938 total views

…caz social, 440 de gospodării cu anexe și 250 ha de terenuri agricole sunt în pericol. Unic în România postdecembristă – proiect scos la mezat în 2020 pe baza precipitațiilor din 2005 și HG din 2011. Deviz general actualizat și finanțare „ciuciu” pentru un „real” pericol social.

ABA Siret a scos la licitație, de la naftalină, proiectul „Amenajare râul Milcov pe sectorul aval Golești – confluența cu râul Putna, județul Vrancea”, o investiție mai mult decât necesară, chipurile extrem de urgentă deoarece în zonă se produc surpări înregistrându-se pagube într-un ritm continuu. 15 ani de la precipitații sau 9 ani de la aprobarea prin HG, toți directorii care s-au perindat pe la conducerea ABA Siret nu au văzut urgența „socială”.

Niciun alt director nu a văzut urgența/necesitatea/oportunitatea investiției

În zilele lui 2020, Răzvan Găină, noul director ABA Siret, un individ ce a ocupat în mare parte doar funcții de conducere, ar fi trebuit să fie un tip extrem de abil, potrivit CV, cu toate astea ne demonstrează că a călcat pe bec chiar din primele luni de directorat. Cu siguranță, intenția domniei sale a fost să ne arate ce management performant va face în administrația băcăuană, care are în administrare SGAuri din mai multe județe, cum ar fi și Vrancea, zona viitoarelor lucrări de anvergură cu un cost vedem extrem de ridicat, și în nici un caz anumite comenzi administrative. A considerat de cuviință că prioritar în mandatul său este acest proiect prăfuit. Ok, jos pălăria, că proiectul iese la lumină, dar ce facem cu documentația învechită care nu a fost actualizată și se pare că nici verificată ?

Am răsfoit Caietul de Sarcini și Fișa de date

Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții sunt reprezentate de precipitațiile care au avut loc în perioada, atenție!, iulie-septembrie 2005, pe pârâul Milcov, când s-au înregistrat debite istorice care au produs avarierea lucrărilor de apărare existente, ce au dus la modificarea traseului albiei. Această situație deosebit de gravă, astăzi, pune în pericol 440 de gospodării individuale cu anexe și 250 de ha terenuri agricole.

Investiția este oportună și pentru că amânarea sau neexecutarea ei ar conduce la existența unui risc real, ca în cazul procedurii unor viituri importante pe râul Milcov să se înregistreze distrugeri importante asupra gospodăriilor din zonă și terenurilor agricole. Lucrările preconizate vor avea un impact pozitiv asupra populației din zonă, deoarece scopul lor prioritar este social apărând împotriva inundațiilor și stopând eroziunile active din zonele intravilane limitrofe albiei râului. Realizarea acestei investiții are și implicații economice prin evitarea pagubelor potențiale care se pot produce prin afectarea infrastructurii și lucrărilor de artă existente în zonă.

Pentru realizarea obiectivului de investiții, mai sus amintit, este necesar să fie realizate următoarele capacități:

– apărări de maluri din gabioane – 10.790ml

– diguri din materiale locale – 3.800 ml

– decolmatare și recalibrare – 10.575ml

– defrișări – 8 km- 16 ha

Cam atât se poate reține în mare din Caietul de Sarcini al lucrării „Amenajare râul Milcov pe sectorul aval Golești- confluența cu râul Putna, județul Vrancea”, CdS semnat de director tehnic – inginer Vlad Florea Gabrian, șef serviciu P.I.U.I. – inginer Ana Niță și responsabil investiție – inginer Ionuț Ovidiu Florean.

Din „Fișa de date” se poate reține cod CPV principal – „lucrări de regularizare a cursurilor de apă și a viiturilor”, tipul contract – lucrări proiectare și executare – valoarea totală estimată fără TVA 36.650.000 lei, din care C+M – 35.900.000lei, servicii de proiectare – 750.000 lei din care 684.000

lei elaborarea documentațiilor tehnico-economice, plus alte mărunțișuri, lucrarea nu se împarte în loturi și nu există coduri CPV secundare –condiție restrictivă

Se mai reține din „fișa de date” capacitatea economică și financiară care are următoarele cerințe: media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari – 2016, 2017, 2018 – a ofertantului trebuie să fie de cel puțin 36.000.000 lei sau echivalent ori că amplasamentul poate fi vizitat de ofertant pe costurile lui și, atenție!, NU se admite nici o reclamație pentru nici o problemă pe care ofertantul ar fi putut-o constata înainte de depunerea ofertei. Cu siguranță tot unic în România această cerință!!! Și pentru că probabil au considerat domniile sale că trebuie să-i facă loc mai abitir unuia singur, au plusat pentru șmecher cu o altă dedicație și anume: „Fișa de date” se încheie cu procedura de contestare „precizări privind termenul pentru procedurile de contestare”, deși „serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de contestare” – NU există!!! „Reguli pentru a renunța!”

