1,493 total views

Și pe principiul insistă, insistă, nimic nu rezistă, când am spus că edilul visează ne-am referit la faptul că avem consilieri care citesc, se documentează și tratează serios toate proiectele pe care dumnealui le inițiază și la votul „pentru” visează. Vrea un vot „pentru”, dar documente pentru justificare nu prezintă, iar pentru asta majoritarii râmân neclintiți în fața hotărârilor impuse spre aprobare. Totuși, tindem să credem (sperăm să nu avem nici măcar o urmă de probă în acest sens) că Gutău face un joc dublu și extrem de periculos, în sensul că special procedează așa, să poată să se scoată în fața unora, altora, că ei sunt de vină…consilierii liberali alături de useriști. El nu este de vină cu nimic !

Am promovat ordinea de zi a ședinței extraordinare de astăzi și în titlu întrebam dacă vom avea un vot „pentru” sau „împotriva” utilizării excedentului 2020 – 4.785.000, pentru lucrările antamate de edilul municipiului și neachitate integral sau parțial.

Pentru o bună cunoaștere a votului „împotrivă”, din partea alianței PNL/USRPLUS, privind cheltuirea excedentului 2020, în cuantum de aproape 1 milion de euro, Virgil Pîrvulescu, în cadrul ședinței, a prezentat tuturor consilierilor incidența legii pentru ceea ce urmau să voteze. Așadar, Legea organică aplicabilă punctului respectiv este – Legea 273/2006 – privind finanțele publice locale, care este foarte clară și pe înțelesul tuturor.

După expunerea textelor de lege – art. 13 principiul echilibrului, art 49. execuția bugetară, art. 26 echilibrul bugetar, art 58. excedentul sau deficitul bugetar, Virgil Pîrvulescu a explicat pe înțelesul tuturor de ce votul lor nu va fi „pentru” și de ce au votat pentru ca proiectul de hotărâre să facă o cale-ntoarsă la inițiator pentru reexaminare.

Se încearcă ascunderea reală al cheltuielilor angajate ?

Pentru că nivelul veniturilor încasate, în anul 2020, a fost unul mai mic decât cel prevăzut, nivel care urmează a le fi prezentat de Direcția Economico-Financiară, iar cheltuielile bugetare au fost angajate, este suficient să se înțeleagă că nu se poate discuta de un excedent bugetar. S-a pus în discuție faptul că mai degrase dorește o cosmetizare a bugetului local, în sensul că executivul (Primarul) ascunde legislativului (CL) nivelul real al cheltuielilor angajate la nivelul anului 2020. Mai mult, susținerea celor afirmate au la bază și argumente precum:

există operatori economici care au executat diverse lucrări și servicii pentru municipalitate ale căror facturi prezentate spre decontare nu au fost primite spre înregistrare. În acest sens, se impune a se analiza toate contractele în derulare la nivelul municipiului, atât din secțiunea de dezvoltare cât și din secțiunea de funcționare, pentru a se constata dacă termenele de recepție parțială și decontare de lucrări au fost respectate, termene care impuneau emiterea facturii din partea prestatorului către Municipalitate;

este imperios necesar a se analiza dacă principalului prestator de servicii SC Piețe Prest SA, i-au fost decontate facturile emise și dacă nivelul acestora cuprinde în totalitatea lor lucrările prestate. Se presupune că prin această operațiune de neemitere și neînregistrare (dacă așa a fost!) a facturilor pentru serviciile prestate, se urmărește declararea unui excedent bugetar când de fapt, în realitate, municipiul Râmnicu Vâlcea înregistrează un deficit.

De ce oare se dorește cu atâta ardoare declararea unui excedent ? Nu cumva pentru bugetarea unor investiții care nu mai au suport bugetar, dar care se execută de către anumite societăți comerciale ? Efectuarea (dacă se va demonstra că așa este!) unor astfel de inginerii financiare va conduce în viitor la un gol de casă care va trebui acoperit dintr-o majorare de impozite și taxe sau contractarea de noi împrumuturi !!!

Noi nu am fost votați de către cetățenii orașului Râmnicu Vâlcea pentru a-i îngloda în datorii, acesta fiind și motivul pentru care solicităm aplicarea prevederilor art. 139 pct. 12 din Codul Administrativ, care stipulează…

(12) Dacă în urma dezbaterilor din ședința consiliului local se impun modificări de fond în conținutul proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali și cu acordul majorității consilierilor locali prezenți, președintele de ședință retransmite proiectul de hotărâre, în vederea reexaminării de către inițiator și de către compartimentele de specialitate.

Dacă dvs veți considera că se înregistrează excedent bugetar, vom vota, urmând să solicităm instituțiilor abilitate să deruleze activități de cercetare la toți operatorii economici care au avut relații contractuale cu municipalitatea și dacă au emis la termenele legale, conform contractelor încheiate între părți, facturile de prestări servicii pentru lucrările executate sau livrări de bunuri către municipalitate”, mai explică Virgil Pîrvulescu.

În loc de concluzii, pentru a înțelege și mai bine la ce se referă Virgil Pîrvulescu !!!

STIGI HOUSE500.000 lei, să văruiască Primăria, iar lucrările de reparații i-au fost achitate în totalitate în 2019, deși în contract se specifica foarte clar că plata contractului se va face în perioada 2019-2020, în funcție de alocațiile bugetare: credit de angajament – 486.550 lei, credit bugetar în anul 2019 – 16.700 lei. Totuși, Stigi House primește în 23 octombrie 2019 – 17.000 lei, 31 octombrie 2019 – 90.000 lei și în 5 decembrie 2019 – 380.000 lei, sume achitate înainte de a se face recepția lucrărilor care are a avut loc abia în 6 ianuarie 2020!!!

De ce l-a păstrat edilul pe Gogârnoiu consilier pe partea economică ? Pentru inginerii financiare ? Mde…

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.