1,112 total views

…și  transmite în acest sens, publicației TdV, un drept la replică în urma articolului „Pe cine mai trebuie Ștefan Prală să mulțumească” . Cu această ocazie aflăm că instituția vâlceană are disponibil un procent de maximum 50% din totalul posturilor vacante – 105 posturi. Deci, tot anul se vor face angajări la ABA Olt. Informațiile cuprinse în prezentul drept la replică au fost furnizate de către conducătorii locurilor de muncă implicate în articolul publicat, informații emise în scris sub semnătura.

În vederea unei corecte informări a publicului, referitor la articolul „Pe cine mai trebuie Ștefan Prală să mulțumească?”, difuzat la data de 14.05.2019, în publicația on-line „Timpul de Vâlcea’”, Administrația Bazinală de Apă Olt, vă precizează următoarele:

– A.B.A. Olt a înregistrat un deficit de personal în ultimii ani datorită faptului că mulți dintre salariați au îndeplinit condițiile de pensionare sau au solicitat încetarea raporturilor de muncă. Totodată, conform Ordonanței nr. 3/2017 începând cu iunie 2017 s-a suspendat ocuparea prin concurs a posturilor vacante, iar în anul 2018 prin OU 90/2017 s-a dat posibilitatea, în limita bugetului, de a se ocupa un procent de maximum 50% din totalul posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2018.

– La începutul anului 2019 la nivelul A.B.A. Olt exista un număr de 105 posturi vacante, situație care a pus în pericol funcționarea în condiții optime a activității, având în vedere și problemele majore provocate de inundațiile din perioada iunie-iulie 2018, care au necesitat intervenții în situatii de urgență, cât și acumularea a mii de ore suplimentare, în special pentru personalul care lucrează în ture ( S.H.I. Priza Olt, Dispecerat e.t.c.), ore suplimentare greu de recuperat din cauza acestei lipse de personal. De asemenea o parte dintre salariati au concediul de odihnă neefectuate integral în anul 2018.

– Începând cu ianuarie 2019 legislația a permis deblocarea ocupării prin concurs a acestor posturi.

– Concursurile s-au desfășurat și se desfășoară conform prevederilor H.G. 286/2011 și a procedurilor de lucru existente, emise în temeiul legii.

– Cu toate acestea, până în prezent s-au ocupat sau se află în procedură 1/3 din totalul posturilor vacante, insuficient pentru a desfășura activitatea în condiții normale.

– În ceea ce privesc concursurile organizate în cadrul ABA Olt nu a fost îngrădită participarea niciunei persoane.

– Comisiile de concurs, respectiv comisiile de soluționare a contestațiilor sunt constituite din specialiști din cadrul A.B.A./A.N.A.R., salariați cu pregătire și experiență profesională în domeniul postului pentru care se organizează concursul.

Referitor la posturile menționate în articol:

– 1 post inginer- Serviciul Promovare Investiții- Urmărire Investiții (PIUI)

În prezent activitatea serviciului se desfășoară cu 5 ingineri și un șef serviciu, fiecare inginer fiind “responsabil de investiție”(din toate sursele de finanțare). Responsabilul de investiție/lucrare are ca atribuții promovarea obiectivelor de investiții de către ABA Olt, promovarea nefiind făcută de către Administrația Națională ,,Apele Române”, forul superior doar avizează lucrările în CTE-ANAR, se ocupă de obținerea tuturor avizelor și acordurilor prevăzute de legislația în vigoare, participă în comisiile de licitații și verifică ofertele depuse de operatorii economici în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică de proiectare, execuție lucrări și supraveghere tehnică, verifică în teren stadiul execuției lucrărilor precum și toate documentele întocmite de constructor în vederea decontării lucrărilor realizate, fiind practic responsabil pentru derularea corespunzătoare a contractelor încheiate până la finalizarea lucrărilor și recepția investiției.

În anul 2018 organigrama serviciului era compusă din 6 ingineri și un șef serviciu, prin pensionarea unui inginer la începutul anului 2019 rămânând disponibil un (1) post vacant, nefiind creat ,,un post nou cu denumire pompoasă” așa cum ați prezentat în articolul mai sus menționat.

În programul de investiții al Administrației Bazinale de Apă Olt pe anul 2018, aprobat de către ordonatorul principal de credite- Ministerul Apelor și Pădurilor, au fost prevăzute 32 (treizecișidouă) obiective de investiții, din care în regim de urgență 18 obiective, promovate de către personalul serviciului PIUI în urma inundațiilor înregistrate în perioada iunie-iulie 2018 (lucrări pe teritoriul bazinului hidrografic Olt, respectiv în județele Harghita, Covasna, Sibiu, Brașov, Vâlcea și Olt).

Pentru realizarea programului de investiții conform programului aprobat, salariații serviciului au totalizat în anul 2018 un număr de 435 ore suplimentare. Având în vedere volumul de muncă raportat la personalul existent, nu au putut fi acordate zile de recuperare, o parte din ele fiind date în perioada aprilie-iunie 2019.

După cum se poate vedea, prin lucrările executate s-a îmbunătățit semnificativ activitatea ABA Olt față de perioada precedentă, în continuare având în promovare lucrări foarte importante pentru siguranța cetățenilor și pentru întreținerea lucrărilor hidrotehnice existente.

– 1 post inginer- Biroul Promovare și Implementare Programe și Proiecte Europene (PIPPE)

Activitatea acestui birou este susținută în prezent de 4 persoane ( 1 șef birou și 3 ingineri), existând un post vacant de inginer care nu a putut fi ocupat prin concurs în anul 2018 (conform legislației în vigoare la momentul respectiv).

