224 total views

Personalul de întreţinere şi reparaţii al Apavil – Centrul de Exploatare Vest a executat o serie de lucrări în ultima perioadă în întreaga arie de operare. Astfel, în sectorul Băile Govora s-a intervenit în vederea eliminării pierderilor de apă pe reţeaua de distribuţie în Păușești Otăsău și Băile Govora – hotel Belvedere, precum şi la mai multe branşamente individuale din Băile Govora, Mihăești și Păuşeşti Otăsău.

Apavil_Interventie2

Au continuat lucrările de înlocuire a rețelei de distribuție a apei potabile prin montarea conductei PEHD De160 pe str. T. Vladimirescu ( zona Goscom – Băile Govora) și s-a turnat beton pentru aducerea la starea inițială a zonei. S-a înlocuit pompa defectă la Stația de apă Rîpănești – Bunești pentru reluarea alimentării cu apă, iar la Mihăești, sat Gurișoara s-a făcut o debranșare la un utilizator. Nu în ultimul rând, a fost monitorizată funcţionarea grupurilor de pompare şi repompare apă potabilă din Păuşeşti Otăsău şi Buneşti și s-a pus în funcțiune cazanul cu combustibil solid de la Stația de Apă Barcanele.
În sectorul Horezu au fost decolmatate şi curăţate manual şi mecanic prizele şi grătarele de captare de suprafaţă Rîmești și Romani, curățate și spălate căminelor de vizitare și rețeaua de canalizare de pe str. Eroilor, Independenței și G. Coșbuc.
S-au făcut intervenţii în vederea eliminării pierderilor de apă pe rețeaua de alimentare cu apă: intervenții pe conducta PEHD De75 în sat Izvorul Rece și pe branșamentele individuale din Ursani, Romanii de Sus, Ifrimești și str. Parcului – Horezu. S-a asigurat asistență tehnică la lucrările de reabilitare în Vaideeni și Izvorul Rece și pentru branșamente îndividuale pe str. C-tin Brîncoveanu – Horezu. Nu în ultimul rând, s-au finalizat lucrările de montare conductă alimentare apă PEHD De63 și refacere branșamente individuale pe str. Tudor Vladimirescu și s-a turnat beton pentru refacerea zonei de intervenție.
În sectorul Băbeni s-a procedat la monitorizarea zilnică a funcţionării staţiilor de apă Predeşti şi Corbi (comuna Nicolae Bălcescu), a staţiei de epurare Valea Bălcească, a staţiei de apă Şirineasa şi a staţiilor de epurare Şirineasa şi Slăviteşti. De asemenea, au avut loc intervenţii în vederea eliminării pierderilor de apă pe reţeaua de distribuţie a apei potabile situată în Băbeni – pe str. Dragoș Vrânceanu, Berberiței și Unirii, precum și la branșamente individuale în Șirineasa. S-au decolmatat, curăţat şi spălat staţiile de pompare ape uzate din comunele Nicolae Bălcescu şi Şirineasa, totodată fiind asigurată asistența tehnică pentru realizarea racordului de canalizare la utilizatorii din Nicolae Bălcescu.
Activitatea săptămânală din sectorul Băbeni a mai vizat: monitorizarea zilnică a funcţionării staţiilor de pompare şi repompare Romani – Pădureţu şi Băbeni; începerea lucrărilor pentru reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și branșamente pe str. Parcului; verificarea rețelei noi de canalizare de pe str. Calea lui Traian și efectuarea de racorduri de canalizare la abonații existenți; urmărirea lucrărilor de săpătură mecanică la montarea conductelor de apă pe str. Dragoș Vrânceanu și Calea lui Traian și branșamente individuale pe str. Dragoș Vrânceanu, de apă şi canalizare pe Calea lui Traian și rețea canalizare și racorduri pe Dragos Vrânceanu, precum şi branșamente individuale apă – Valea Mare.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.