206 total views

Centrul Exploatare Vest a desfăşurat în perioada 04 – 10 august 2018, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util, printre care și o intervenție la rețeaua de apă stradală din orașul Băile Govora – str. Palangine, unde s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la stare inițială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • au fost identificate și înlocuite apometre și piese defecte ale branșamentelor de apă potabilă în satele Văleni, Șerbănești și Păușești – com. Păușești Măglaș; satele Pietrarii de Sus, Cuculici, Anghelești și Brodele – com. Pietrari și satul Gurișoara din com. Mihăești;

 • a fost igienizat perimetrul rezervorului de înmagazinare apă Palangine;

 • s-au efectuat operațiile necesare realizării instalației de preluat probe apă la rezervorul stației de apă Bunești;

 • a fost golit, igienizat și umplut cu apă potabilă rezervorul de inmagazinare apă Păușești – Otăsău, din incinta stației de apă Barcanele;

 • s-a urmărit în permanență funcționarea echipamentelor la stațiile de pompare din cadrul Sectorului Govora (Păușești – Otăsău, Pietrari și Bunești), la stațiile de epurare de la Pietrari, Mihăești și Bunești și la stațiile de repompare din Păușești – Otăsău, Pietrari și Bunești;

 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești – Otăsău, Pietrari și Frâncești, cât și ai apei menajere descărcate în pârâul Govora de la cele 2 stații de epurare, Bunești și Mihăești, respectiv în râul Otăsău de la stația de epurare Pietrari;

 • s-au golit manual căminele stațiilor de repompare apă uzată nr. 10 și nr. 17 din localitatea N. Bălcescu;

 • s-a asigurat buna funcționare a stațiilor de repompare apă potabilă SP1-Romani, SP2- Pădurețu din orașul Băbeni;

 • au fost efectuate lucrări de îndiguire și decolmatare canal a lacului de captare și de reamenajare a șenalului aferent stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Șirineasa, pe firul râului Luncavăț;

 • s-a asigurat buna funcționare a stației de epurare ape uzate Valea Bălceasca din loc. N. Bălcescu, a stației de repompare apă potabilă Pădurețu și a rețelei de apă potabilă din localitatea Galicea, la care s-au efectuat și operațiuni de aerisire;

 • s-au vidanjat căminele stațiilor de repompare apă uzată și căminele de canalizare, care necesită vidanjare periodică, din localitățile N. Bălcescu și Șirineasa;

 • au fost efectuate lucrări de reparații la rezervorul de acumulare apă Rotărăști;

 • s-a monitorizat rețeaua de apă a orașului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă;

 • s-a asigurat calitatea apei și buna funcționare a stațiilor de captare, tratare și distribuție a apei din Șirineasa și localitatea N. Bălcescu – Predești și Corbi, precum și buna funcționare a rețelei de canalizare Corbi-Rotărăști, loc. N. Bălcescu.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.