Cine a regizat acest scenariu ar trebui să și-o ia maxim…

Din cele prezentate se observă cu ușurință că avem un Caiet de Sarcini și o Fișă de date cu restricții care pot fi traduse în documente cu dedicație clară. Mărturie celor menționate stau alte documente intitulate „răspunsuri și clarificări solicitate”, prezentate mai jos, din care înțelegem și mai mult că doar cineva anume poate avea acces la această achiziție, că nu e așa pentru toată lumea, ci pentru un terț anume.

Clarificări de la ANAR/ABA Siret

Pentru proiectul „amenajare râu Milcov pe sectorul aval Golești – confluența cu râul Putna, județul Vrancea”, am solicitat Administrației Naționale „Apele Române” un punct de vedere cu privire la:

– sursa de finanțare, necesitatea și oportunitatea definite prin precipitațiile din iulie-septembrie 2005, cum poate fi o situație destul de gravă care pune în pericol 440 de gospodării, după 15 ani în care nu s-au luat măsuri ?, clarificările solicitate de ofertanți arată fără echivoc lipsuri majore în CdS și SFul proiectului, etc

– cum adică gabioanele vor fi umplute cu piatră refuz de ciur sau cu bolovani de râu recoltați din albia râului, fără preț pentru material, acest aspect fiind la latitudinea ofertantului ?, ce să înțelegem din acest răspuns, cîștigătorul licitației alege dacă să folosească materiale moca sau le achiziționeză din banii lui, dar să nu facă în ofertă cotație pe aceste materiale?,

– de ce autoritatea contractantă confirmă, la solicitările ofertanților că Certificatul de Urbanism din care reiese necesitatea tuturor avizelor, acordurilor, autorizațiilor, solicitărilor, etc, va fi obținut până la semnarea contractului de proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții? Dacă acest CU nu există, cum poate ofertantul să întocmească oferta tehnică? Cum îl mai ajută eliberarea CU după ce a expirat perioada de depunere a ofertei de participare?

Nu sunt poate tocmai profi întrebările noastre de nespecialiști, dar iată punctul de vedere al ANAR, o instituție plină de „specialiști”…

„Conform actului aprobator HG 549/2011, finanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat prin Ministerul Mediului și Pădurilor (în prezent, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor), precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. Obiectivul de investiții este cuprins în lista obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat repartizate pentru Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) – Administrația Bazinală de Apă (ABA) „Siret”. Referitor la necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții, ANAR și ABA Siret vor reanaliza aceste aspecte ținând cont de calamitățile înregistrate până în prezent, dar și de efectul schimbărilor climatice. Totodată, referitor la solicitările dumneavoastră privind răspunsurile autorității contractante, pe perioada de clarificări asupra documentației de atribuire ,vă informăm că ANAR nu deține informațiile necesare, urmând ca în perioada imediat următoare să analizeze situația semnalată și în funcție de rezultat să ia măsurile necesare”.

Concret, după ce că „specialiștii” nu au putut lămuri situația în care se află, ne informează că nu dețin nici informațiile necesare unui răspuns clar, urmând să analizeze situația semnalată și toate astea după ce depunerea ofertelor s-a încheiat, chiar vineri 29 mai când ne-au transmis răspunsul. Mai mult, ANAR susține că obiectivul de investiție este cuprins în lista de finanțare 2020, dar nu ne spune și valoarea cu care acest obiectiv este prins în listă, din „multe” altele existente. Concret, cea care finanțează investiția, ANAR, nu cunoaște nimic despre aceasta și promite verificări după închiderea etapei de ofertare!!!

