209 total views

Riscul la inundații în bazinul hidrografic Olt

ABA OltProblema esenţială în managementul riscului la inundaţii este aceea a riscului acceptat de populaţie, ştiut fiind că nu există o protecţie totală împotriva inundaţiilor (risc zero), după cum nu există nici un consens general asupra riscului acceptabil.
Riscul la inundaţii este caracterizat de natura fenomenului de inundare (inundaţii din cursuri de apă, viituri rapide, inundaţii din creșterea nivelului apelor subterane, inundaţii excepționale generate de accidente / incidente la construcții hidrotehnice-diguri, baraje) şi probabilitatea de producere asociată acestora, corelat cu gradul de expunere al receptorilor (numărul persoanelor şi al bunurilor expuse riscului la inundații precum şi valoarea economică a acestora) și vulnerabilitatea la inundaţii a receptorilor, rezultând implicit că pentru reducerea riscului trebuie acţionat asupra acestor caracteristici ale sale.
Diminuarea consecinţelor inundaţiilor este rezultatul unei combinaţii ample, dintre măsurile şi acţiunile premergătoare producerii fenomenului (activităţi de prevenire, de protecţie şi de pregătire), cele de management din timpul desfăşurării inundaţiilor (acţiunile de răspuns întreprinse în timpul inundaţiilor, cunoscute sub denumirea de managementul situaţiilor de urgenţă) şi cele întreprinse post inundaţii (de reconstrucţie şi învăţăminte deprinse ca urmare a producerii fenomenului).
Conform cerințelor Directivei privind evaluarea și managementul riscului la inundații, până la 22 decembrie 2015, tuturor statelor membre le revine obligația să elaboreze Planurile de Management al Riscului la Inundaţii (cu raportare la C.E. – 22 martie 2016), pentru toate zonele identificate cu risc potențial semnificativ la inundaţii, aflate sub incidența art. 5 al Directivei (raportate la C.E. în martie 2012), pentru care, de altfel, s-au elaborat hărți de hazard și de risc la inundații, în conformitate cu Articolul 6 al Directivei (hărți raportate la C.E. în martie 2014).
Programul de măsuri în bazinul hidrografic Olt se bazează pe măsuri structurale și nonstructurale. Măsurile structurale au rol de protecţie, prevenire şi diminuare a efectelor inundaţiilor şi sunt aplicate în scopul reducerii debitului de vârf al viiturilor, a nivelurilor maxime în albie, a duratei viiturii, apărând bunurile şi populaƫia din albia majoră. Realizarea/ implementarea acestora presupune, de regulă, o perioadă îndelungată şi necesită o amplă analiză din mai multe puncte de vedere (criterii tehnice, economice, de mediu, sociale etc.).
Un exemplu de măsuri pentru reducerea hazardului sunt măsurile de împădurire, terasare a versanților cu livezi sau viță de vie, practicarea lucrărilor agricole perpendicular pe panta terenului, lucrări de combatere a torenților și a eroziunii solului, măsuri de evitare a unor construcții noi în zona inundabilă etc. Ca măsuri de creștere a rezilienței, amintim măsurile pentru creşterea gradului de conştientizare al comunităţii, măsuri privind prognoza inundaţiilor, măsuri privind managementul situaţiilor de urgenţă și nu în ultimul rând, măsuri de reglementare a construcțiilor aflate în prezent în zonele inundabile: măsuri de consolidare/ supraînălțare a locuinței, măsuri de impermeabilizare a structurii acesteia etc.
Măsurile care pot fi luate sunt complexe și necesită implicarea mai multor instituții, autorități locale, județene, bazinale, mai mulți „actori”, dintre care, cel mai important este chiar populația.
Planul de Management al Riscului la Inundaţii va sprijini procesul decizional și va contribui la creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a riscului la inundaţii, în special în zonele cu risc potențial semnificativ la inundaţii din B.H. Olt. Planul va fi elaborat și publicat pe site-ul Adminitrației Naționale “Apele Române”, al Administraţiei Bazinale de Apă Olt și al Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A.) până la data de 22 decembrie 2015 și, mai apoi, raportate către Comisia Europeană până în 22 martie 2016.
În cadrul sedinței comitetului de bazin Olt din data de 31.07.2015, va fi prezentat, ,,Planul de Management al Riscului la Inundații ,, în bazinul hidrografic Olt.
,,În acord cu legislația europeană și literatura de specialitate internațională, gestionarea riscului la inundaţii înseamnă aplicarea unor politici, proceduri şi practici având ca obiective identificarea riscurilor, analiza şi evaluarea lor, tratarea, monitorizarea şi reevaluarea riscurilor în vederea reducerii acestora, astfel încât comunităţile umane, toţi cetăţenii, să poată trăi, munci şi să-şi satisfacă nevoile şi aspiraţiile într-un mediu fizic şi social durabil’’, a declarat Ion Stoenescu, directorul ABA Olt.

 

Distribuie

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.