267 total views

Mircia Gutău si PSD le bagă grosolan mâna în buzunare contribuabililor!!!

Tentativa de mărire a tarifelor pentru deşeurile colectate de Romprest pe care o va avea edilul ecologist, în alianţă cu pesediştii, în şedinţa Consiliului Local Râmnicu Vâlcea de vineri, 28 octombrie a.c., îi acoperă operatorului transportul deşeurilor din Râmnicu Vâlcea la Bucureşti.

gutau-si-cocos

Care va să zică, instanţa a respins ca neîntemeiată cererea Romprest de încasare a transportului deşeurilor la Bucureşti, însă Primăria găseşte de cuviinţă să-i pună pe cetăţeni să achite acest transport.
Cu toţii au susţinut că nu este problema noastră unde duce Romprest deşeurile, că le duc pe cheltuiala lor. Acum aproape un an, Vasile Cocoş în calitate de viceprimar, candidatul de astăzi la Camera Deputaţilor din partea PSD – primul pe listă – declara la Etalon TV ca “operatorul duce la Bucureşti deşeurile pe cheltuiala proprie şi nu locuitorii trebuie să achite aceste costuri”.
Între timp s-a răzgandit şi, împreună cu colegii de la PER, vor ca locuitorii să deconteze acest transport şi se fac că uită. Însă, această operaţiune suplimentară este cauzată de incapacitatea asocierii firmelor controversatului afacerist Walter de a-şi asigura, conform contractului, servicii de sortare a deşeurilor undeva în zona amenajă capacităţi de sortare în apropiere.

Tarife la gunoi majorate nejustificat cu 26%!

Vineri, 28 octombrie 2016, consilierilor municipali li se va supune atenţiei majorarea tarifelor percepute de Romprest pentru colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere la 5,99 lei/mc (de la 4,75 lei, în prezent), la 236,32 lei/tonă (de la 200,39 lei/tonă) pentru deşeuri municipale şi industriale şi la 137,14 lei/mc (de la 97,65 lei/mc) pentru deşeuri provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare a locuinţelor, tarifele incluzând TVA. Practic, diferenţa de 1,24 de lei/mc, înmulţită cu 90.000 de beneficiari şi cu 12 luni ale anului duce la un surplus pentru Romprest de 1,34 milioane de lei (14miliarde lei vechi, echivalentul a aproximativ 300.000 de euro). Deci, Primăria condusă de Mircia Gutău acceptă ilegal, dar prin votul consilierilor, mofturile Romprest, operatorul care a câştigat, în august anul trecut, licitaţia pentru salubrizarea Râmnicului, angajându-se mincinos că va amenaja capacităţi de sortare a deşeurilor. Când au văzut că Garda de Mediu şi Agenţia de Protecţie a Mediului Vâlcea, sesizate de cetăţeni, îi împiedică să încropească staţii în condiţii ilegale, oamenii controversatului afacerist s-au apucat să plimbe gunoiul la Chiajna, în judeţul Ilfov, pentru sortare şi înapoi. S-au gândit ei că astfel, folosindu-se şi de un caiet de sarcini întocmit prost şi acceptat cu suspectă lejeritate de Primărie, pe vremea când instituţia era condusă de pesediştii Ion Gigi Matei şi Vasile Cocoş, vor forţa mâna municipalităţii şi aceasta le va plăti transportul separat. Nu au calculat greşit mergând pe mâna lui Gutău…

Caietul de sarcini pare întocmit cu dedicaţie pentru Romprest

Prin proiectul de HCL, Primăria lui Gutău (că a râmnicenilor nu mai e demult) recunoaşte că a întocmit actul normativ la cererea Romprest. “Ţinând seama de adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 28949/29.07.2016, prin care ROMPREST ENERGY SRL a solicitat modificarea tarifelor pentru activitatea de colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor”, scrie negu pe alb în proiect.
În expunerea de motive a proiectului sunt copiate prevederile din caietul de sarcini favorabile Romprest. “Potrivit alin. (5) al articolului 51 din Caietul de Sarcini, tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate în următoarele situaţii: (…) b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor ori la modificarea condiţiilor de prestare a activităţii, care determină modificarea costurilor cu o influenţă mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv”; (…)Solicitarea de majorare a tarifelor este motivată de modificarea unor elemente de cost din fişa de finanţare a tarifului care au determinat modificarea costurilor cu o influenţă mai mare de 5% pe o perioadă de 3 luni consecutive, creştere datorată următoarele aspecte: (…) întrucât pe teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea nu se precolectează de către utilizatorii serviciului deşeuri reziduale şi biodegradabile, aşa cum era prevăzut în caietul de sarcini şi nici în recipientele special amplasate în punctele de colectare selectivă, operatorul serviciului ROMPREST Energy colectează deşeurile municipale în amestec, însă acestea nu sunt acceptate la depozitare în Depozitul ecologic Feţeni, ceea ce determină ca operatorul să modifice fluxul operaţional, fapt ce a condus la modificarea costurilor de operare. De menţionat este faptul că pe teritoriul judeţului Vâlcea nu există niciun depozit în care să fie acceptate deşeurile municipale în amestec. (…) De asemenea, numărul recipienţilor de colectare care au fost predaţi efectiv către operatorul de salubrizare a fost mai mic decât necesarul acestora, iar dintre aceştia, o bună parte erau într-o stare avansată de degradare, fiind astfel necesară organizarea colectării deşeurilor cu o frecvenţă mai mare, fapt ce a condus implicit la creşterea costurilor de operare”, se arată în expunerea de motive.

