Loading

Consiliul Local este convocat în ședință ordinară, în data de 28 martie 2024, ora 10.00, în Sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, pe ordinea de zi a ședinței regăsindu-se 34 de proiecte.

Printre proiectele propuse aprobării regăsim și proiect de rectificare a bugetului local prin virare de credite bugetare în sumă de 527.540 lei, valoarea totală a bugetului local rămânând 555.868.870. alte proiecte vizează rectificare buget SCM, , aprobare buget și lista de investiții la ETA SA, modificare tarife serviciu de salubrizare începând cu 1 aprilie 2024, prelungire concesionare terenuri, dar și altele. Pentru un interes mai mare proiectele de hotărâre atașate acestui text pot fi deschise, prin simplu clik, și citite integral.

1. Proiect de hot. executie buget general consolidat la data de 31.12.2023

2. Proiect de hot. rectificare buget local si lista investitii pe anul 2024

3. Proiect de hot. rectificare buget SCM pe anul 2024

4. Proiect de hot. aprobare buget si lista investitii la ETA SA pe anul 2024

5. Proiect de hot. aprobare tip suport alimentar elevi si prescolari Scoala Profesionala Colonie

6. Proiect de hot. aprobare SF pentru obiectivul Artera de legatura strada Matei Basarab, Lacul Nord, Bdul Republicii, str Nicolae Titulescu

7. Proiect de hot. actualizare deviz general obiectiv Reabilitare Parc Mircea cel Batran

8. Proiect de hot. modificare tarife aferente serviciu salubrizare incepand cu 01.04.2024

9. Proiect de hot. prelungire perioada de concesionare teren in suprafata de 17 mp.

10. Proiect de hot. prelungire perioada concesionare teren in suprafata de 4,49 mp

11. Proiect de hot. prelungire perioada de concesionare teren de 8.33 m.p

12. Proiect de hot. prelungire perioada de concesionare teren situat in Calea lui Traian nr 104

13. Proiect de hot. declansare procedura expropriere constructii pentru realizarea obiectivului Modernizarea infrastructurii verzi Insula Salcioara

13.1. Anexa nr 1 plan amplasament

13.2. Anexe nr 2, 3 si 4

14. Proiect de hot. aprobare Contract finantare Program national de cadastru

15. Proiect de hot. schimbare destinatie imobil situat in Calea lui Traian nr 178 si prelungire perioada dare in administrare catre Filarmonica

16. Proiect de hot. clarificare modalitate folosire teren aferent lacasului de cult Catedrala Inaltarea Domnului

17. Proiect de hot. solicitare acordare drept uz si servitute

18. Proiect de hot. dare in administrare amplasamente pentru pepeni

19. Proiect de hot. repartizare locuinte sociale si stabilire chirie

20. Proiect de hot. aprobare PUZ si RLU Construire 3 locuinte unifamiliale Calea lui Traian nr 51 A prov

20.1. PL 1 – INCADRARE IN ZONA

20.2. PL 3 – SITUATIA EXISTENTA

20.3. PL 4 – PLANSA MOBILARE LOT

21. Proiect de hot. aprobare PUZ si RLU construire hala prestari servicii Calea Bucuresti nr 231

21.1. INCADRARE-Model

21.2. REGLEMENTARI URBANISTICE

21.3. SITUATIA EXISTENTA

22. Proiect de hot. aprobare PUZ si RLU desfiintare cladiri existente si construire imobil birouri strada General Praporgescu nr 10

22.1. PLANSE PUZ

23. Proiect de hot. aprobare PUZ si RLU demolare constructie existenta si construire locuinte colective strada Ostroveni nr 94

23.1. Plansa 1 incadrare si sit existenta

23.2. Plansa 2 Reglementari

24. Proiect de hot. mandatare reprezentanti municipiu in AGA la Piete Prest aprobare organigrama

25. Proiect de hot. completare lista proiecte prioritare SIDU 2021-2027

26. Proiect de hot. aprobare rezultate inventariere 2023 si aprobare casare

27. Proiect de hot. alegere presedinte de sedinta aprilie – iunie 2024

28. Prezentare Raport modalitate de utilizare in anul 2023 a cotei de 2% din impozitul pe venit de catre institutiile de spectacole

29. Raport privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului Rm. Valcea pe anul 2023

30. Prezentare plangere prealabila inregistrata sub nr 8879 din 29.02.2024

31. Prezentare plangere prealabila inregistrata sub nr 9247 din 04.03.2024

32. Prezentare plangere prealabila inregistrata sub nr 9143 din 01.03.2024

33. Prezentare plangere prealabila inregistrata sub nr. 11407 din 18.03.2024

34. Prezentare plangere prealabila inregistrata sub nr 10049 din 08.03.2024

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.