217 total views

Solutia pe scurt pentru Nicolaescu Florian și Ilie Fîrtat

1. În baza art.5 C.pen. cu aplicarea Deciziei CCR nr.265/06.05.2014, reţine în mod global, ca fiind lege penală mai favorabilă legea veche. (C.pen. de la 1968) 1. În baza art. 396 alin. 2 C.pen. condamnă pe inculpatul FÎRTAT ILIE, la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual în formă continuată prev. şi ped. de art. 289 alin. 1 C.pen.1968 cu aplic art. 41 C.pen.1968 şi art. 5 C.pen. În baza art. 16 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind codul penal şi art. 861 C.pen. 1968 dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi fixează termenul de încercare de 7 ani conform art. 862 C.pen. 1968. Pe durata termenului de încercare obligă pe inculpatul Fîrtat Ilie să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 863 al. 1 lit. a-d C.pen. 1968 respectiv: – să se prezinte la sediul Serviciului de Probaţiune Vâlcea, la termenele stabilite de consilieri; – să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; – să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; – să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatului Fîrtat Ilie asupra dispoziţiilor art. 864 C.pen. 1968. cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei în întregime, în cazul neîndeplinirii cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere, a obligaţiilor stabilite de instanţă ori în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, până la expirarea termenului de încercare. În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen.1968 aplică inculpatului Fîrtat Ilie pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C.pen.1968, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat , a cărei executare o suspendă conform dispoziţiilor art. 71 alin. 5 C.pen. 1968.

2.În baza art. 386 C.pr.pen schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului NICOLAESCU FLORIAN, din infracţiunea de uz de fals prev. de art. 323 teza I C.pen. şi fals în declaraţii prev. de art. 326 C.pen., cu aplic art. 38 C.pen, in infracţiunea de uz de fals prev. de art. 291 C.pen.1968 şi fals în declaraţii prev. de art. 292 C.pen.1968, cu aplic art. 33 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. În baza art. 396 alin. 2 C.pen. condamnă pe inculpatul NICOLAESCU FLORIAN, la: – pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prev. de art. de art. 291 C.pen.1968. – pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii fals în declaraţii prev. de art. 292 C.pen.1968 În baza art. 33 lit. a şi art. 34 alin. 1 lit. b C.pen.1968 contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă şi dispune ca inculpatul Nicolaescu Florian să execute pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art. 16 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind codul penal şi art. 861 C.pen. 1968 dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi fixează termenul de încercare de 7 ani conform art. 862 C.pen. 1968. Pe durata termenului de încercare obligă pe inculpatul Nicolaescu Florian să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 863 al. 1 lit. a-d C.pen. 1968 respectiv: – să se prezinte la sediul Serviciului de Probaţiune Bucureşti, la termenele stabilite de consilieri; – să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; – să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; – să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatului Nicolaescu Florian asupra dispoziţiilor art. 864 C.pen. 1968. cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei în întregime, în cazul neîndeplinirii cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere, a obligaţiilor stabilite de instanţă ori în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, până la expirarea termenului de încercare. În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen.1968 aplică inculpatului Nicolaescu Florian pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C.pen.1968, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat , a cărei executare o suspendă conform dispoziţiilor art. 71 alin. 5 C.pen. 1968. 3.În baza art. 386 C.pr.pen schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatei S.C SACOMET S.A, din infracţiunea de uz de fals prev. de art. 323 teza I C.pen. şi fals în declaraţii prev. de art. 326 C.pen., cu aplic art. 38 C.pen, in infracţiunea de uz de fals prev. de art. 291 C.pen.1968 şi fals în declaraţii prev. de art. 292 C.pen.1968, cu aplic art. 33 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen. raportat la art. 711 alin. 2 C.pen.1968, condamnă pe inculpata SC. SACOMET SA, la: – pedeapsa de 400.000 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prev. de art. 291 C.pen.1968. – pedeapsa de 400.000 lei amendă penală pentru săv infracţiunii de fals în declaraţii prev. de art. 292 C.pen.1968. În baza art. 33 lit. a şi art. 401 C.pen. 1968 contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă penală şi dispune ca inculpata SC SACOMET SA să execute pedeapsa de 400.000 lei. În temeiul art. 716 C. pen. 1968 raportat la art. 532 alin. 2 C.pen. 1968 aplică inculpatei SC SACOMET S.A pedeapsa complementară a interzicerii de a participa direct sau indirect la procedurile de achiziţie publică pe o perioadă de un an. În baza art. 47915 alin. 1 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatei asupra nerespectării dispoziţiilor art. 531 alin. 3 lit. d) C.pen.1968., ce are drept consecinţă dizolvarea persoanei juridice sau suspendarea activităţii sau a uneia din activităţile societăţii. În baza art. 25 alin. 3 C.pr.pen. desfiinţează înscrisurile intitulate „ certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local” nr.4869 din data de 22.03.2013 şi nr.2012 din data de 05.02.2012. În baza art.274 alin.1 C.pr.pen. obligă inculpaţii la plata sumei de 3.000 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei, care se va depune la Judecătoria Horezu, potrivit art. 409-410 C.pr.pen. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului de Probaţiune Vâlcea, Serviciului de Probaţiune Bucureşti şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 03.04.2018.

Distribuie

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.