Punct de vedere și de la ABA Siret…

„Obiectivul de investitii ,,Amenajare râu Milcov pe sectorul aval Goleşti – confluenţa cu râul Putna, judetul Vrancea”, este o investiţie aprobată prin H.G nr.331/30.03.2011 având urmatoarele capacitati: – apărari de maluri din gabioane – 10 790 ml; – diguri din materiale locale – 3 800 ml; – decolmatare și recalibrare albie – 10.575 ml. Investiţia este necesară, întrucât la precipitaţii abundente sunt puse în pericol obiective socio- economice, 1500 gospodării individuale cu anexe si 250 ha terenuri agricole din localitățile Golești, Lamotești, Milcov și Răstoaca – direct, iar indirect – 2000 de gospodarii și 2000 ha terenuri agricole. Stadiul la data prezentei: A.B.A. Siret a demarat achiziționarea serviciilor de proiectare și execuție, anunțul fiind publicat în SICAP, în data de 16.04.2020, iar data depunerii ofertelor este 29.05.2020. Valoarea supusă licitației de proiectare și execuție este de 36.650.000 lei fără TVA, din care valoarea serviciului de proiectare este de 750.000 lei fără TVA, iar a lucrărilor de construcții +montaj de 35.900.000 lei fără TVA.

Durata de implementare este de 20 luni, din care durata de întocmire a Proiectului Tehnic de 2 luni și durata de realizare a lucrărilor de 18 luni”.

Răzvan Găină, cu siguranță habar nu are ce punct de vedere ne-a transmis sau noi l-am prins cu „două” caiete de sarcini și nu vrem să credem că hoția și-a făcut cuib în Bacău/Vrancea. Mandatul domniei sale a început undeva prin ianuarie și se pare că prin sertarele „siretului” nu a găsit nimic altceva în afara proiectului mai sus menționat, pe care în timp record, în plină pandemie de covid, îl scoate la mezat, doar, doar, o trece nevăzută „munca-i” asiduă, de unii ca noi. Adevărul că dacă angajații iscusiți nu ne semnalau acest dezmăț pe bani publici, nici noi nu știam.

Este interesant cum i-a făcut cu ochiul acest proiect aprobat prin HG 331/2011, care cu o documentație întocmită pe baza precipitațiilor din 2005 pune în pericol ba 440 de case cu anexe și 250 ha teren agricol, ba 1500 de case cu anexe și indirect 2000 de alte gospodării și alte 2000 ha terenuri, „uitate” a fi specificate în CdS. Și mai uită și că lucrările constau și în 8 km defrișări mal stâng/drept, total suprafață defrișată -16 ha. Adică taie și din lucrări sau nu știe ce lucrări are investiția, dar o gestionează. O fi semnat ca primarul…

ANAR/ABA Siret – pot fi ușor acuzați de complicitate la falsuri în acte publice și încălcarea Legii 500/2002

Avem a face cu un Caiet de Sarcini și o Fișă de date incomplete, un SF în care nu se regăsesc cantitățile reale ale materialelor de construcții, răspunsuri evazive la solicitările ofertanților, condiții restrictive, toate pentru un proiect scos la licitație fără avizele, autorizațiile, acordurile necesare și mai ales, ATENȚIE!, fără FINANȚARE asigurată. Mai mult, ambele conduceri au fost întrebate care este cota parte de finanțare – ANAR/ABA Siret/Minister/Guvern – dar nu au putut da un răspuns în acest sens, probail pentru că așa cum reiese și din CdS proiectul este „finanțat din bugetul de stat, surse proprii și alte surse legal constituite”, deci nu se cunoaște sursa celor 36.650.000 lei. Se cunoaște în schimb că achiziția pare să încalce destul de grav Art.4, alin.2, Art 14., alin.3, Art 71, Art 72, lit.a) din Legea 500/2002 privind finanțele publice.

Pentru veridicitate, redăm mai jos câteva exemple de întrebări și răspunsuri

Ofertantul, vă rugăm să ne puneți la dispoziție ultimul deviz general aprobat; în cadrul Studiului de Fezabilitate sau în cadrul Caietului de Sarcini nu au fost cuprinse praguri de fund. Considerăm că aceste tipuri de lucrări hidrotehnice sunt extrem de necesare deoarece pe amplasamentul studiat se observă afuieri în talveg. Nestabilizarea talvegului la cote impuse ar pune în pericol atât construcțiile proiectate cât și cele existente; în cadrul Studiului de Fezabilitate sau în cadrul Caietului de Sarcini nu au fost cuprinse subtraversări ale digurilor nou proiectate. Considerăm că aceste tipuri de lucrări hidrotehnice sunt extrem de necesare la evacuarea apelor pluviale din incintele nou create.

Autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a mai răspunde la acestea

Concluzie TdV, nu am reușit să găsim paragraful în care era specificată data limită de depunere a întrebărilor pentru clarificări ce puteau sta la baza întocmirii ofertei tehnice, dar probabil că era pe undeva. Totuși, întrebările au fost adresate autorității contractante în data de 19 mai, iar data limită de depunere a ofertelor a fost 29 mai…no comment!

Ofertantul, vă rugăm să ne precizați clar și fără echivoc dacă gabioanele vor fi umplute cu refuz de

ciur sau cu bolovani de râu recoltat din albie, fără preț pentru material, întrucât în documentația de atribuire acest aspect nu este clar specificat.

Autoritatea contractantă subliniază faptul că umplerea gabioanelor se va realiza cu piatră refuz de

ciur sau cu bolovani de râu recoltați din albie, fără preț pentru material, acest aspect fiind la latitudinea ofertantului și mai menționează, cu această ocazie, că completează „fișa de date” cu precizarea că valoarea estimată a contractului de achiziție publică nu include sumele reprezentând cheltuieli diverse și neprevăzute.

Concluzia TdV, să faci lucrarea pe banii statului cu materialul statului, doar la ABA Siret cred că puteam găsi. Referitor la cheltuielille diverse și neprevăzute, dar neincluse în valoarea estimată, dpndv autoritatea contractantă lasă liber ofertantului „special” să majoreze suma în timpul execuției, cei 36.650.000 ar putea fi rotunjiți din pix la 40.000.000 lei. De ce nu?

Ofertantul, având în vedere cerința privind studiile acceptate pentru expertul Șef proiect și anume – construcții hidrotehnice, căi ferate, drumuri și poduri, îmbunătățiri funciare/ingineria mediului – sau echivalent. Vă rugăm să ne confirmați faptul că prin „echivalent” autoritatea contractantă înțelege și

specialitatea de construcții civile, industriale și agricole. Toate aceste specialități cuprind în curricula lor cursuri în domeniul construcțiilor hidrotehnice. Totodată aducem în atenția autorității contractante faptul că experiența expertului nu este dată de specializare a studiilor absolvite, ci de activitățile pe care le-a desfășurat expertul în cadrul proiectelor în care a fost implicat, conform CVului și recomandărilor obținute.

Autoritatea contractantă, prin sintagma „sau echivalent” se înțeleg documente emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoașterea și echivalarea certificărilor/autorizațiilor în cauză. Având în vedere cele mai sus menționate precizăm că prin sintagma „sau echivalent” nu se înțelege și specialitatea de construcții civile, industriale și agricole.

Concluzia TdV, este că s-a luat în calcul inclusiv dedicația pentru „șeful” proiectului care poate fi un preferat al conducerii și care se află în „relație” de prietenie cu ofertantul, subcontractant cum îi mai definim noi, unii, pe acești preferați care stau în spate.

Ofertantul aduce în atenția autorității contractante prevederile instrucțiunii numărul 1/2017 emisă de ANAP, unde la Art. 6, prin 4 alineate, justifică domeniul studiilor solicitate de autoritatea contractantă, considerând că prin cerința formulată și menținută conform documentației de atribuire cu privire la specializarea studiilor absolvite, pentru expertul șef proiect, se limitează accesul acestora la acest contract, fără a fi justificabil acest aspect. În acest sens solicită autorității contractante să accepte și specialitatea inginer construcții civile, industriale și agricole, prin care să se îndeplinească cerința cu privire la studiile în domeniul tehnic al construcțiilor specialitatea inginer.

Autoritatea contractantă susține că specializarea studiilor absolvite de șeful de proiect nu reprezintă criteriu de calificare, ci este o cerință minimă a Caietului de Sarcini. Această cerință este justificată de particularitățile obiectului contractului. Specializarea studiilor absolvite de șeful de proiect influențează în mod direct calitatea rezultatului ce trebuie atins prin contractul ce urmează a fi atribuit. Precizăm că Autoritatea contractantă menține cerințele privind personalul „cheie” din cadrul Caietului de Sarcini, inclusiv cele referitoare la studiile absolvite.

