149 total views

Administraţia Naţională “Apele Române” aplică strategia şi politica naţionala în domeniul gospodãririi cantitative şi calitative a resurselor de apă şi urmãreşte respectarea reglementãrilor în domeniu. Prezentăm unele din principalele activităţi ale Sistemului de Gospodărire a Apelor Braşov din perioada imediat precedentă sau următoare :

În această perioadă s-a dat startul pentru refacerea planurilor de apărare împotriva inundaţiilor ale tuturor structurilor administrativ teritoriale din judeţ (Comitete locale pentru situaţii de urgenţă- în număr de 58), precum şi a planului judeţean Braşov , planuri ce vor avea valabilitate 4 ani (perioada 2014-2017). Instituţia noastră, care asigură Grupul de suport tehnic pentru apărarea împotriva fenomenelor meteorologice periculoase, inundaţiilor şi accidentelor la construcţii hidrotehnice în cadrul Comitetului judeţean Braşov pentru situaţii de urgenţă, acordă asistenţă tehnică de specialitate în vederea întocmirii planurilor amintite.

Până la sfârşitul anului curent, vor fi finalizate hărţile de hazard şi risc la inundaţii, conform angajamentelor faţă de Comisia Europeană. Prin programul Naţional ”PLANUL PENTRU PREVENIREA, PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC OLT” (P.P.P.D.E.I.), au fost acoperiţi8737 km de curs de apa din bazinul hidrografic Olt (din totalul de78.905 km de curs de apă cadastraţi din România),  în vederea realizării hărţilor de hazard şi risc la inundaţii. Aceste hărţi de hazard şi risc la inundaţii vor fi utilizate şi la elaborarea planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, dar şi la implementarea acestora de către Consiliile judeţene în Planul de Urbanism General.

Regimul hidrologic în jud.Braşov  înregistrează valori sub cele normale ale debitelor afluente, fiind totuşi suficiente rezerve de apă pentru alimentarea populaţiei, industriei şi agriculturii, îndeosebi volume de apă înmagazinate în lacurile de acumulare din judeţ destinate acestor scopuri (ac. Săcele şi ac.Dopca). Planul de restricţii şi folosirea apei în perioade deficitare a intrat totuşi în aplicare, preventiv, pentru unele folosinţe, de exemplu : SC Dorobeiul Cristian, Comuna Vulcan, Hoghiz, Racoş, Homorod, Rupea şi Feldioara, SC Nitroporos Făgăraş, SC Roman Braşov, SC Tong Construct Teliu şi Feldioara, SC Euroagregate, SC Irca Vulca, SC Sut-Icim,etc.

Instituţia noastră a realizat în ultima perioadă unele lucrări de reparaţii / întreţinere, precum şi de igienizare în zona cursurilor de apă, respectiv :

a) lucrări de igienizare cursuri apă – râu Oltla Hoghiz, pr. Bârsa zona com.Bod şi limitrof DN 13, pr. Remetea zona Apaţa şi pr. Valea Cetăţii, pr. Corlatla Arinişi pr. Cozd în intravilan Rupea, pr. Bodila Ormeniş.

b) lucrări de tăieri vegetative şi cosiri – defrişare perimetru lac Săcele sector adiacent DN 1A, râu Olt în zona localităţilor Podu Olt, Apaţa, Arini, Augustin, Dopca, Bogata, Ungra şi Făgăraş, pr. Homorodu Mare sector Ioneşti-Drăuşeni-Caţa-Homorod, pr.Homorodu Mic în intravilan Mercheaşa, pr.Bârsa zona com Bod şi limitrof DN 13, pr.Berivoi şi Racoviţa în zona Făgăraş, pr.Felmerla Felmer, pr Cozd în zona Dacia

c) lucrări hidrotehnice – lucrări terasamente pe pr Breaza, amonte localitate Breaza

În perioada 01-14 august 2013, Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov a monitorizat din punct de vedere al calităţii apelor un număr de 17 secţiuni – aferente corpurilor de apă naturale, 3 secţiuni – aferente corpurilor de apă puternic modificate, 2 secţiuni- aferente corpurilor de apă artificiale, 2 lacuri de acumulare, 9 foraje din cadrul subsistemului ape subterane, conform Manualului de Operare al Sistemului de Monitoring Integrat.

Pentru evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă sus menţionate s-au luat în considerare atât elementele biologice, cât şi elementele fizico-chimice generale, precum şi poluanţii specifici (elemente suport). Deasemenea s-a urmărit funcţionarea sistemelor de epurare aferente unui număr de 26 agenţi economici.

De la începutul anului şi până în prezent, prin activitatea de inspecţie a apelor,  au fost efectuate 180 controale privind respectarea legislaţiei din domeniul gospodăririi apelor la agenţi economici, autorităţi ale administraţiei publice locale şi persoane fizice, fiind aplicate sancţiuni (26 avertismente şi 1 sancţiune complementară).

Astfel de activităţi se desfasoară in toate Sistemele de Gospodărire a Apelor (SGA), din Bazinul Hidrografic Olt.

   Biroul de presa

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.