234 total views

Întrucât în ultimele zile în presa locală au fost publicate o serie de articole privind calitatea apei în judeţul Vâlcea, dorim să facem o serie de precizări pentru a nu se înţelege, la o lectură superficială a textului, că apa livrată populaţiei nu este una de calitate.

Aşadar, pentru buna informare a cetăţenilor judeţului Vâlcea, conducerea SC Apavil SA dă asigurări că apa potabilă furnizată clienţilor săi respectă toate cerinţele de calitate în vigoare.
Calitatea serviciilor furnizate stabilite prin reglementările aplicabile şi prin garanţiile furnizate utilizatorilor de către operatorul de apă în contractul de branşare / racordare şi utilizare a serviciilor, a funcţionat în regim permanent şi obligatoriu. Apavil deţine certificatele de conformitate acordate de organismul european de certificare Bureau Veritas Certification privind funcţionarea Sistemului Integrat de Management al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale cf. ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 şi OH SAS 18001:2007.
Monitorizarea şi controlul calităţii apei potabile furnizate se asigură prin intermediul laboratoarelor proprii de analiză a calităţii apei potabile. Monitorizarea de control a calităţii apei potabile se realizează prin stabilirea şi aplicarea unor programe de monitorizare care să controleze modul în care calitatea apei potabile corespunde cerinţelor legislative, prin care se specifică numărul de probe şi frecvenţa de prelevare şi analiză. Monitorizarea de control a calităţii apei potabile este asigurată de Apavil prin laboratorul LCAP Valea lui Stan – pentru centrele de exploatare Nord şi Vest, precum şi prin laboratorul LCAP al Staţiei de Tratare Nord – pentru centrele de exploatare Rm. Vâlcea, Sud, precum şi pentru localităţile Horezu, Vaideeni şi Cernişoara.
Rezultatele monitoring-ului de control al Apavil şi de audit al DSP Vâlcea validează calitatea apei potabile furnizate consumatorilor situaţi în aria de operare licenţiată a operatorului.
Pentru exemplificare, informăm opinia publică din judeţul Vâlcea că în cursul anului 2014, în cadrul laboratorului LCAP Staţia de Tratare Nord s-au recoltat şi analizat 1.672 de probe pentru localităţile Ocnele Mari, Horezu, Vaideeni, Drăgăşani, Bălceşti, Băile Olăneşti, Rm. Vâlcea, Vlădeşti, Păuşeşti Măglaşi, Cernişoara, Mihăeşti şi Prundeni. Prin activitatea laboratorului LCAP Rm. Vâlcea se verifică lunar atât valorile unor parametri pe flux, cât şi conformitatea produsului apă potabilă, prin parametrii chimici şi bacteriologici prevăzuţi de normative.
În ceea ce priveşte activitatea laboratorului LCAP Valea lui Stan, în cursul anului 2014 s-a realizat monitorizarea calităţii apei potabile produsă şi furnizată conform programului cod PC-L-01/2014 şi PC-L-02/2014, raportându-se rezultatele obţinute cu interpretarea Legii nr. 458/2002, republicată. Astfel, zilnic au fost prelevate probe de apă pentru controlul interfazic al procesului tehnologic, concentraţiile determinate fiind conforme autorizaţiei de gospodărire a apelor. În cursul anului trecut, prin laboratorul de la Valea lui Stan s-a realizat participarea la teste de competenţă şi comparări interlaboratoare pentru demonstrare şi susţinerea competenţei (cerinţa ISO CEI 17025/2005). De asemenea, au fost menţinute acreditarea RENAR cu extinderea domeniului de acreditare cu 3 încercări, precum şi înregistrarea laboratorului în Registrul Sănătăţii.

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.