Sesizate de cetăţeni, instituţiile de mediu opriseră momentan ilegalităţile

În actul adiţional la Contractul de Depozitare a Deşeurilor nr. 6897/31.07.2015, încheiat de Municipiul Râmnicu Vâlcea, prin D.A.D.P. şi Romprest Energy se specifică “acordul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 27642/04.08.2015, pentru amplasarea de containere specializate în vederea transferului de deşeuri municipale, pe platforma betonată din incinta Staţiei de compost Râureni”. Articolul 1 al Actului Adiţional menţionat precizează că “Depozitarul concesionează deponentului suprafaţa de (DOAR – n.r.) 100 mp teren, reprezentând platforma betonată în incinta Staţiei de compost Râureni, în vederea transferului deşeurilor municipale”. Înţelegerea, parafată pe 6 august 2015, urma să intre în vigoare de a doua zi, 7 august 2015.
Prin răspunsul (nr. 18.226/16.05.2016) dat publicaţiei noastre la o cere în baza Legii 544/2001, Primăria recunoaşte că Romprest Energy nu a respectat condiţiile impuse prin actul adiţional, adică folosirea a maxim 100 mp din platforma betonată de la Râureni, transferul deşeurilor în termen de maxim 15 minute şi de a asigura permanent curăţenia în zona de lucru.
“Deşi aţi fost atenţionaţi în repetate rânduri de către Direcţia Administrării Domeniului Public – administratorul Staţiei de Compost Râureni, asupra faptului că nu respectaţi obligaţiile prevăzute în contractul încheiat cu aceasta, referitoare în principal la respectarea suprafeţei de depozitare, transferul în termen de max. 15 min şi menţinerea permanentă a curăţeniei, nu aţi acţionat în consecinţă, astfel încât urmare a constatărilor Gărzii de Mediu din data de 22.03.2016, Agenţia de Protecţia Mediului a notificat Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea cu privire la interzicerea activităţii în Staţia de compost, pe perioada suspendării Autorizaţiei de Mediu nr. 203/30.12.2009. (…)
De la data de 01 august 2015 şi până în prezent, deşi aveaţi cunoştiinţă de faptul că la Depozitul Ecologic Feţeni nu pot fi acceptate la depozitare deşeuri care nu îndeplinesc condiţiile de depozitare prevăzute de reglementările legale în vigoare şi care nu se încadrează în categoria deşeurilor acceptate la depozitare conform Autorizaţiei Integrată de Mediu nr. 57/11.01.2010, emisă de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Craiova, nu aţi finalizat demersurile care să conducă la rezolvarea acestei situaţii, obligaţie exclusiv în sarcina dumneavoastră”, se arată în adresa trimisă de Primărie către Romprest încă din data 29 martie 2016 (nr. 11.636). Culmea e că adresa respectivă răspunde unei sesizări a Romprest prin care societatea solicita municipalităţii “modalitatea de rezolvare a situaţiei critice în care se află activitatea de salubrizare.

Încercare golănească de obţinere a unei hotărâri judecătoreşti pentru a duce deşeurile nesortate la Feţeni

