200 total views

USR solicită Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea revocarea Hotărârii de majorare a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 din motive de legalitate

Uniunea Salvați România – Filiala Locală USR Râmnicu Vâlcea a depus astăzi, 12 februarie a.c., la registratura Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea o plângere prealabilă adresată Consiliului Local, prin care solicită revocarea H.C.L. nr. 495/2017 din motive de legalitate și emiterea unui nou act administrativ în conformitate cu legislația în vigoare.

USR Râmnicu Vâlcea consideră că H.C.L. nr. 495/28.12.2017 privind stabilirea nivelului impozitelor, taxelor și altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2018 a fost emisă cu nesocotirea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările ulterioare.
În termeni concreți, USR a constatat nerespectarea următoarelor obligații prevăzute în Legea nr. 52/2003 cu referire la proiectul de act normativ care a devenit H.C.L. nr. 495/28.12.2017:

1. Informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public ce urmează a fi dezbătute de către autoritățile publice locale.

2. Publicarea unui anunț referitor la proiectul de Hotărâre pe site-ul propriu, afișarea la sediul propriu într-un spațiu accesibil publicului și transmiterea lui către mass-media locală

3. Transmiterea spre analiză și avizare către autoritățile publice interesate numai după definitivarea proiectului de act normativ.

În urma verificării comparative a cotelor procentuale privitoare la impozite și taxe ce se regăsesc în Anexa nr. 1 a proiectului de Hotărâre de Consiliu Local și în Anexa 1 din H.C.L. nr. 495/28.12.2017, s-a observat o diferență vădită sub aspect procentual, în sensul majorării lor.
Reiese astfel că, în procedura prealabil-obligatorie impusă de Legea nr. 52/2003, a fost dat publicității un alt conținut decât cel al H.C.L. nr. 495/28.12.2017, motiv pentru care USR Vâlcea solicită revocarea acesteia.

În aceeași ordine de idei, USR Vâlcea își exprimă nemulțumirea și față de modul în care s-a desfășurat dezbaterea proiectului de buget local al municipiului pentru anul 2018, care a avut loc în data de 7 februarie a.c. Această dezbatere nu a fost în realitate decât o simplă informare cu privire la proiectele avute în vedere pentru anul în curs, întrucât în cadrul acesteia nu au fost puse în discuție proiecte alternative, situații comparative cu anii trecuți sau proiecte promise(i.e. cuprinse în programul de campanie), dar lăsate deoparte în acest an. În această situație, publicul prezent la dezbatere nu a putut să-și exprime vreun punct de vedere cu privire la prioritatea anumitor proiecte sau la adecvarea sumelor alocate pentru acestea și nici să propună direcții noi.

USR consideră că nu au fost îndeplinite nici condițiile prealabile desfășurării unei dezbateri publice autentice, care presupune nu doar o informare temeinică și argumentată a publicului cu referire la conținutul dezbaterii, dar și alocarea unui timp suficient pentru exprimarea opiniilor (inclusiv a celor contrare). Drept urmare, „dezbaterea” a fost una „de fațadă” și – cum era de așteptat – fără efecte concrete asupra proiectului de buget pentru 2018 care a fost adus la cunoștința publicului.
Având în vedere toate considerentele de mai sus, Filiala Locală USR Râmnicu Vâlcea solicită autorităților locale competente revocarea Hotărârii Consiliului Local de majorare a impozitelor și taxelor locale.

Andrei Gheorghiu,
Președinte USR Vâlcea

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.