Concluzia TdV, autoritatea contractantă ține cu dinții de „relația” cu ofertantul.

Ofertantul, în conținutul SFului nu se specifică tipurile de oțel folosite la realizarea cadrelor metalice pentru coșurile de gabioane. Vă rugăm să ne prezentați detaliul de realizare a coșurilor de gabioane precum și calculul prin care s-a ajuns la greutatea totală a gabioanelor pe mal drept/stâng prezentat în cadrul capitolului „Evaluare a principalelor categorii de lucrări hidrotehnice”.

Autoritatea contractantă oferă informațiile necesare și anexează detaliu de realizare a coșurilor de gabion și calculul aferent acestora.

Concluzia TdV, ofertanții au înțeles dedicația, dar insistă, sperând că documentele au doar mici scăpări și nimic nu este cu intenție.

Ofertantul, în conținutul SFului suprafața ocupată definitiv de lucrări este de 60.941 mp din care 28.571 mp reprezentând digurile. Vă rugăm prezentați modelul de calcul prin care s-a ajuns la aceste valori, deoarece considerăm că suprafețele ocupate definitiv de lucrări sunt mai mari. De asemenea, vă rugăm să confirmați că întreaga suprafață pe care se execută digurile se află în proprietatea Primăriei comunei Milcov.

Autoritatea contractantă, calculul suprafeței de teren ocupată definitiv de lucrări a fost realizat de proiectant, calcul ce se va definitiva cu exactitate în urma măsurătorilor topografice ce se vor realiza pentru întocmirea documentației tehnico-economice.

Concluzia TdV, detalii pe care ofertantul/ofertanții le-au considerat importante, sunt clarificate când nu mai este nevoie, oferta tehnică fiind întocmită și deja depusă.

Ofertantul, vă rugăm să ne specificații situația juridică actuală a terenurilor pe care urmează a fi amplasate lucrările și să ne puneți la dispoziție actele doveditoare.

Autoritatea contractantă susține că terenurile pe care urmează să fie amplasate lucrările aparțin domeniului public în administrarea ABA Siret și a Primăriei comunei Milcov. În urma măsurătorilor topografice ce se vor realiza pentru întocmirea documentației tehnico-economice, până la emiterea ordinului de începere a lucrărilor se vor identifica eventualele modificări survenite.

Concluzia TdV, autoritatea contractantă ne demonstrează că a scos un proiect la licitație care nu deține avize și finanțare.

Ofertantul, în documentația pusă la dispoziție de autoritatea contractantă se regăsește cantitatea totală de fier pentru cutiile de gabioane. Vă rugăm să ne puneți la dispoziție aceste secțiuni detaliate a cutiilor de gabioane precum și calculul prin care s-a ajuns la cantitatea totală de fier utilizat. Autoritatea contractantă anexează detaliul de realizare a coșurilor de gabion și calculul cantitativ aferent acestora.

Concluzia TdV, informații importante care ajută ofertantul să-și întocmească oferta tehnică, lipsesc

Ofertantul, referitor la răspunsul la clarificări, privind specializările specificate în CdS pentru șeful de proiect, ofertantul susține că nu sunt relevante pentru contract, deoarece nu toate aceste specializări au competențe în specificul contractului, amenajare râu, aducând în atenția autorității contractante exemplele competente pentru ”specializare căi ferate, drumuri și poduri-competențe generale și specifice, specializări în ingineria mediului – competențe profesionale, menționând că toate aceste exemple enumerate relevă încă o dată autorității contractante faptul că experiența expertului șef proiect nu este dată de specializarea studiilor absolvite, ci de activitățile pe care le-a desfășurat expertul în calitate de șef proiect, din cadrul proiectelor în care a fost implicat conform CVului și recomandărilor obținute. Cerința minimă solicitată în CdS fiind restrictivă, solicităm autorității contractante să accepte și specialitatea inginer construcții civile, industriale și agricole, precum și cea în managementul resurselor de apă, prin care să se îndeplinească cerința cu privire la studiile în domeniul tehnic al construcțiilor, specialitatea inginer.

Autoritatea contractantă, face un nou expo al Legii 98/2016 privind achizițiile publice și își menține astfel punctul de vedere anterior transmis ofertantului.

