674 total views

Liceul Tehnologic „Henri Coandă” a împlinit în luna mai a acestui an 54 de ani de existență. Mircia Gutău știe? A participat? NU. NU A PARTICIPAT, deși conducerea liceului a transmis invitații către toate instituțiile publice, inclusiv parlamentari. Dintre aceștia nu a participat decât Bușu Adrian – vicepreședinte CJ Vâlcea, în rest nimeni.

Dar să vedem ce face astăzi LT „Henri Coandă” și prezentăm mai jos proiectele Erasmus + care continuă la unitatea școlară. Așadar, pentru doi ani de zile Liceul Tehnlogic ”Henri Coandă” este ancorat într-un nou proiect european Erasmus + denumit “Modern and activating methods indeveloping mathematical competences”.

Proiectul se desfășoară în parteneriat cu o școală din Polonia și una din Italia. Coordonatorul proiectului este prof. de matematică Paraschiv Emilia, iar din echipa de proiect fac parte prof. Tănăsescu Mariana, Vasilescu Maria, Nichita Ligia, Tudor Maria și Chișavu Nicolae. În perioada 21-25 mai 2018 s-a desfășurat o primă mobilitate a elevilor în orașul Somma Vesuviana- Italia. Zece elevi din clasele a XI-a însoțiți de prof. Nichita Ligia și prof. Chișavu Nicolae au participat, alături de o echipă asemănătoare din Polonia, la o serie de activități pregătite de școala parteneră din Italia. Elevii liceului vâlcean au putut observa atât ore de matematică, fizică, biologie cât și demonstrații de astronomie, robotică ș.a.m.d..

Gazdele au organizat lecții demonstrative susținute de renumiți profesori universitari din Italia de la care copiii au avut ce învăța mai ales că transmiterea informațiilor s-a făcut într-un mod activ folosindu-se dotări tehnologice de excepție. În cele cinci zile, cât a durat mobilitatea, elevii au participat activ și la multe activități extrașcolare în care s-a pus accent pe rolul educației nonformale și pe motodele moderne de învățământ. Au fost implicați în activități care au demonstrat, în special, că matematica poate fi îndrăgită și se regăsește în multe domenii. Elevii italieni au arătat cum principiile matematicii sunt folosite la cubul rubic sau la origami. Toți elevii din cele trei școli care participă la proiect au fost încântați de activitățile desfășurate.

Deloc de neglijat este și faptul că prin astfel de mobilități elevii au ocazia să-și îmbunătățească limba engleză și astfel să se integreze mai ușor într-o Europă unită așa cum își propune Uniunea Europeană. Satisfacția profesorilor provine din faptul că prin astfel de proiecte europene pot contribui la dezvoltarea persoanlă a elevilor pe care-i îndrumă și coordonează, deschizându-le noi orizonturi și perspective de viață. Iată de ce proiectele europene constituie o bună oportunitate atât pentru elevi cât și pentru profesori de a observa și alte sisteme educaționale din Europa de unde să acumuleze exemple de bune practici. În anul școlar 2018-2019 se vor desfășura alte trei mobilități, ale proiectului în care este angrenat Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” – Polonia, România și Italia.

Și pentru că a fost ziua liceului redăm câteva pasaje din mesajul transmis de către directorul unității școlare Rizea Daniel, dar și o scurtă informare despre ceea ce se dorește să nu mai fie – Liceul Tehnologic „Henri Coandă”

„Nota melancolică de tristețe planează sumbru asupra aspirațiilor absolvenților noștrii atât de clasa a VIII-a cât și de clasa a XII-a. Aici și-au făurit amintiri, au zidit clipe de neuitat, au râs, s-au îngrijorat. Ce le putem răspunde noi dascălii? Vă așteptăm la reuniunile viitoare? Unde? În fața porții? DA! Ar fi foarte dureros să se întâmple așa ceva! Cred cu tărie că acolo sus mai există o stea norocoasă pentru liceul nostru. Dragi elevi, aș dori să vă spun un lucru: indiferent de ce se va întâmpla, noi dascălii suntem pregătiți să vă ajutăm în continuare pentru a reuși în viață. Școala trebuie să fie principala voastră preocupare. Cu speranța că nu va fi ultima aniversare a liceului nostru, în încheiere, vreau să mulțumesc colectivului de cadre didactice, personalului didactic-auxiliar și nedidactic și de asemenea elevilor pentru munca, dăruirea și implicarea lor în buna desfășurare a procesului de învățământ. Mulțumesc, încă o dată tuturor invitaților care astăzi sunt alături de noi. Tuturor, vă doresc sănătate, putere de muncă și multe, multe împliniri pe toate planurile!”