Personalul biroului PIPPE este implicat în promovarea și aprobarea finanțării proiectului „Amenajarea complexă a afluenților Oltului de pe rama nordică a munților Făgăraș cu potențial de risc la inundații din viituri rapide”, investiție în valoare de aprox. 18 milioane de euro.

De asemenea, se fac demersuri pentru obținerea finanțării din fonduri nerambursabile și pentru alte 6 proiecte majore (din care 3 în județul Vâlcea) care au fost promovate de ABA Olt și incluse în Planul de Management al Riscului la Inundații (PMRI) aprobat prin Hotărâre de Guvern.

În afară de pregătirea și promovarea proiectelor europene, în colaborare cu serviciul Investiții au fost susținute documentaţiile tehnico-economice în cadrul şedinţelor CTE ANAR și MAP – au fost verificate notele de prezentare, anexele cu indicatori și devizele generale aferente obiectivelor de investiţii, cât şi alte materialele necesare (inclusiv documente de avizare), pentru obiectivele de investiții incluse în portofoliul Administrației Bazinale de Apă Olt.

Privind concursul pentru ocuparea postului de șofer în cadrul Compartimentului Mecanizare-Energetic din cadrul ABA Olt, vă comunicăm următoarele date:

– postul de șofer a fost scos la concurs în urma pensionării în data de 15.03.2019 a unui salariat.

– numărul conducătorilor auto (șoferi) din compartiment este subdimensionat existând probleme la acordarea concediilor de odihnă, orelor suplimentare, concediilor medicale, zilelor libere legale etc.

– activitatea compartimentului se desfașoară zilnic, inclusiv în weekend și sărbători legale, asigurand transportul la recoltările de probe și poluări accidentale.

– domnul Burlănescu Adrian activează la alt compartiment, respectiv compartiment coordonare intervenție rapidă, pentru care nu avem în organigramă obligația de asigurare cu șofer a activităților specifice acestui sector.

– domnul inginer Burlănescu Adrian are îndeplinite condițiile de conducere a autovehiculelor din parcul propriu, conform regulamentelor interne.

Totodata menționam că, compartimentul Coordonare Intervenție Rapidă nu a solicitat niciodată angajarea sau distribuirea unui șofer care să fie la dispoziția salariaților din acest compartiment.

  • Electrician și lăcătuș mecanic la SHI Priza Olt

Din numărul total de posturi prevăzut în organigramă și ștatul de funcții și de meserii de la SHI Priza Olt, 4 posturi au fost vacantate ca urmare a pensionării salariaților în anii 2017-2018 și sub incidența prevederilor OU 90/2017. Așadar, posturile la care faceți referire nu sunt posturi nou înființate.

Având în vedere că SHI Priza Olt este practic o stație de captare, pompare și transport a apei către platforma chimică a orașului și care aduce venituri însemnate în cadrul ABA Olt, activitatea se desfășoară în ture 24 h/zi, inclusiv sâmbăta, duminica și sărbători legale.

Datorită legislației în vigoare privind cadrul de desfășurare a activității în toate punctele de lucru din cadrul SHI, în cazul vacantării unui post, activitatea desfașurată în tură este perturbată, salariații existenți înlocuind prin rotație persoana care ocupă postul respectiv, acumulându-se astfel în 2018, un număr de peste 1000 ore suplimentare.

Totodată, fiind loc de muncă cu condiții periculoase și vătămătoare, personalul are dreptul la concediu de odihnă suplimentar, astfel că, la sfârșitul anului 2018 s-au înregistrat 527 de zile neefectuate de concediu.

Ca și concluzie, SHI Priza Olt nu poate funcționa în condiții normale decat cu întregul personal, fiind obligatoriu ca posturile precizate in articol sa fie ocupate de personal calificat în specificul activității.

Referitor la afirmația „un concurent a ajuns până în biroul mecanicului șef din fruntea administrației – Prală Ștefan – care a primit din partea acestuia mai multe amenințări ce au putut fi auzite până la etajul 6 al instituției”, vă comunicăm următoarele:

–          niciunul dintre participanții la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Administrației Bazinale de Apă Olt nu a intrat în biroului Directorului Ștefan Prală, pentru a face vreo sesizare cu privire la concursuri.

În ceea ce privește afirmația că anumiți salariați au fost văzuți la centrul comercial din apropierea sediului Administrației, menționăm că ieșirea din unitate se face pe bază de bilet de voie pentru interes personal, aprobat de către șeful direct al salariatului, doar cu condiția ca bunul mers al activităților profesionale să nu fie perturbat.

Totodată specificăm că programul de lucru al ABA Olt este de luni pană joi 7,30-16,00 și vineri 7,30-13,30. Prin excepție, anumiți salariați au solicitat program decalat, angajatorul aprobând acest pogram conform Codului Muncii și Regulamentului Intern aplicabil.

Considerăm că informațiile primite de către publicația on-line Timpul de Vâlcea sunt neconforme cu realitatea și afectează imaginea instituției, imaginea Administrației Naționale “Apele Române” și implicit a tuturor salariaților care își desfășoară activitatea în aceste instituții. Ne exprimăm speranța că în viitor, în vederea unei corecte informări a opiniei publice, publicația on-line Timpul de Vâlcea’’, va solicita și punctul de vedere al instituției noastre, în conformitate cu regulile deontologiei profesionale. Pentru corecta informare a opiniei publice, Compartimentul Comunicare și Relații cu Presa a fost abilitat să solicite redacției publicației on-line Timpul de Vâlcea, conform legislației în vigoare (art. 49 din Decizia nr 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual), postarea prezentului Drept la replică.

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.