Loading

Compartimentul laboratoare din cadrul ABA OLT( cu sediile în Slatina, Rm. Vâlcea, Sibiu, Braşov, Sf. Gheorghe şi Miercurea Ciuc) efectuează încercări fizico – chimice şi biologice pentru apă, sedimente şi biota.

Laboratoarele sunt acreditate RENAR prin certificatul de acreditare nr. LI 202/17.01.2011/ reactualizat în 11.07.2012 în sistem multisite prin care se atestă competenţa laboratoarelor pentru desfăşurarea activităţilor de încercare conform standardului SR EN ISO/CEI 17025: 2005/ AC 2007.

Politica de Acreditare s-a stabilit luând în considerare criterii unice pe plan naţional, care să asigure uniformizarea metodelor aplicate cu nivelul de competenţă constant, în funcţie de :
• Obligaţiile asumate prin programele internaţionale de monitoring (Trans-Naţional Monitoring Network pentru bazinul hidrografic Dunăre – TNMN şi cele din Convenţiile Internaţionale bilaterale).
• Indicatorii prevăzuţi în autorizaţia de gospodărire a apelor şi preluaţi obligatoriu în abonamentele-cadru de utilizare / exploatare.
• Lista indicatorilor prevăzuţi în HG100/2002 pentru secţiunile de potabilizare.
• Lista substanţelor prioritare din Directiva 105 / 2008 /CE preluată în legislaţia naţională prin HG 1038/2010.
În urma aplicării criteriilor enumerate mai sus, au fost stabiliţi indicatorii ce trebuie acreditaţi pentru fiecare laborator în parte. Laboratoarele din ABA Olt au îndeplinit politica de acreditare a ANAR, fiind acreditate în prezent pe toţi indicatorii stabiliţi de ANAR.
Metodele aplicate sunt standarde europene şi naţionale în vigoare, sau în lipsa acestora, metode EPA sau metode validate, în această ordine de priorităţi. Pentru metodele utilizate au fost verificaţi parametrii de performanţă, în aşa fel încât să fie dovedită adecvarea la scop a acestora, funcţie de legislaţia în vigoare, precum şi de ţintele stabilite de ANAR.
Obiectivul principal al laboratoarelor este realizarea Manualului de Operare în scopul monitorizării eficiente a parametrilor de calitate ai apei.
Până la această dată, Manualul de Operare / 2013 aferent ABA OLT deci şi indicatorii programaţi pentru analiză în 2013 s-au realizat integral.
În plus, Laboratorul de calitatea Apei Rm. Vâlcea ca laborator regional a efectuat analize atât pentru laboratoarele din bazin cât şi pentru ABA Jiu şi ABA Banat.
Deasemenea în cursul anului 2013 datorită analizelor efectuate laboratoarele din cadrul ABA Olt au adus încasări în valoare de 826457,55 RON.
Obiectivele laboratoarelor din cadrul ABA Olt pentru anul 2014 conform politicii ANAR sunt: menţinerea acreditării , asigurarea resurselor umane şi materiale necesare îndeplinirii cerinţelor impuse prin procesul de acreditare şi de realizare a Manualului de Operare ( MO), realizarea mentenanţei echipamentelor din dotare, aplicarea recomandărilor ANAR referitoare la analiza parametrilor de performanţă şi implementarea noilor metode în vederea atingerii criteriilor de performanţă a laboratoarelor.

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.