252 total views

Prin Hotărârea de Guvern nr 864 din 7 octombrie 2014, producătorii agricoli persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, constituite în baza Ordonanței de urgență nr 44/2008, care dețin exploatații vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică primesc ajutoare financiare în valoare de:

– 1180 lei pentru exploatațiile cuprinse între 0,3 ha și 5 ha;
– 845 lei pentru exploatațiile cuprinse între 5,1 și 20 ha.

Pentru obținerea sprijinului financiar solicitanții depun o cerere la APIA până la data de 7 noiembrie 2014, însoțită de următoarele documente:

▪ copie a documentului de identitate (BI/CI) al titularului sau al administratorului, ori al împuternicitului;
▪ copie a certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, sau de pe certificatul de înregistrare fiscală, după caz;
▪ copie de pe documentele care fac dovada folosinței terenului;
▪ copie de pe fișele de înregistrare în agricultura ecologică a beneficiarului, din anul 2013, respectiv din anul 2014, aprobate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
▪ copia a certificatului de producător pentru persoane fizice;
▪ copie după contractul încheiat între beneficiar și un organism de inspecție și certificare;
▪ o notificare emisă beneficiarului de către organismul de inspecție și
certificare, care să ateste valabilitatea contractului încheiat între beneficiar și organismul de inspecție și certificare și că beneficiarul este în continuare integrat în sistemul de control .

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.