340 total views

Pentru asigurarea datelor și informațiilor de la stațiile din rețeaua hidrometrică națională în fluxul informațional operativ, precum și pentru standardizarea activițăților din cadrul Sistemului Național de Veghe Hidrologică și Hidrogeologică, în cadrul ANAR a fost dezvoltat programul HIDROLOG cu module dedicate activității operative (colectare, analiză, validare și transfer date) si activității de prelucrare a datelor.

În această etapă a dezvoltării, la nivelul fiecărei Administrații Bazinale de Apă a început implementarea modulului operativ și organizarea unor sesiuni de instruiri pentru utilizarea lui în regim operativ, acestea fiind susținute de echipa de dezvoltare și implementare formată din specialiști din cadrul A.N. ,,Apele Române’’ și din partea dezvoltatorului, la care participă reprezentanți ai stațiilor hidrologice, serviciilor hidrologice, dispeceratelor și IT.
Pentru testarea aplicației, ca bazin pilot a fost aleasă ABA Olt datorită particularităților acestei adiministrații (un număr mare de stații hidrologice – 7)
În perioada 21 – 22 august 2017, în cadrul ABA Olt, la nivelul celor șapte stații hidrologice și SPBHH (Serviciul Prognoze Bazinale Hidrologie si Hidrogeologie) a fost implementat programul HIDROLOG, însoțit de instrucțiuni de utilizare în format document și video, acestea fiind instalate pe stațiile de lucru disponibile la- Stațiile Hidrologice si SPBHH.
In perioada 30 august – 01 septembrie 2017 la sediul ABA Olt a avut loc sesiunea de instruire pentru utilizarea Porgramului HIDROLOG – modulul operativ.
Sesiunea de instruire s-a desfasurat pe parcursul a trei zile și a constat în descrierea modulului operativ – flux rapid, a capabilităților aplicației și de utilizarea aplicației în activitatea de colectare, analiză și validare a datelor în timp real în flux rapid.

Activitatea de colectare, analiză și validare a datelor s-a desfasurat în regim operativ, în două părți:

1. Activitate operativă – colectarea datelor de la stațiile hidrometrice și introducerea acestora în fluxul informațional pentru fiecare stație hidrologică de către reprezentanții acestora, sub coordonarea echipei de implementare, aceasta activitate operativă desfașurându-se în intervalul orar 06:00 – 08:30, după următorul program:

– orele 06:00-06:15, verificarea funcționării aplicației și a conexiunilor (comunicațiilor) intre aplicație și baza de date, respectiv bazele de date de la SGA, ABA și ANAR;
– orele 06:15–07:00, colectarea și înscrierea datelor din rețeaua hidrometrică a fiecărei stații hidrologice în fluxul informațional; analiza și validarea datelor;
– 07:00–08:30, verificarea replicării datelor de la stația hidrologică la ABA, analiza și validarea acestora în cadrul SPBHH; generarea telegramei hydra la nivelul stațiilor hidrologice (ca exercițiu) și la nivelul SPBHH pentru activitatea operativă; discuții legate de derularea activității operative.

2. Situatii de alertă hidrologica – s-au făcut exerciții de introducere (simulări) a datelor extraordinare (depășiri de cote de apărare și depășiri ale pragurilor de precipitații), de urmărire a replicării datelor și informațiilor între nivelurile din cadrul ANAR (Stația Hidrologică, SPBHH și ANAR) și a mesajelor de atenționare și avertizare generate automat în sistem.
Pentru situațiile în care nu există legături de comunicații- între aplicație și baza de date sau între bazele de date au fost prezentate modurile de înscrierea datelor și generarea fișierelor de date pentru transfer extern, independent de reteaua VPN a A.N. Apele Române.

De asemenea, au fost prezentate și modulele pentru înscrierea datelor și informațiilor prevăzute în complexul de observații și măsurători în perioada de iarnă asupra fenomenelor de gheață pe râuri și a stratului de zapadă, precum și modurile de actualizare a cheilor limnimetrice (exprimă grafic sau analitic legătura dintre debitul de apă care se scurge printr-o anumită secțiune a albiei și nivelul apei măsurat în acea secțiune). Activitatea s-a desfășurat în intervalele orare stabilite ca ținte, astfel încât la nivel național, datele analizate și validate în cele două locații (stațiile hidrologice și SPBHH) să fie disponibile în timp util, inclusiv în Sistemul Național de Prognoză Hidrologică.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.