Așa se încheie mesajul adresat tuturor celor prezenți la aniversarea cu ocazia împlinirii a 54 de ani de existență a Liceului Tehnologic „Henri Coandă”. Această unitate școlară este de foarte mult timp „în vizorul patronului de municipiu” Mircia Gutău cel care deși invitat, alături de colegii viceprimari, nu a participat la evenimentul ce a marcat peste jumătate de secol de existență, dar domniei sale, mare iubitor de educație, artă și cultură, i se datorează faptul că unitatea școlară urmează să fie desființată și în locul acesteia cine știe ce va răsări.

Evenimentul festiv a fost umbrit de temeri precum: „această aniversare ar putea fi ultima?”

Adunarea festivă a avut ceva solemn, exuberant, ceva mai special și anume –că undeva încă se mai poate decide soarta unității școlare și în nici un caz cea de desființare…Pentru că „într-o lume în care valorile sunt adesea confundate cu non-valorile, falsul cu autenticul, o lume care duce lipsă de repere, Liceul Tehnologic „Henri Conadă” este pus într-un con de umbră. Nu pot să nu precizez faptul că la ora actuală este în vigoare o hotărâre a Consiliului Local Municipal, prin care se dispune dizolvarea liceului nostru începând cu data de 01.09.2018. Și astăzi, noi profesorii, părinții și elevii ne punem întrebarea la care nu găsim sub nicio formă răspunsul: care au fost criteriile care au stat la baza luării acelei decizii, în condițiile în care noi ne situăm undeva la mijlocul oricărui clasament? De ce trebuie să se distrugă o bază materială complexă special adecvată domeniilor de specializare – stație ITP, parc auto, ateliere și laboratoare de specialitate? De ce trebuie să distrugem o școală care și-a menținut și diversificat calificările profesionale și totodată avea perspectiva de dezvoltare?”

Despre Liceul Tehnologic „Henri Coandă”

Inaugurată încă din 1964, la început ca și Școală Profesională, apoi Grup Școlar de Transporturi Auto și în cele din urmă Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, această instituție a dat zeci de promoții cu absolvenți calificați în domenii dintre cele mai diverse. S-a început cu cea mai frumoasă meserie și anume ,,mecanic auto”, iar din anul 1974 s-au pus bazele învățământului liceal având calificările electromecanic auto și poștă telecomunicații și astfel devine Grupul Școlar Industrial de Transporturi Auto. Din 1990 devine Grup Școlar ,,Henri Coandă”, moment în care pentru că se introduce profilul telecomunicații devine singura școală autorizată din județ. Se înfiintează și clase cu program sportiv, specialitatea fotbal, iar din 2012, poartă denumirea de Liceul Tehnologic „Henri Coandă”. În următorii ani școlari, aria specializărilor s-a diversificat și liceul are în palmares o paletă largă de calificări, respectiv, specializări pe cele 4 (patru) nivele de învățământ: gimnaziu-profil sportiv; liceal- teh. electrician electronist auto, transporturi, mecatronică, telecomunicații și automatizări; postliceală –teh. transporturi interne și internaționale electronică și automatizări și informatică, iar la învățământul profesional pe lângă calificarea de mecanic auto se adaugă și calificarea de confecționer produse textile.

În prezent, unitatea școlară vâlceană numără peste 700 de elevi, iar baza tehnico-materială s-a îmbogățit. Un aport substanțial a fost adus și de colectivul de cadre didactice, astfel încât instituția s-a transformat tot mai vizibil întru-un adevărat centru de educare și formare profesională. Aniversarea a fost un omagiu adus acestei prestigioase instituții și totodată o expresie a sentimentului de respect față de generațiile tinere care se pregătesc aici pentru viață și pentru muncă. Impulsionați de pasiunea meseriei lor, de idealul instruirii generației tinere, cadrele didactice au îndrumat an de an elevii, aceștia obținând rezultate remarcabile la olimpiade și concursuri școlare. Remarcabile sunt și rezultatele de la examenele de certificare a calificărilor profesionale, procentul de promovabilitate fiind de 98%.

De asemenea, din dorința de a fi o școală europeană, au fost implementate și derulate mai multe proiecte educaționale europene. În acest sens, s-au derulat mai multe activități cu elevi și cadre didactice în : Belgia, Anglia, Italia, Grecia, Norvegia și Portugalia. Trebuie remarcat faptul că în perioada 2017-2019, L.T. „Henri Coandă” derulează doua proiecte europene Erasmus+:

1.Metode moderne și activante pentru dezvoltarea competențelor matematice
– proiect în care vor fi implicați 20 de elevi care vor avea o mobilitate de 5 zile în Polonia și Italia (scopul principal fiind acela de îmbunătățire a abilităților matematice).

2.Aplicații practice de diagnosticare și reparare a m.a.i. dedicate elevilor de la învățământul profesional în care un număr de 32 de elevi vor efectua un stagiu de pregătire practică în Portugalia.

Distribuie

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.