1,607 total views

…intră pe platforma online a Primăriei Râmnicu Vâlcea, la secțiunea „ultimele noutăți”, găsești anunțul pentru servicii de dirigenție de șantier la proiectul „Amenajare Parc Știrbei Vodă”, atașate acestuia fiind caiet de sarcini, formulare, dar și draft contract, chiar dacă în anunțul publicitar la „condiții de participare” este specificat pe lângă celelalte documente obligatorii a fi prezentate și „draft de contract însușit”.

Totuși, site-ul Primăriei Râmnicu Vâlcea, de foarte mult timp (mai mult de 1 an), este extrem de slab vizualizat, iar tot ceea ce se publică în conținutul acestuia nu obține vizualizare, informația, de fiecare dată, fiind promovată la un nivel aproape inexistent. Anunțul în cauză, la ora publicării acestui articol, nu a depășit 18 vizualizări, deși este un anunț important. Acest „efect” ne dă de gândit cât de mult este interesată administrația locală de a primi cât mai multe oferte și a avea un „selecționer” final de calitate.

Revenind, municipiul Râmnicu Vâlcea a publicat anunțul pentru servicii de dirigenție de șantier pentru proiectul „Amenajare Parc Știrbei Vodă”, iar data limită pentru depunere ofertă este 25 ianuarie 2021, ora 23.59. Anunțul – cumpărare directă, criteriile de atribuire – prețul cel mai scăzut, valoarea estimată – 62.765 lei.

Serviciul de dirigenție șantier în cadrul proiectului este valabil până la recepția finală a obiectivului de investiții, respectiv 42 de luni de la data primirii ordinului de prestare a serviciilor. Oferta de prestare servicii trebuie să cuprindă – documente de calificare, propunere tehnică, draft de contract însușit și declarație privind respectarea obligațiilor din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, dar și propunerea financiară. Achiziția directă, nefiind o procedură propriu-zisă nu sunt aplicabile prevederile Legii nr 101/2016 – remediile și căile de atac în materie de atribuire contractelor de achiziție publică.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 1 august 2019, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Primăria Râmnicu Vâlcea, iar valoarea totală a proiectului este de 7.235.750 lei, din care Primăria contribuie cu 144.715 lei. Obiectivul specific al proiectului îl constituie reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul municipiului și transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate. În prezent, suprafața propusă pentru amenajare este împrejmuită cu un gard înalt, din plăci de beton prefabricate și nu există acces pietonal către Splaiul Independenței. Terenul în suprafață studiată este 10.423 mp.

Mai sus menționam că, potrivit anunț, serviciul de dirigenție oferit va fi pentru o perioadă de 42 de luni, dar în „caietul de sarcini” este stipulat ca și durată de execuție a lucrărilor o perioadă de 6 luni ! Ne poate explica cineva cum se poate traduce această nepotrivire !?!?

Distribuie acest articol să ajutăm Primăria să aibă cât mai mulți ofertanți, dacă site-ul oficial nu înregistrează vizualizări, să nu vină la contractare tot cei care fac parte din grupul de lucru bine stabilit !!! Hai, curaj ! Și tu poți oferi servicii de dirigenție, nu doar ei !

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.