Loading

La îceputul acestei săptămâni, Prefectul judeţului Vâlcea, Mircea Nadolu, a convocat şedinţa ordinară a Comisiei de Dialog Social Vâlcea. 
Şedinţa a avut loc la sediul Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, având pe ordinea de zi – DIALOGUL SOCIAL în România şi la nivelul țărilor membre ale Uniunii Europene şi diverse

La această şedinţă au participat – Mircea Nadolu /Prefect, Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea – Aurora Gherghina/ Subprefect, Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea – Dumitru Persu /Vicepreşedinte, Consiliul Judeţean Vâlcea – Nicolae Popescu / Director Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vâlcea – Gabriel Andreescu / Director Casa Judeţeană de Pensii Vâlcea – Lucian Marinescu şi Tiberiu Pană /Confederaţia Sindicatelor Democratice din România – C.S.D.R. – Ion Gheorghe /Blocul Naţional Sindical “B.N.S.” – Ion Vîncea / Confederaţia Naţională Sindicală “Cartel ALFA” – Florin Popa / Sindicatul Personalului din Învăţământul Preuniversitar Vâlcea – Paul Bălan Mihai / Confederaţia Patronală din Industria României “CONPIROM” – Dumitru Drăguţă / Patronatul Naţional Român “PNR” – Vasile Cocoş şi Alexandru Trifu /Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România CNIPMMR – Nicolae Porfire şi Elena Bojan / Asociaţia Nevăzătorilor Filiala Vâlcea – Laurenţiu Papa / Șef serviciu, Instituţia Prefectului Vâlcea – Roxana Iliescu / consilier superior, Instituţia Prefectului Vâlcea

La primul punct de pe ordinea de zi, a fost prezentat conceptul de “dialog social”actual în definirea Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi a Uniunii Europene, prin Tratatul de la Roma, din anul 1957, care este asociat cu trecerea de la o cultură a conflictului la o cultură a parteneriatului luând în considerare interesele comune ale partenerilor sociali implicaţi.
Au fost prezentate actele normative care reglementează domeniul dialogului social în România, punându-se accentul pe Legea nr. 62/2011- Legea dialogului social, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se reglementează: constituirea, organizarea şi funcţionarea organizaţiilor sindicale şi patronale şi criteriile de dobândire a reprezentativităţii acestora, structurile instituţionalizate ale dialogului social (Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social, Consiliul Economic şi Social, comisiile de dialog social), negocierea contractelor colective de muncă, modalităţile de soluţionare a conflictelor de muncă.
De asemenea, s-au purtat discuții despre formele uzuale de derulare ale dialogului social: informarea, consultarea, negocierea şi acordul.
Totodată, a fost prezentat modul de desfăşurare al dialogului social tripartit în cadrul Comisiilor de Dialog Social între partenerii sociali reprezentativi la nivel naţional: sindicate, patronate şi administraţie.
Au fost punctate prevederi ale Legii nr. 62/2011 cum ar fi cele referitoare la: obligativitatea negocierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate pentru toate unităţile cu peste 21 de salariaţi, faptul că în contractele colective de muncă nu pot fii incluse clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractul colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivel superior, aplicarea principiului majorităţii în reprezentarea angajaţilor pentru încheierea contractului la nivel de unitate, criteriul de reprezentativitate pentru un sindicat la nivel de unitate este de cel puţin 50% + 1 din numărul angajaţilor unităţii, despre principiul recunoaşterii reciproce a partenerilor sociali, în baza căruia orice organizaţie sindicală legal constituită poate încheia cu un angajator sau cu o organizaţie patronală orice alte tipuri de acorduri, convenţii sau înţelegeri, în formă scrisă, care reprezintă legea părţilor şi ale căror prevederi sunt aplicabile numai membrilor organizaţiilor semnatare.
Au fost prezentate, de asemenea, modurile de soluţionare a conflictelor colective de muncă prin procedurile de conciliere, mediere şi arbitraj.
În paralel cu prevederile legale din România au fost prezentate, în sinteză, modalităţi de desfăşurarea a dialogului european în țările UE: Danemarca, Finlanda, Suedia, Italia, Spania etc. care au între ele un model de relaţii industriale bazate pe o autonomie puternică a partenerilor sociali în definirea regulilor contractuale cu privire la timpul de lucru, condiţiile de lucru, plata, cât şi o experienţă îndelungată în acest fel de negocieri.
La acest punct dezbaterile au fost animate, reprezentaţii sindicatelor declarând faptul că nu sunt de acord cu anumite prevederi ale Legii nr. 62/2011 – Legea dialogului social, cum ar fii criteriul de reprezentativitate al organizaţiilor sindicale la nivel de unitate, participarea reprezentanţilor salariaţilor la negocierea contractului colectiv de muncă şi faptul că, o organizaţiesindicală legal constituită, poate încheia cu un angajator sau cu o organizaţie patronală orice alte tipuri de acorduri, convenţii sau înţelegeri, în formă scrisă, care reprezintă legea părţilor şi ale căror prevederi sunt aplicabile numai membrilor organizaţiilor semnatare.

La puntul diverse, reprezentanţii locali ai CSDR, care reprezintă şi sindicatele din învăţământ, au solicitat Consiliului Judeţean Vâlcea o întâlnire pentru a discuta posibilitatea decontării transportului personalului didactic, deoarece doar în 15 localităţi din cele 89 ale judeţului, consiliile locale subvenționează cheltuielile de deplasare ale cadrelor didactice.
 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.