne aduc în atenție că în cadrul ședinței oficiale vom avea parte, iar, de acuze și cuvinte grele din cauza neînțelegerilor „administrative”, privind cheltuirea banului public. Mai mult, consilierul Bogdan Popa a înregistrat video și audio ședința de comisie din care face parte, fapt ce a dus la o dezbatere de replici total nejustificate din partea președintei de comisie – consiliera Maria Bobeanu, dar și altor 2 consilieri PSD. Bobeanu a dat de pământ cu codul adminsitrativ, aberând că ședința nu poate fi filmată de către consilierul Popa, fiindu-i încălcate drepturile publice.

Funcționarea comisiilor de specialitate, este parte integrantă din Ordonanța de Urgență 57/2019 – Codul Administrativ, pe înțelesul tuturor, și regăsim acest act administrativ explicat la articolul 141. Dacă ședința de comisie poate fi publică, filmată sau să se desfășoare cu ușile închise se explică foarte clar în același articol 141, alin (4) și (5). Dacă doamna Bobeanu, consiliera PER, ar fi citit Codul Administrativ ar fi știut că poate supune la vot modul de desfășurare a sedinței, lucru insistat chiar de către consilierul Popa. Așadar, consiliera PER, conștientă, face de râs grupul PER din Consiliul Local, jignind alt consilier care într-adevăr cunoaște Codul Administrativ, în timp ce dumneaiei nu are cunoștință de obligațiile care-i revin, atunci când prezidează o ședință,

1. Proiect de hot. rectificare buget local pe anul 2023

2. Proiect de hot. rectificare buget la Filarmonica Ion Dumitrescu

3. Proiect de hot. aprobare buget la societatea ETA S.A. pentru anul 2023

4. Proiect de hot. aprobare buget și listă de investiții la Piețe Prest SA pentru anul 2023

5. Proiect de hot. aprobare calendar evenimente cultural-artistice pentru anul 2023

6. Proiect de hot. aprobare Acord de colaborare cu UAP Filiala Râmnicu Vâlcea

7. Proiect de hot. alocare 20.000 de lei pentru organizarea unei Stagiuni de 4 concerte

8. Proiect de hot. mandatare reprezentanți municipiu în AGA la Piețe Prest

9. Proiect de hot. vacantare două posturi de administrator la societatea Piețe Prest S.A.

10. Proiect de hot. mandatare reprezentant municipiu în AGA la societatea Apavil S.A.

11. Proiect de hot. acordare mandat reprezentantului municipiului în AG a ADI APA VÂLCEA

11.1. Raport

12. Proiect de hot. acordare mandat special reprezentantului municipiului în AG a ADI APA VÂLCEA să aprobe documentații pt. serviciul de alimentare

12.1. Anexa nr.1.Strategia privind serviciul de alimentare apa si canal

12.2. Anexa nr.2 .Studiul de specialitate- indicatori de performanța

12.3. Anexa nr.3 .Regulamentul serviciului modificat și completat

12.4. Anexa nr 4. Act aditional

12.5. Anexa la Act aditional

12.6. Anexa la Regulament -cu indicatorii pentru 2023

13. Proiect de hot. aprobare actualizare Strategie Locală de Alimentare cu Energie Termică

13.1 Anexă Strategie

14. Proiect de hot. aprobare DALI pentru obiectivul Creșterea eficienței energetice în sediul administrativ al Primăriei

15. Proiect de hot. aprobare DALI pentru proiectul Cresterea performanței energetice blocuri LOT I

16. Proiect de hot. modificare stat de funcții CPV

17. Proiect de hot. aprobare cuantum alocatie zilnică de hrană pentru beneficiarii din CPV

18. Proiect de hot. prelungire perioadă de valabilitate PUG

19. Proiect de hot. modificare și completare HCL 10 din 2023

20. Proiect de hot. completare anexă la Contractul de delegare servicii publice de administrare domeniu public și privat

21. Proiect de hot. stabilire salarii aparat de specialitate primar

22. Proiect de hot. stabilire salarii la DAS

23. Proiect de hot. stabilire salarii la Creșa Râmnicu Vâlcea

24. Proiect de hot. stabilire salarii la DADP

25. Proiect de hot. stabilire salarii la SCM

26. Proiect de hot. acordare normă de hrană personalului Direcției Poliției Locale

27. Proiect de hot. prelungire durată contract de închiriere încheiat cu Arhiepiscopia Râmnicului

28. Proiect de hot. schimbare destinație imobile-construcții situate în str. Copăcelu nr.178

29. Proiect de hot. achiziționare servicii juridice în dosarul nr.965-90 din 2015

30. Proiect de hot. aprobare Raport evaluare activitate asistenți personali, în perioada iulie-decembrie 2022

Punct suplimentar 1. Proiect de hot. suportare sumă din bugetul local pentru lucrări construire acoperiș

Punct suplimentar 2. Proiect de hot. aprobare DALI pentru proiectul Creșterea performanței energetice LOT IV (bloc R24)

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.