220 total views

Prin Hotărârea Guvernului nr.873 din 07/10/2014, se acordă crescătorilor de animale ajutor financiar în vederea ameliorării raselor de animale.

Beneficiarii sprijinului sunt:

– crescători de ovine/bovine, persoane fizice care dețin certificat de producător;
– crescători de ovine/bovine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, constituite conform Ordonanței de urgență nr.44/2008
– crescători de ovine/bovine, persoane juridice, precum și orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică, constituite conform legii.

Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să dețină :

– minimum 150 de capete și maximum 1000 de capete femele ovine/beneficiar, în vederea achiziționării de berbeci de reproducție din rase specializate;

– minimum 3 capete și maximum 10 capete de vaci/beneficiar, în vederea achiziționării de juninci din rase specializate.

Prin excepție, pot beneficia de ajutor și crescătorii de animale care dețin mai puțin de 3 capete de vaci, dacă sunt membri în forme asociative legal constituite. Cuantumul sprijinului financiar este de 2500 lei/cap berbec de rasă specializată și 5000 lei/cap junincă din rasă specializată.

Pentru obținerea sprijinului, solicitanții depun cerere la Direcția pentru Agricultură până la data de 10 noiembrie 2014, însoțită de următoarele documente:

– copie a documentului de identitate al solicitantului ( BI/CI) persoană fizică, și după caz, împuternicire sau procură notarială și copie a documentului de identitate al reprezentantului legal;
– copie a certificatului de producător vizat la zi, în cazul persoanelor fizice;
– copie a certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului sau Registrul național al asociațiilor și fundațiilor, sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea în cazul persoanelor juridice, precum și copie a documentului de identitate (BI/CI) al împuternicitului;
– dovadă de cont activ bancă/trezorerie;
– document care atestă înscrierea animalelor în Registrul Național al Exploatațiilor;
– angajament prin care se obligă să mențină animalele achiziționate minimum 3 ani și să înscrie în Registrul genealogic femelele obținute;
– copie după prima și ultima pagină a Registrului individual al exploatației;
– adeverință emisă de către medicul veterinar care atestă că toate bovinele, ovinele din exploatație sunt cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, iar acțiunile prevăzute sunt efectuate la zi;

– copia facturii fiscale de achiziție a berbecilor sau junincilor din rase specializate;

– adeverință care să ateste calitatea de membru al unei forme asociative pentru crescătorii care dețin sub 3 vaci;

– copie a certificatului de origine a animalelor achiziționate, vizat de Oficiul Județean pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie;

– copie a buletinului de însămânțări artificiale sau adeverință de montă naturală în cazul achiziționării junincilor din rase specializate.

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.