95 total views

Prefectul judeţului Vâlcea, Mircea Nadolu, în calitate de Preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, a dispus măsurile necesar a fi întreprinse pentru prevenirea producerii unor inundaţii la nivelul localităţilor judeţului, comunicându-le tuturor primarilor și Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, prin următoarea circulară:

“Având în vedere prognoza meteorologică pentru următoarea perioadă, când se vor înregistra temperaturi peste media multianuală, însoţite de ploi slabe cantitativ, ceea ce va conduce la topirea într-un ritm accelerat a stratului de zăpadă existent, pentru prevenirea producerii unor inundaţii la nivelul localităţii dumneavoastră, vă solicităm, în calitate de Preşedinte al Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, să dispuneţi, în regim de urgenţă, următoarele măsuri:
● decolmatarea şi întreţinerea şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale, precum şi decolmatarea secţiunilor de scurgere a podurilor şi podeţelor;
● îndepărtarea deşeurilor şi a materialului lemnos din albiile şi de pe malurile cursurilor de apă şi în special a celor existente în secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor;
● îndepărtarea materialului lemnos existent pe cursul formaţiunilor torenţiale din zona localităţilor;
● constituirea stocurilor minime de materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor şi instruirea membrilor Serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;
● postarea pe site-ul primăriei a prevederilor planurilor locale de apărare împotriva inundaţiilor aprobate pentru perioada 2014 – 2017 (inclusiv a planurilor de situaţie a localităţilor pe care au fost delimitate zonele inundabile);
● afişarea la sediul primăriei a noilor planuri de situaţie a unităţii administrativ teritoriale pe care sunt delimitate zonele inundabile din revărsări de cursuri de apă, scurgeri de pe versanţi şi ape interne, precum şi a semnificaţiei codurilor de culori folosite pentru avertizările meteorologice şi hidrologice;
● organizarea unor adunări cetăţeneşti, în care să se prezinte populaţiei zonele cele mai expuse riscului de inundaţii din localitate, responsabilii cu avertizarea populaţiei din satele aparţinătoare, măsuri ce se vor întreprinde de administraţia publică locală, precum şi măsurile ce trebuie luate de fiecare cetăţean pentru a-şi apăra viaţa şi bunurile.
Vă reamintim, de asemenea, că responsabilitatea privind gestionarea unor evenimente deosebite, anunţarea acestora sau informarea cu privire la producerea unei situații de urgență pe raza localității dumneavoastră, vă revine în totalitate. “

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.