În 14 aprilie a.c. Asocierea Romprest Energy SRL şi SC Compania Romprest Service SA a acţionat în instanţă Primăria Râmnicu Vâlcea (dosar nr. 812/90/2016), solicitând nici mai mult, nici mai puţin decât “Înlăturarea piedicilor abuzive exercitate de către Municipiul Râmnicu Vâlcea privind depozitarea deşeurilor municipale colectate de pe raza administrativ-teritorială a municipiului la Depozitul Feţeni”. Cu alte cuvinte, deşi cunoşteau că la Feţeni trebuiesc depozitate doar deşeurile sortate, Romprest a încercat să obţină şemechereşte o hotărâre judecătorească, act care ţine loc de lege, prin care să ducă tot gunoiul la Feţeni.
Prin acelaşi demers, oamenii fugarului Walter au mai cerut, august 2015 – februarie 2016, “achitarea sumei de 451.835,05 lei, reprezentând cheltuieli cu transportul deşeurilor colectate de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Râmnicu Vâlcea, de la depozitul Feţeni la staţia de sortare/tratare deşeuri Ron Waste Solution SRL de la Chiajna, judeţul Ilfov, prejudiciu creat prin refuzul abuziv (?!?) de acceptare la Depozitul de la Feţeni a deşeurilor colectate”. Ridicolă este, în acest caz atât formularea, cât mai ales argumentaţia, cunoscut fiind deja faptul că, prin Caietul de Sarcini al licitaţiei în urma căreia a câştigat salubrizarea Râmnicului, Romprest şi-a asumat că deţine capacităţi de sortare, iar la Feţeni trebuie să ducă, aşa cum am mai spus, doar deşeuri sortate. Faptul că, în mod premeditat, Romprest nu a deţinut aceste capacităţi şi nici nu a intenţionat să le amenajeze, este dovedit şi în acest caz, prin care se încearcă şmechereşte fie forţarea acceptării la Feţeni, fie obţinerea unei mari sume de bani nemunciţi sau cheltuiţi din prostie. Şi dacă ar fi fost greşit Caietul de Sarcini, destinaţia Depozitului de la Feţeni nu putea fi deturnată, ea fiind cea pe care am precizat-o şi obligatoriu menţinută, altfel devenea caz de DNA atât pentru funcţionarii primăriei, în frunte cu viceprimarul cu atribuţii de primar din acel moment, Ion Gigi Matei (PSD), care au dat datele eronate, cât şi pentru firma care a întocmit caietul de sarcini.
În luna aprilie a anului curent, Tribunalul Vâlcea, în primă instanţă, a respins cererile aberante ale celor de la Romprest. “ Tip soluţie: Respinge cererea. Soluţia pe scurt: Respinge cererea. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare, ce se depune la Tribunalul Vâlcea. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 5 aprilie 2016”, este postat pe portalul instanţelor.

Îşi ia, vineri, înapoi pesedistul Vasile Cocoş promisiunile de acum un an?

Nu numai că nu a amenajat nici până în prezent o capacitate de sortare, dar Romprest a şi continuat să ducă gunoiul la Chiajna pentru acest proces. Se vede treaba că reprezentanţii societăţii aveau încredere că în fruntea Primăriei Râmnicului va ajunge Mircia Gutău şi îşi vor scoate pârleala.
Tot în primăvara acestui an, fostul consilier cu atribuţii de viceprimar Vasile Cocoş (actualmente candidat din partea PSD pe primul loc pe lista pentru Camera Deputaţilor) dădea asigurări, în cadrul unei emisiuni televizate că tarifele la gunoi nu vor fi majorate. Se apropia campania electorală, doar…
“Chestiunea cu staţia de sortare şi de alte aspecte este treaba lor (a celor de la Romprest – n.r.). Le vom analiza, nu ne interesează că duce gunoiul la nu ştiu ce distanţă pe cheltuiala lor. În contractul nostru sunt prevăzute condiţiile în care trebuie să funcţioneze. Plec de la ideea că noi am prevăzut şi în caietul de sarcini şi în contractul nostru că trebuie să îndeplinească aceste condiţii. Nu le va îndeplini, noi vom avea grijă când îi evaluăm să-i sancţionăm! Dar mai plec de la o idee, că ei funcţionează şi în alte zone din ţară, în alte municipii, inclusiv în Bucureşti. Ei ştiu legislaţia mediului din ţară şi ale Comunităţii Europene, ei trebuie să se adapteze. Probabil este o perioadă de început pentru Vâlcea, dar ei trebuie să facă investiţiile pe care le-au promis prin contract ca să se încadreze în cerinţele contractului. Nu, nu avem cum să plătim noi pentru ei, pentru că ei sunt operatorii, ei trebuie să ia toate măsurile ca să respecte legislaţia în domeniu. Noi avem doar contract cu ei, el este operatorul nostru! El s-a angajat să respecte condiţiile din contract. Avem şi noi nişte responsabilităţi… Nu, el a respectat toate condiţiile din caietul de sarcini, caiet de sarcini care nu este făcut de noi, ci de o firmă specializată”, a declarat Vasile Cocoş.
Mai nou, consilierul local are alianţă cu PER-ul lui Mircia Gutău şi, foarte probabil, majoritatea lor absolută va vota proiectul de HCL prin care se propune majorarea tarifelor. Strict în beneficiul Romprest, cu o argumentaţie puerilă şi, mai ales, în dezavantajul râmnicenilor!

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.