Concluzia TdV, ofertantul, insistă și îi demonstrează autorității contractante că licitația este cu dedicație.

Ofertantul, vă solicităm să transmiteți Certificatul de Urbanism pentru a putea cunoaște detalii necesare întocmirii ofertei tehnice cum ar fi, valabilitate număr de aviz, scopul eliberării și alte detalii de natură tehnică, economică și juridică incluse în acest document.

Autoritatea contractantă confirmă faptul că un nou Certificat de Urbanism va fi obținut până la semnarea contractului de proiectare și execuție de lucrări, pentru realizarea obiectivului de investiții în speță.

Concluzia TdV, autoritatea contractantă nu deține nici un aviz și împiedică astfel ofertantul să-și întocmească oferta tehnică. Concret, îl împiedică să participe la licitație, pe față!!!

Ofertantul, vă solicităm să specificați clasa de beton utilizată la realizarea pintenului de susținere a pârâului de la diguri.

Autoritatea contractantă confirmă clasa de beton utilizată.

Concluzia TdV, din nou autoritatea contractantă ne demonstrează cum CdS și SFul sunt documente întocmite pentru un constructor anume.

Ofertantul, vă rugăm să ne puneți la dispoziție Certificatul de Urbanism și ce avize/acorduri au fost obținute, actul aprobator și ultimul deviz general. În SFul pus la dispoziție nu reies clar cantitățile pentru realizarea umpluturilor în diguri. Vă rugăm să precizați exact cantitatea de realizare a digurilor.

Autoritatea contractantă confirmă faptul că un nou Certificat de Urbanism, împreună cu toate avizele/acordurile și autorizațiile prevăzute în Certificatul de Urbanism, vor fi obținute până la semnarea contractului de proiectare și execuție de lucrări, pentru realizarea obiectivului de investiții în speță.

Concluzia TdV, exact cum am întrebat ANAR, cui îi mai folosește după depunerea ofertelor ? Este evident că dacă ofertantul a solicitat aceste documente știa cu siguranță și că trebuia să intre în posesia lor. Tindem să credem că autoritatea contractantă a procedat astfel din două motive: limitarea participanților și lipsa finanțării – avizele toate costă, vedem sumele expuse la începutul articolului.

Toate cele evidențiate demonstrează „implicarea” în constituirea Caietului de Sarcini și a Studiului de Fezabilitate, documente principale în baza cărora ofertantul a întocmit oferta tehnică. Observăm cum autoritatea contractantă oferă răspunsuri evazive, încercând din răsputeri să trimită la plimbare ofertanul incomod, lăsând cale liberă „băieților deștepți”.

Concluzia finală

Achiziția nu întrunește condițiile legale de participare, iar dacă se continuă așa și va exista un câștigător, în aceste condiții suspecte, putem să vorbim de 36.650.000 lei cu dedicație ce vor aduce o lucrare extrem de necalitativă, cu o valoare ce poate crește pe parcursul lucrărilor. Din surse sigure, și care au dorit să-și păstreze anonimatul, aflăm că noua conducere ANAR refuză efectiv să facă recepțiile lucrărilor efectuate de constructori în perioada anului 2019, prin această metodă limitând din nou participarea la licitație. De altfel, înțelegem că doar de asta a fost preocupată autoritatea contractantă ABA Siret, de găsirea a „n” soluții de a limita participarea ofertanților.

Acest articol nu este o ficțiune, el se bazează pe documente reale scrise de actori necunoscuți publicului larg, dar cu puteri depline în distribuirea banului pe public pe criterii doar de ei știute. Sperăm ca acest articol să ajungă la câți mai mulți constructori care au fost lăsați „la vatră” din cauza documentelor „bine” întocmite!!!

Dacă amânarea și neexecutarea investiției duce la existența unui real risc social, înregistrând pagube într-un ritm continuu, atunci și neimplicarea organelor cu drept de control ar duce la îmbogățirea continuă a unor șmecheri care urmează să facă o lucrare cu materialul statului și nu numai.

Am încercat să obținem un punct de vedere și de la fostul director ABA Siret, Mihai Popescu, să înțelegem de ce un proiect atât de prioritar nu a fost de interes pe mandatul domniei sale, dar nu a dorit.

Ca atare, acest articol este o sesizare publică în atenția autorităților cu drept de control – DNA, Parchet, Procuratură, ANAF, ANAP, etc

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.