1,664 total views

…de a colabora și răspunde solicitărilor transmise. Astfel, din răspunsul oficial al ADI Apa, s-a reținut că aceasta a făcut toate eforturile pentru a susține proiectul regional de apă și apă uzată, dar reprezentanții primăriilor, adică primarii, refuzau să dea curs solicitărilor lor și ale Apavil.

Pentru ca proiectul să aibă un final a fost nevoie să fie parcurse mai multe etape procedurale – pregătirea, evaluarea, dar și aprobarea investițiilor incluse în proiect. Proiectul în discuție este analizat din punct de vedere tehnico–economic și financiar de către Autoritatea de Management a Programului Operațional Infrastructură Mare (AM POIM), în cadrul unui grup de analiză, care beneficiază de asistență tehnică europeană JASPERS. Așadar, Apavil a contractat o asistență tehnică care să asigure întocmirea documentației aferente, iar consultantul este EPTISA România.

Între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (la acea dată), în calitate de AM-POIM și Apavil, în calitate de beneficiar al finanțării, s-a încheiat contractul de finanțare nr.58/23.05.2017 pentru proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru acest proiect. Documentația aferentă proiectului elaborată de către Eptisa a fost transmisă de către Apavil S.A, în mai multe rânduri (în prezent revizia a 8-a) spre verificare AM POIM/JASPERS, demarându-se astfel procesul iterativ de evaluare care s-a dovedit a fi un unul de durată, prin verificările repetate încercându-se aducerea documentației aferente proiectului la standardele de calitate impuse de Comisia Europeană.

Ȋn cadrul acestui proces, AM POIM/Jaspers și BEI au analizat documentaţia elaborată şi au transmis recomandări pentru îmbunătățirea prezentării proiectului, astfel încât acesta să poată fi aprobat de către CE. Ca urmare a modificării criteriilor de eligibilitate pentru investiții și a recomandărilor /observațiilor transmise de către AM POIM/ Jaspers și BEI, Eptisa a fost nevoită să revizuiască de mai multe ori SF-ul aferent proiectului.

Ȋn urma misiunilor de verificare derulate pe parcursul pregătirii proiectului anumite localități au fost excluse de la investiții atât în domeniul infrastructurii de apă, cât și în domeniul infrastructurii de apă uzată, pe criterii de eligibilitate. Conform directivelor CE, o localitate poate fi eligibilă în cadrul proiectelor POIM dacă îndeplinește cumulativ criterii financiare și administrative. Astfel, în urma revizuirilor criteriilor de eligibilitate și, în consecință a revizuirii documentațiilor conform solicitărilor organismelor de control și de verificare menționate mai sus, anumite localități nu au mai îndeplinit criteriile de eligibilitate financiare (1250 de Euro/ locuitor beneficiar pentru sistemele de alimentare cu apă și/sau 2500 Euro/locuitor echivalent pentru sistemele de canalizare).

În plus, anumite investiții au fost scoase din proiect pe baza restricțiilor impuse de Administrația Bazinală Apă Olt, care pentru emiterea avizului a transmis o informare referitoare la prevederile din legislația națională, care interzic execuția lucrărilor de extindere a rețelelor de alimentare cu apă fără realizarea sau extinderea corespunzătoare și concomitentă a rețelelor de canalizare.

În ciuda tuturor eforturilor/insistențelor reprezentanților ADI Apa-Apavil-Eptisa, de a se lua o decizie clară și definitivă privind investițiile ce urmează a fi incluse în cererea de finanțare și de a nu mai fi excluse localități din cadrul Proiectului, nu s-a putut constitui un criteriu final pentru eligibilitatea investițiilor. Principalele întârzieri în finalizarea proiectului au fost generate de numeroasele etape de modificare a procedurilor/cerințelor de verificare impuse de autoritățile centrale implicate și mai sus enumerate, dar și de neimplicarea autorităților executive ale anumitor UAT-uri care au refuzat să pună la dispoziție documente/terenuri necesare, de retragerea din proiect a unor UAT-uri, de procedura de emitere a avizului de către SGA Vâlcea.

Pentru a acorda Apavil sprijin în implementarea proiectului, ADI Apa s-a implicat în limitele competențelor prevăzute de statut, în soluționarea problemelor menționate anterior, participând la vizitele în teren, efectuând demersuri în scopul obținerii unor HCL-uri și a insistat, împreună cu Apavil și Eptisa, ca AM POIM să ia o decizie definitivă cu privire la investițiile care urmează a fi evaluate și incluse în cererea de finanțare, pentru a se evita alte comentarii/observații din partea acestei autorități, care să necesite revizuirea la nesfârșit a documentației aferente proiectului, în baza unor criterii neclare de eligibilitate și să pună în pericol finanțarea acestuia.

Întrucât, în urma misiunilor de verificare derulate pe parcursul pregătirii proiectului, anumite localități au fost excluse de la investiții ADI Apa, alături de CJVL și Apavil s-au adresat în scris, Ministrului Fondurilor Europene (la acea dată) cu rugămintea de a le acorda sprijin în identificarea resurselor financiare necesare pentru implementarea obiectivelor de investiții aferente localităților excluse de la finanțare din acest proiect.

La inițiativa ADI Apa, precum și la solicitarea Apavil, au fost organizate la sediul Asociației întâlniri în care au fost dezbătute problemele întâmpinate în implementarea proiectului, în scopul identificării unor soluții de rezolvare a acestora. Periodic, în cadrul ședințelor AGA a ADI Apa, reprezentanții Apavil S.A. și Eptisa au prezentat asociaților problemele întâmpinate și stadiul implementării.

În luna iunie 2021, Eptisa a înaintat Apavil S.A. ultima revizie a SF-ului, care ulterior a fost transmisă AM -POIM și BEI în vederea verificării și aprobării. În prezent, pe baza ultimei liste de verificare, SF-ul este revizuit (revizia a 8-a) de către Eptisa, în baza observațiilor comunicate de către AM POIM și BEI.

ADI Apa a susținut tot timpul Apavil S.A., în acest demers, constituind interfața pentru discuții, între acesta și reprezentanții UAT-urilor, parte din Proiect, efectuând demersuri în scopul obținerii documentelor necesare operatorului regional, însă trebuie subliniat faptul că de foarte multe ori în implementarea proiectului au apărut diverse impedimente cauzate de refuzul sau de întârzierea reprezentanților localităților incluse în Proiect de a colabora și de a răspunde solicitărilor noastre și/sau ale Apavil S.A….

Acesta este punctul de vedere oficial al ADI Apa, cu privire la proiectul regional de apă, iar noi nu îl comentăm, deocamdată. Deși, fiind destul de clar explicat, dpndv, ADI Apa are o mare parte de vină, dar o vom explica într-un articol separat, ca și concluzie finală. Menționăm că răspunsul ADI Apa este scurtat, așa cum am considerat, iar cine este interesat – primari și nu numai – putem pune la dispoziție documentul oficial.

Episodul VII – corespondența instituțională – ADI Apa/Apavil/UAT-uri

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.